نیما شیطان (مطالب جالب و خواندنی)

زندگی منم

SAYTE TOOOOOOOOOOOOOOOOP

+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 16:10  توسط نیما  | 

THEME K810


benz
New
PuppyTamS500
PuppyTamS500
New
JesusKnockinTam
JesusKnockinTam
New
GoodShepherdMal
GoodShepherdMal
New
Kawasaki ZX-6R
Kawasaki ZX-6R
New

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 16:8  توسط نیما  | 

Z550I

PuppyEngW550
PuppyEngW550
New
cars
cars
New
cars
cars
New
cars
cars
New
dmc

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 16:5  توسط نیما  | 

THEM W800I

RedRoseTamW800i
RedRoseTamW800i
New
PuppyTamK750
PuppyTamK750
New
LionEngW800i
LionEngW800i
New
Good Luck Symbo
Good Luck Symbo
New
just for you
just for you
New

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 16:3  توسط نیما  | 

THEM P990

Paris Hilton
Paris Hilton

Diablo III
Diablo III

Dani Pedrosa
Dani Pedrosa

Cars & Babe
Cars & Babe

wanted
wanted

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 16:1  توسط نیما  | 

Asakura Twins -
Asakura Twins -
New
N.C.I.S.
N.C.I.S.
New
Mistyc
Mistyc
New
Kawai boys
Kawai boys
New
Hao / Zeke Asak
Hao / Zeke Asak

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:59  توسط نیما  | 

THEM N95 8GB

heart
heart
New
kopito_389
kopito_389
New
kopito_388
kopito_388
New
kopito_387
kopito_387
New
blackrose

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:57  توسط نیما  | 

THEME E90

feraari-3rd@hhy
feraari-3rd@hhy
New
flowingman-3rd@
flowingman-3rd@
New
nadal
nadal
New
ciara
ciara
New
hawthorn%2520ha
hawthorn%2520ha
New

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:54  توسط نیما  | 

THEME E90

feraari-3rd@hhy
feraari-3rd@hhy
New
flowingman-3rd@
flowingman-3rd@
New
nadal
nadal
New
ciara
ciara
New
hawthorn%2520ha
hawthorn%2520ha
New

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:54  توسط نیما  | 

them 5500

 
viper%2520acr
viper%2520acr

casper
casper

ferrari
ferrari

jessica_biel
jessica_biel

offspring

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:52  توسط نیما  | 

them 5310

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan

Shreya by FMV
Shreya by FMV

Katrina Kaif
Katrina Kaif

I Love U
I Love U

I Love U

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:48  توسط نیما  | 

Valentino class
Valentino class
New
Yoshi
Yoshi
New
Simply O-RANG-E
Simply O-RANG-E
New
drinking
drinking
New
DinaraBlack

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:45  توسط نیما  | 

5200

coffee time
coffee time
New
teddy's hu
teddy's hu
New
Sailor Venus
Sailor Venus
New
iBattery v.2
iBattery v.2
New
Mahnaz_Afshar
Mahnaz_Afshar
New

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 31 تیر1387ساعت 15:42  توسط نیما  | " با مصلحت ديگران ازدواج كردن در جهنم زيستن است" . شوپنهاور


ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید . نادر شاه افشار


خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود . نادر شاه افشارferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیآرزو ریشۀ حیات ماست . اگرچه این ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایۀ زندگی است . نیچهشاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد.تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند.
نیچهferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیبرای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . اُرد بزرگآنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها (اقیانوسها) به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ اُرد بزرگ


ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیدوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید . جبران خلیل جبرانحیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند. جبران خلیل جبران


ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیمردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . گوتهزیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است . گوتهferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیمهم ترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیز هایی و جود دارد . کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم بپردازیم . وینستون چرچیل


خوردن کلمات مرا به سوء هاضمه دچار نکرده است . وینستون چرچیلferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسی


مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. جرج برنارد شاو


انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاو


ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیفرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستویهمه می‌خواهند بشریت را عوض کنند ، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. تولستوی


ferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیهرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستورتمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت. لویی پاستورferdowsi - nader shah - Nietzsche - Great Orod - Khalil Gibran - goethe - Churchill - shaw george bernard - tolstoi - Louis Pasteur - briant tracy - سخنان بزرگان از : فردوسی خردمند ، نادر شاه ، فردریش نیچه ، ارد بزرگ ، جبران خلیل جبران ، گوته ، چرچیل ، برنارد شاو ، تولستوی ، پاستور ، برایان تریسیاهمیتی ندارد که از کجا آمده اید ، مهم این است که به کجا می روید . برایان تریسی

داشتن اهداف روشن و از پیش تعیین شده برای پیش رفت و موفقیت مطلقا ضروری است .
برایان تریسی" تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد " . کارلایل" نشان دوست نيكوآن است كه خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشكار نكند " . پور سينا" جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند " . ژوبرت" کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است " . ارد بزرگ" یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن " . ژرژ هربرت" براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي " . دالاي لاما" همة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است " . مارك تواين" آئينه را بگير و تماشاي خويش كن سوي چمن به عزم تماشا، چه ميروي؟ " . هلالي جغتائي" موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است " . وينستون چرچيل" کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد " . ارد بزرگ" کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد " . دین بریگز" آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است " . فردریش نیچه" بشر در این دنیا بیشتر از همۀ موجودات مصیبت و عذاب کشیده ، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد " . نیچه" بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست " . ارد بزرگ" فاش نكردن اسرار مردم دليل كرامت و بلندي همت است " . سقراط" بهترين سياست صداقت است. سروانتس" زمانيكه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. ولي تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد " . كنفسيوس" موفقيت به همان اندازه شكست خطرناك است " . لائو تزو" مفيدترين وسيله يك دفتر كار، سبد دورريختني‌هاست " . ماكلولم فوربس" بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند " . موزارت


" میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست " . ارد بزرگ" عشق هميشگي است اين ما هستيم كه ناپايداريم ،عشق متعهد است مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است اما مردم نيستند " . لئوبوسكاليا" چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت " . جبران خلیل جبران" به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی " . شوپنهاور" هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس " . ارد بزرگ" انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد " . ل – فوئر باخ" از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد " . بزرگمهر" خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد " . نصیحه الملوک" اینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایر" با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است " . ارد بزرگ" عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه " . ویلیام تن

" هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم " . گالیله" پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر " . بزرگمهر" براستي ؛ اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود يا وفاداري يا عدالت . اما دريغ كه فضيلت شان در خدمت دراز زيستن است و آسودگي نكبت بار " . فردریش نیچه" فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ، با تلنگری فرو می ریزند " . ارد بزرگ" زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد " . بودا" انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند " . سیسرو" با این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید " . سوامی راما تیرتا" دیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر " . ویلیام بلیک" قدرزمان حال را بدانيد كه گذشته بر نمي گردد و آينده شايد نيايد " . گالیله" در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است " . ارد بزرگ" به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد ، تا بی پرده به وصال برسد " . جبران خلیل جبران" شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید " . گالیله" تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي ،‌ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي " . گابريل گارسيا مارکز" گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است " . ارد بزرگ" در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی " . سعدی" براي گله ي انساني تمام نشانه هاي ابرانسان چون نشانه هاي بيماري يا ديوانگي ظاهر مي شوند " . فردریش نیچه" اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار " . ارد بزرگ" حقیقت می تواند مدتی در حجاب تعویق و تأخیر بماند ولی همیشه جوان بوده و خود را معرفی خواهد نمود " . گولیو" اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست " . گارفیلد" آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور " . جبران خلیل جبران" آه ؛ ای مجنون مهربان ؛ زرتشت ! ای شیدای اعتماد ! تو همیشه همین سان بوده ای . تو همیشه با اعتماد به هر چیز هراسناک نزدیک شده ای . تو همیشه می خواهی هر غولی را بنوازی. هرم نفسی گرم و کمی موی نرم بر پنجه ؛ همین بس تا تو یکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوی . عشق خطری است در کمین تنهاترین کس. عشق به هر چیزی که زنده باشد و بس ! براستی ؛ خنده آور است جنون و فروتنی من در عشق ! " . فردریش نیچه" ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست " . ارد بزرگ" آدم بي فضيلت و بي هنر را ستودن چنان است كه به او دشنام دهند " . لاروشفوكولد" آدم پرحرف تخم ميكند و آدم خاموش درو ميكند " . اقليدس" آدم تبهكار ميرود ولي شر او باقي مي ماند " . شكسپير" آدم خشمگين نميتواند حقيقت را بگويد " . ضرب المثل چيني" انسان از حشرات هم کوچکتر است ، چون آنها برای کشتن ما فقط نیش می زنند ، ولی ما برای کشتن آنها تمام وجودشان را له و نابود می سازیم " . موپاسان" هر قدر کسی را بیشتر دوست داشته باشید کمتر مغرورش کنید " . مولیر" پیام آوران باورهای پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند " . ارد بزرگ" در جوانی دوست نداشتن علامت بدی است . روح سالم همیشه یکنفر دوست را که لایق باشد ملاقات خواهد کرد " . ل – کارو" اگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگيريد، به‌جاي‌ خويشاوند ارباب‌ خواهيد داشت‌ " . لئوپول" هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی " . ارد بزرگ" جهان فقط همین جهان ظاهر است و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست " . فردریش نیچه" آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم " . بارونس استاكس" آنان كه آزادى را فداى امنيت مى كنند، نه شايستگى آزادى را دارند و نه لياقت امنيت را " . بنيامين فرانكلين" خوشبختى لذت مشتركى است كه حاصل يارى بى چشمداشت به ديگران است " . هلن كلر" نيك زيستن امروز، ديروز را به خوابى شيرين و فردا را به رؤياى اميد بدل مى سازد " . سانسكريت" آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است " . ارد بزرگ" ممکن است مردیکه دائم سؤال می کند ابله به نظر برسد . ولی کسیکه هرگز سؤال نمی کند در تمام عمر ابله باقی می ماند " . لوئی پاولز" بزرگترین شادی تولد است و بزرگترین غمها مرگ " . هوارد فاست" انسان بدرستی همان میشود که به آن فکر میکند " . فلورانس نایتینگل" دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است " . بزرگمهر" و تو کیستی؟ تو که باید آدمیان سینه های خویش را در مقابلت بشکافند و پرده حیا و آزرم و عزت نفس خود را پاره کنند تا تو آنها را به عطای خود سزاور بینی و به جود و کرم خود لایق؟
پس ، نخست بنگر تا ببینی آیا ارزش و لیاقت آن را داری که وسیله ای برای بخشش باشی ؟
آیا شایسته ای تا بخشایشگر باشی؟
زیرا فقط حقیقت زندگی است که می تواند در حق زندگی عطا کند، و تو که این همه به عطای خود می بالی فراموش کرده ای که تنها گواه انتقال عطا از موجودی به موجود دیگر بوده ای! " . جبران خلیل جبران" دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند " . بزرگمهر" تاسف ، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند " . جبران خلیل جبران" تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ " . جرج برنارد شاو" هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند " . کنفوسیوس" آنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد " . نیچه" غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن " . کارن استیونس" اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است " . یحیی برمکی" هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر " . ارد بزرگ" مهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است " . ونيسنت لمباردي" عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند " . شکسپیر" ممکن است شما از شکست خوردن نا امید و مأیوس شوید ولی اگر امتحان نکنید فنا خواهید شد " . علی شریعتی" اگر قادر نيستي خود را بالا ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه اي را بالا ببري " . علی شریعتی" عشق ، عشق مي آفريند . عشق ، زندگي مي بخشد . زندگي ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره مي آفريند . دلشوره ، جرات مي بخشد . جرات ، اعتماد مي آورد . اعتماد ، اميد مي آفريند . اميد ، زندگي مي بخشد . زندگي ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق مي آفريند " . مارکوس بيکل" همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی " . ارد بزرگ" اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم " . شوپنهاور" زندگي از سه جزء تشكيل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بيائيد تا از گذشته براي حال استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه زندگي آينده بهتر باشد. شكل دادن به زندگي وظيفه خودمان است . به صورتي كه آنرا بسازيم ، اين بازسازي مايه زيبايي و يا مايه شرمساري ما مي شود " . وير" برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت " . ارد بزرگ" اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست " . بزرگمهر" انديشه هاي ما ، آري و نه گفتن هاي ما ، و اگر و اما گفتن هاي ما ، همه با همان ضرورتي از درون ما رشد می كنند كه ميوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خويشاوندند ، و همه از يك اراده، يك وضع جسماني، يك خاك ، و يك خورشيد نشان دارند " . فردریش نیچه" غير ممكن ها را انجام دادن نوعي لذت است " . والت ديسني" به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده می دمد و جان تازه می شود " . جبران خلیل جبران" هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند " . شوپنهاور" انسان برتر از ابرانسان بسيار دور است " . فردریش نیچه" پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند " . ارد بزرگ" آیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ " . پاتریک هانری" نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید " . ویلیام ماتیوس" خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است " . ارد بزرگ" حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر " . جبران خلیل جبران" برترین دانش ها یزدان پرستی است " . بزرگمهر" دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد " . پل نرولا" یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم " . پول شرر" آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند " . ارد بزرگ" زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دين شماست .آنگاه كه به درون آن پای می نهيد، همه هستی خويش را همراه داشته باشيد " . جبران خلیل جبران" بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب " . ویل دورانت" اصولا زمانی پوچی براي چيزی معنا پيدا ميکند که بيايم براي آن ، هدفی تعريف کنيم .و اگر بدانيم هدفی در کار نيست، به پوچی هم نخواهيم رسيد " . فردریش نیچه" پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند " . ارد بزرگ" مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است " . وینسنت لمباردی" اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن " . ارد بزرگ" مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست " . شوپنهاور" اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند " . پوپ" آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد " . بزرگمهر" هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد " . آلن لاکین" ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار " . جبران خلیل جبران" هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد " . ارد بزرگ" اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند " . فردریش نیچه" ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نصر " . پورلی نیکولاس" انتخاب پدر و مادر در دست خود انسان نیست ، ولی انتخاب مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است " . پرل پاک" در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام " . ارد بزرگ" زبان شاعر، تنها برآیند یک کار نقد یا تحلیل نیست. سنتز واقعیت است با خیال و افسانه. سنتزی که توسط حواس – در رابطه ی متقابل با عقل – صورت می گیرد " . یانیس ریتسوس" وظیفه هنر تجلی ایده هاست " . شوپنهاور" شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند " . پرویز یاحقی" در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند " . ارد بزرگ" هنر ، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است " . توماس مان" دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند " . ارد بزرگ" تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن " . بزرگمهر" آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند " . فردریش نیچه" عشق ما را می کشد تا دوباره حياتمان بخشد " . شكسپير" لبخند، حتی زمانيکه بر لبان يک مرده می نشيند ، بازهم زيباست " . کريستيان بوبن" من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم " . کترينگ" برای آنکه عمر طولانی باشد ، بايد آهسته زندگی کنيم " . سيسرون" حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند " . ارسطا طالیس" آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند " . ارد بزرگ" تنها علاج عشق ، ازدواج است " . آرت بوخونواله" به گونه ای زندگی کنيد که وقتی فرزندانتان به ياد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شويد " . جکسون براون" هرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند " . گوته" تواضع بيجا آخرين حد تکبر است " . لابروير" هيچکس بدبخت تراز کسی نيست که هميشه خوشبخت است " . هلندی" با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنيد که چشمهايشان ، چهره ی سالها را ديده و گوشهايشان ، نوای زندگی را شنيده است " . جبران خلیل جبران" آدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد " . ارد بزرگ" آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولی و پيش و پا افتاده اند " . گوته" فقط به ندای کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ..... " . کريستيان بوبن" سعادت ديگران بخش مهمی از خوشيختی ماست " . رنان" با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکی از آنان به شمار روی " . ژرژهربرت" کسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است. او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست " . هنری لانگ فلو" بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است " . ارد بزرگ" تقريبا هر چيزي كه وجود دارد در معرض تاويل است؛ زندگي خود چيزي نيست جز ستيزه و جدال ارزش ها و مبارزه براي تاويل انديشه ها و آرمان ها " . فردریش نیچه" اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید " . حسن صباح" در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید " . حمید مصدق" باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند " . فردریش نیچه" زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد " . ابوالعلاء معری" با تقوی و خوبی ميتوان سعادت آفريد " . زنون" برای شب پيری در روز جوانی چراغی بايد تهيه کرد " . پلوتارک" هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده " . براون

jack-gandi.jpg

” خود را قربانی کنيم بهتر است تا ديگران را “ . گاندی

 

great-orod-orod-bozorg-1.JPG

” نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می داند ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد “ . ارد بزرگ

 

emerson.jpg

” بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند” . امرسون

 

einstein-1.JPG

” از ديروز بياموز. براي امروز زندگي کنو اميد به فردا داشته باش” . آلبرت انيشتن

 

dalailama.jpg

” براي اداره كردن خويش ، از سرت استفاده كن . براي اداره كردن ديگران ، از قلبت “ . دالايي لاما

 

chekhov.jpg

” خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم” . آنتوان چخوف

 

buddha-8.jpg

” اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست” . بودا

 

alexander_graham_bell.jpg

” تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند “ . الگساندر گراهام بل

 

stalin-1.JPG

” تاجيكان از خلقي اند كه روشنفكران آنها شاعران بزرگي چون فردوسي را به جهان آورده اند و بي سبب نيست كه تاجيكان سنتهاي فرهنگي خود را از او مي آورند ” . استالین

 

sigmund-freud.JPG

” ناخود آگاه، هريك از ما ، از ناميرائي خود يقين دارد “ . فروید

 

marx21.JPG

” همه چیز پول است و انسان پيش از آنکه به سياست ، علم ، هنر ، دين و… بپردازد؛ بايد بخورد “ . کارل مارکس

 

leninil.jpg

” مادام که افراد فرانگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره قربانی ِ سفیهانه ﻰ فریب و خودفریبی بوده و خواهند بود “ . لنین

 

kafka-1.JPG

” لازم نيست گوش كنيد، فقط منتظر شويد . حتي لازم نيست منتظر شويد ، فقط بياموزيد آرام و ساكن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشكش خواهد كرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد “ . فرانتس كافكا

 

hitler-1.JPG

” حق همیشه با پیروز میدان جنگ است “ . آدلف هیتلر

 

engels-1.JPG

” تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است “ . انگلس


ا" ميد با مرگ هم به گور نمی رود " . شيلر" خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند " . بزرگمهر" آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند " . ارد بزرگ" طبيعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می خواهد که از زيبايی اش لذت بريم.چرا انسان بايد آنچه در طبيعت ساخته شده است را از بين برد ؟ " . جبران خلیل جبران" چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ، زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید (راه شمایید و رهروان شما ) " . جبران خلیل جبران" براي‌ ازدواج‌ كردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است " . كريستين‌" مرور زمان به خودی خود بسياری از نگرانی ها را از بين می برد " . ديل کارنگی" هر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است " . گوته" فرق انسان با حيوان در کنترل هواي نفس و هوسهاست " . سقراط" هر چه کمتر به زندگي وابسته شويم زنده تر خواهيم بود " . ريمان" اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند " . خواجه نصرالدین توسی" چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد " . بزرگمهر" مردمان توانمند در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند " . ارد بزرگ" جهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد " . فردریش نیچه" تنها شرط رسيدن به پيروزي داشتن اراده قوي است شرايط ديگراهميتي ندارد " . گوته" کسي را که دوست داري آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمي گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است " . شکسپير" در طول زندگيم هيچگاه از کساني که با نظر من موافق بودند چيزي نياموختم " . مالرو" برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید " . آلن لاکین" نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست " . ارد بزرگ" از این نکته مشوق تر نمی توان که بشر دارای دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با یک مجاهدت آزادی زندگی خود را اعتلا دهد اگر کسی در جهت رویا و تخیل های خویش راه برود و کوشش کند و آن زندگانی ای را که در عالم خیال برای خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقیتی که در لحظه های عادی غیر منتظره است مواجه خواهد شد " . هنری ترو" عشق ، خطاي فاحش فرد در تمايز يک آدم معمولي از بقيه ي آدم هاي معمولي است " . برنارد شاو" شکوه دنيوی همچون دايره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهايت بزرگی هيچ می‌‌شود " . ويليام شکسپير" آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند " . جرج سانتايانا" تو ثروتمند نيستی مگر آنکه چيزی داشته باشی که با پول نتوان خريد " . کارت بروکس" اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است " . ارد بزرگ" آن هنگام که تاب زیستن در خلوت دل از کف دهید ، زندگانی در لبهایتان جاری شود . و صدا ، موسیقی دلنوازی ست که بدان ، اوقات گذرانید و دل ، خوش دارید .اما به ترنم این گفتار نیمی از اندیشه تان معصومانه مقتول گردد . که تفکر ، شاهین ملکوت است و در قفس کلام ، بالهای خود را شاید که بگشاید ، اما پرواز نتواند " . جبران خلیل جبران" همه می‌خواهند بشريت را عوض کنند، دريغا که هيچ کس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند " . لئو تولستوی" ما از جنس روياهايمان هستيم " . ويليام شکسپير" در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي‌كنند به اندازه كافي عاقلند " . رنه دكارت" زندگی تراژدی است برای آن‌کسی‌که احساس می‌کند و کمدی است برای آنکه می‌انديشد " . ژان دلابروير" مردانی که بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند " . ارد بزرگ" مانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگي همين است " . مولير" هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! " . ژول ورن" پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی " . مهاتما گاندی" اگر قرار باشد بايستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی " . لارنس استرن" نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است " . نیلس بور" دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند " . ارد بزرگ" دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد " . بزرگمهر" در زندگی بايد دو عامل را هدف زندگی قرار داد : رسيدن به آنچه که می خواهی و لذت بردن از آن " . لوگان پيرسال اسميت" کاش نادر شاه همچنان زنده بود و می توانستم در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم " . کریم خان زند" صرفه جويي بخودي خود هنر و منبع درآمد است " . سه نه ك" درباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهايي که می‌دهند " . ولتر" برای يک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن " . جرج آلن" قشنگترين چيزهای دنيا نه قابل ديدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه بايد آنها را با قلب خود حس کنيد " . هلن کلر" بيست سال بعد، بابت کارهايي که نکرده‌ای بيشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهايی که کرده‌ای. بنابراين روحيه تسليم‌پذيری را کنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون بيا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن " . مارک تواين" رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری " . جبران خلیل جبران" کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند " . ارد بزرگ" از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد " . مارک تواین" نبوغ ، جوهر تفکر است " . ژان پل ساتر" اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است " . ارد بزرگ" آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است " . سروانتس" افراد منطقی خودشان را با دنيا تطبيق می‌دهند. افراد غير منطقی سعی می‌کنند دنيا را با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگی به افراد غيرمنطقی دارد " . جرج برنارد شاو" آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بينم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم " . کنفوسيوس" «موانع»، آن چيزهاي وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌داريد، به نظرتان می‌رسند " . هنری فورد" تمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهی پذيرفته شده‌اند " . آرتور شوينهاور" مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید " . بردروم ریپورتس" آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست " . ارد بزرگ" کسی که با من متفاوت است،نه تنها به من صدمه ای نمی زند بلکه باعث پیشرفت من می شود" . آنتوان دوسنت اگزوپری" محبوب کسی نبودن فقط یک بدشانسی ست،درحالی که عاشق نبودن،یک بدبختی ست" . آلبرکامو" علاقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند " . مارسل پروست" اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد " . ارد بزرگ" وظیفه هنر،تقلید از طبیعت نیست،بلکه بیان آن است" . بالزاک" بزرگترین آثارهنری فقط به این خاطربزرگند که دست یافتنی و قابل فهم هستند" . تولستوی" اگر بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو حاكم باشد " . سه نه ك" اگر سزاوار است آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود ، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهی در کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟ " . جبران خلیل جبران" یك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينكه در انتظار آنها بنشيند " . فرانسيس بيكن" شجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي " . استون" براي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد " . ضرب المثل آلماني" دروغ آيين اربابان و بردگان , و حقيقت خداي انسان هاي آزاد است " . ماكسيم گوركي" یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید " . شاتو بریان" گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است " . ارد بزرگ" شايد مانند كودكي باشيم كه در كنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي مي كند اما غافل ار آنيم كه دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي كران در مقابل ديدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار عظيم و شگفت انگيز نهفته است " . نيوتن" دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد " . بزرگمهر
+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 تیر1387ساعت 17:41  توسط نیما  | 

جوک و اس ام اس جدید

--

يه روز يه تركه داشته دنده عقب با ماشين از كوه ميرفته بالا بهش ميگن چرا دنده عقب ميري ميگه آخه مي ترسم بالا جا نباشه نتونم دور بزنم بعدا وقتي مي خواسته پايين بياد باز مي بينن داره دنده عقب مي ياد ميگن الان چرا دنده عقب مي ياي ميگه اخه بالاي كوه جا بود تونستم دور بزنم
--
بر اساس جديدترين تحقيقات ، تنها 20% از مردها عقل دارند! ... مابقي همگي
زن دارند
--
ترکه ميره ماشينشو بيمه کنه يارو بهش ميگه انشالله هيچ وقت از اين بيمه استفاده نکنين...... ترکه هم بر ميگرده به يارو ميگه انشالله شما هم از اين پول خير نبينين
--
ترکه میره مهمونی، شب موقع خواب صاحب خونه بهش میگه: جاتو کجا بندازم تو اتاق نی نی خوبه؟ ترکه با خودش فکر میکنه: کی حوصله گریه بچه داره. بعد به صاحب خونه میگه: نه ممنون همینجا تو حال خوبه! صبح پا میشه بره دشتشویی یهو یه دختر میبینه میگه: شما دختر فلانی هستین، اسمتون چیه؟ دختره میگه: نی نی. اسم شما چیه؟
ترکه میگه: من خر من گاو من الاغ من نفهم...
--
Khosh hal mishy age
B
O
K
O
Shamet. Khosh hal shodi . Fekr kardy mikham
B
O
K
Horamet ! Khosh haltar bash chon mikham
B
O
K
O
N
A
M
E
T
To
ghalbam
--
ترکه روي ريل راه اهن ميخوابه بهش ميگن چرا اينجا خوابيدي ؟ ميگه ميخواهم
خود كشي كنم. ميگن بس ان نان بربري چيه دستت؟ ميگه بر فرض قطار نيامد من اينجا از گشنگي بميرم
--
اگه مي ليلي بشم تو مجنون ميشي؟
اگه من شيرين بشم تو فرهاد ميشي؟
اگه من ويس بشم تو رامين ميشي؟
اگه من حوا بشم تو آدم ميشي؟
نه ! تو عمرا آدم بشي !!!
--
براي شنيدن صداي كه دوستش ميداري همين لحظه هم بسيار دير است، افسوس خواهي خورد زماني را كه آن سوي سيم ها كسي بي احساس ميگويد:
برقراري ارتباط با مشترك مورد نظر مقدور نمي باشد !!!!
--
بهترين لحظه لحظه ايست كه فكر كني فراموشت كردم، بعد 1
اس ام اس از صرف من بياد كه توش نوشته ميميرم برات
--
ه بالاي منبر :
آهاي خانومايي كه مانتو مياد تا بالا باسنتون
آهاي خانومايي كه شلوار مياد تا بالاي زانوتون
آي اونايي كه ماتيك ميزنيد به لباتون...
آدم ميميره براتون !!!
--
تنها چيزي كه مي تواند در اوج لذت از زندگي ، خواب را از چشمان آدميان بربايد فقط يك چيز است
.
.
.
.
.
.
.
جيش !!!
--
نبرد رستم و
لر:
چنانت بكوبم به گرز گران كه ديگر نيايي به مازندران
پاسخ لره : چنان ايزنم بر سرت با بلوك كه ترتر بريني به گور بووت !!!
--
چيه ديگه نمي خواي بدي؟
توبه كردي؟ وقتي يه بار دادي ديگه نبايد جا بزني....
ديگه روزي حداقل يك بار رو بايد بدي
اين قانون
اس ام اس بازيه !
--
مردن واسه زني كه
عاشقشي خيلي آسون تر از زندگي با اونه !
--
يه نفر ختنه ميكرده ازش مي پرسن چي شد كه اين كاره شدي ؟
ميگه : قرار بود دوبلر بشم نمي دونم چي شد كه دولبر شدم !!!!
--
مردها 3 تا آرزو دارند
1.اونقدر كه مادرشون ميگه، خوش تيپ باشن
2.اونقدر كه بچه شون ميگه، پولدار باشن
3.اونقدر كه زنشون شك داره ،
زن داشته باشن !
--
ميدوني چرا
كانـدوم شفافه ؟
.
.
چون حالا كه اسـپرم ها به مقصد نميرسن لا اقل از مناظر لذت ببرن !!!!
--
به غضنفر ميگن چرا باســنت ايقدر بزرگه ؟
ميگه: خدا بيامرز مادرم به جاي اينكه پودر بچه بزنه پيكين پودر ميزد !!!!
--
ميدوني آمار
 دختر بازی در چه حيوني بيشتره؟
حلزون
چون هم ماشین داره هم خونه خالی !!!
--
گریه هامو تو ندیدی ... هر چی گفتم نشنیدی
من کدوم عهدو شکستم ... که تو
SMS نمی دی؟
--
امروز سالروز در گذشت مخترع
sms است. برای شادي روحش 3 تا اس ام اس بلند بفرست!
--
تو جیغ زدی ویغ زدی جادو بودی دود شدی بالا رفتی تار شدی پایین اومدی پود شدی پیر شدی گریه شدی جوون شدی خنده شدی خان شدی بنده شدی خروس سرکنده شدی میوه شدی هسته شدی امید شدی یاس شدی ستاره
نحس شدی ... خلاصه آدم نشدی !

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 تیر1387ساعت 16:42  توسط نیما  | 

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لطفا نظر خود را در مورد چرا کمتر کسی به سایت های سیاسی می ره و همه دوست دارن خودشونو سرگرم کنند چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 15:16  توسط نیما  | 

کامرون دیازنام كامل: CAMERON MICHELLE DIAZ
اسامي مستعار: CAMI
قد: 175 سانتي متر


كامرون در سي ام آگوست 1972 در سن ديه گو كاليفرنيا بدنيا آمد . او ضمن اينكه يك هنرپيشه معروف و موفق است يك مدل نيز مي باشد . كامرون دختر يك پدر آمريكايي كوبايي EMILIO DIAZ به نام سركارگر كمپاني نفت و يك مادر به نام BILLIE DIAZ كه مليتي آمريكايي ايتاليايي و آلماني دارد و يك تاجر است مي باشد .
كامرون تنها يك خواهر به نام CHIMENE دارد .

تحصيلات وي ديپلم متوسطه است . استعدادش او را به مجلاتي مانند مادمازل و seventeen و فعاليتهاي تبليغاتي براي كمپانيهايي مانند Calina Klein و كوكاكولا و لويس كشاند . بعد از ترك كردن خانه در سن 16 سالگي او به عنوان مدل به دور دنيا رفت موفقيت حرفه اي او را به ژاپن ، استراليا ، مراكش و پاريس كشاند . كامرون در سن 21 سالگي به كاليفرنيا برگشت .

در سال 1994 كامرون اولين نقش خود را در فيلم كمدي - اكشن ماسك بدست آورد و ستاره ما با كمدين بزرگ جيم كري روبرو شد . بدون هيچ تجربه قبلي او يك نقش اصلي در اين فيلم بازي كرد . بعد از بازي در فيلم ماسك كامرون دياز درخواستهاي زيادي از طرف چند فيلمساز برجسته براي بازي در فيلمهايشان دريافت كرد .

در حاليكه كامرون براي ايفاي نقش در نسخه تبديل به فيلم شده بازي معروف مورتال كمبات آموزش مي ديد مچ دستش صدمه ديد كه باعث شد از بازي در اين فيلم صرفنظر كند . در عوض او يكسري فيلمهاي مستقل ساخت كه شامل "the last super" و "Feeling Minnesota" با شركت "Keanu Reeves" و "she's the One" با شركت « اِد بِرنز » و « جنيفر آنيستون » و "Head Above Water" با شركت "Harrey Keitey" مي شد .

در سال 1997 شايعاتي در مقالات از نامزد شدن كامرون براي بازي در برابر جوليا رابرتز در فيلم كمدي پرطرفدار "My Best Friend Wedding" بوجود آمد با وجود اينكه اين درخواست براي كامرون فرستاده شد او به ظاهر شدن در فيلمهاي مستقل با هزينه كم از قبيل « چيزهاي خيلي بد » ، « چيزهايي كه فقط با نگاه كردن به او مي تواني بگويي » ادامه داد .
در پاييز سال 2000 او در « فرشته هاي چارلي » ظاهر شد و پروژه بعدي او فيلمي از مارتين اسكورسيزي است كه در برابر لئوناردو دي كاپريو ايفاي نقش مي كند .

علت شهرتش به خاطر بازي در فيلم . است SOMTHING ABOUT MARY
درآمد وي از فيلم CHARLIE`S ANGELS و FULL THROTTLE بيست ميليون دلاربوده است .
كامرون به خرافات اعتقاد راسخ دارد .

دوستان پسر:
1- CARLOS DE LA TORRE ، شغل : تهيه كننده ، 1995-1990
2- MATT DILLON ، شغل : بازيگر ، 1998-1996
3- JARED LETO ، شغل : بازيگر ، 2003-1999
4- ROBBIE WILLIAMS ، شغل : خواننده
5- JUSTIN TIMBERLAKE ، شغل : خـوانـنـده ، 2003 تـا كنون


+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 15:2  توسط نیما  | 

بروز استبیوگرافی وینونا رایدربازیگر ، تهیه کننده و فیلم نامه نویس

تاریخ تولد: 29 اکتبر 1971

از زمانی که او به آرامی در صحنه های نمایش پا گذاشت رینا (Rina) مشتاق و با شجاعت سعی به توسعه روابط دوستانه ی بلند مدت اش در لوکاس کرد. (سال 1986 ، اولین فیلمش ) وینونا رایدر هالیوود را مورد توجه قرار داد در حالیکه او هنرپیشه معمولی نبود . هیکل عظیم الجثه اش ، چشمان قهوهای پر معنایش ( که در صحنه سیاه به نظر می رسید) عمق زندگی درونی اش را آشکار می کند و او با افرادی چون بت دویس ( Bette Davis) افسانه ای مورد مقایسه قرار می گرفت و با آن پهلوان قدیمی ، کارگردان Tim Burton ، درخششش که یاداور او در فیلم Timeless old movie بود غوغا به پا کرد .
هنرپیشگان ریز اندام به هوش او درکارش برای تبدیل شدن به یک هنرپیشه ی برتر در نسل او اعتماد کردند او به ریچارد کریس در 9 ژانویه سال 1995 گفت« من مدبرانه عمل نمی کنم در کار حرفه سازی ، جایی که من دو فیلم بزرگ می سازم و سپس یک فیلم مستقل کوچک ، سپس یک فیلم بزرگ » من فیلم هایی می سازم که دوست دارم بر خلاف نصیحت هایی والیدنش و دستیارش ، نوجوان با شجاعت Heathers را در سال 1989 شروع کرد و بدون لطمه زدن به حرفه اش .

تربیت غیر معقول رایدر، بدون شک در هوش حیرت انگیز و متانت چشمگیری که در ورای آن چشم های درشت دیده می شد نقش داشت . او در خانواده ی کاملا هیپی هارویتس به دنیا آمد و در محیطی که مملو از انوار فرهنگ ستیزی بود بزرگ شد . پدرخوانده او تیمونی لری بود. ( پدرش مایکل هارویتس که هرگونه رابطه با فرار گزنده از زندان در سال 1970 را رد کرد و اعتبار زیادی به گروه هواشناسان رادیکال داد.) و آلن کینز معمولا از طرف شورای محلی مندوسینو، محلی که وینونا 4 سال بدون تلویزیون ( بدون برق) در آن زندگی کرد ، مامور می شد تا او را با کتابخوانی آشنا کند ، وضع مالی بد نبود ولی عشق و مهربانی به وفور وجود داشت ، با این همه ، هنگامی که خانواده ی او سرانجام در پتالوما واقع در کالیفرنیا ساکن شدند ، وینونا متجه شد که سالهایی که سپری کرده موجب شده تا با همتاهای خود بسیار فرق داشته باشد و این تجربه ای «شهرزدگی » در بعضی از کارهای معروف او مثل « تفاله » (1988) و « دختر متوقف شده» (1999) بسیار تاثیر گذار بود. والدین او به سرعت فعالیتهای مدرسه دولتی او را حذف کردند و برای شدت بخشیدن به برنامه آموزشی خانگی وی ، نام او را در کلاسهای بازیگری هنرستان تئاتر آمریکا در سانفرانسیسکو نوشتند.

در آنجا وینونا رایدر با تست استعداد در صحنه فیلم « گل خشکیده» برای نقش آنابتگیش انتخاب شد ولی تست صدای او باعث شد که کارگردان فیلم دیوید سلتزر ، او را برای نقش ناچیز « لوکاس» درنظر گیرد . در سالهای بعد او در نقش یک نوجوان تگزاسی با پدر بزرگ (جیسون رابرتز) و مادر ( جین الکساندر) در فیلم و رقص چهارزوجه بازی کرد ، و با درخششی که در این اثر داشت راه را برای بازی در اولین نقش خود همراه برتون ، فیلم « تفاله» (19988)هموار ساخت . رایدر در نقش یک نوجوان بد خلق با اسرار بر پوشیدن لباسهای مشکی که او را از والیدن شهری خود دور می کرد بازی کرد و نقش ستاره هایی مثل مایکل کیدسون ، الک بالدوین و جینا دیویس را با وجود نقش ناچیز خود در نظر بینندگان کم رنگ کرد. به علاوه او با زی ماهرانه نقش پیچیده شخصیتی که از یک سربار منفعل به یک قاتل آگاه تبدیل می شود در طول فیلم توجه تماشاچیان را به خود جلب کرد و اعتبار خود به عنوان ملکه نوجوان دلهره و ترس در میان «یاغی ها » را استحکام بخشید . او به عنوان عروس کوچک بت سرسختی بی لوئیس ( دتیس کویید) در گلوله های اتش در 1989 و دینکی باهوش در فیلم متفاوت به خانه خوش آوری روکسی کار میکائیل چهره ی بی همتای غیر معمول منحصر به فردی را به نمایش گذاشت رایدر در کاری مشترک با برتون (علی رغم کلاه گیس بلند و بلوندی که بر سر داشت ) در ابتدا به عنوان یک چهره ناتورالیستی از یک زن جوان مورد قبول واقع نشد ، ولی بعدا به صورتی عجیب و مهربان در فیلم ادوارد دست قیچی ایفای نقش کرد اگر چه کارگردان چهره کاملا متفاوتی از او نشان نداد ولی برداشتهای زیادی درباره شباهتهای شهری بودن را به تصویر کشید. رایدر با حدود یک سال بازی نقش بزرگتری دختر شریل ، چهره یک دختر یهودی که برای فرار از سبک زندگی غیر معمول مادرش ، قصد داشت راهبر شود را به تصویر کشید . و بهترین متشوق ها را به خود اختصاس داد و اولین جایزه بازیگری خود را از هیئت ملی نقد فیلم دریافت کرد. با وجود اینکه به دلیل بیماری نتوانست نقش محوری ماری کرولین در فیلم پدرخوانده 3 اثر فورد کاپولا (1990) را ایفا کند، شانس خود را در فیلم دراکولای برن استوکر با همین کارگردان (1992) امتحان کرد. زیبایی سیلفی و رنگ باختری او برای نمایش نامه های تریخی مناسب بود و هسته ی عاطفی فیلم را بدون تحت شعاع قرار گرفتن توسط جلوه های ویژه ی در هم آمیخته فیلم با طراحی بیش از حد و گران ستاره های مختلف ، حفظ کرد.

مارتین اسکورسیزی از او در نمایشنامه های تاریخی دیگری ، شاهکار خود « زمان بی گناهی» (1993) استفاده کرد و در فضایی بسیار پیچیده ، با پوشیدن لباسهای متری و با بازی راحت با لباسهای مطمینا دست و پاگیر در فیلم «دراکولا» آنتونی هاپکینز دیگری ساخت . او به روزنامه نگار راجردی فریدمن گفت « با آن لباسها نمی توان درست نفس کشید ولی وقتی تا این حد محدود باشی ، کمک می کند تا نقش را دقیق تر بازی کنی « لهجه و طرز صحبت کردن ، لباسهای مبدل و دکوراسیون اولین بار ئر نقش ماری ویلند با بازی متواضعانه ولی مصمم که نامزدش ( دانیل دی-لویئس) عاشق دختر خاله او میشل فیفر شده بود . نامزد اسکار برای نقش دوم زن شد. بازی در فیلم « تلخی های واقعیت »ساخته بن استیلر (1994) شانس رهایی از لباسهای فنری و دست و پاگیر را به وی داد . او در این فیلم در نقش قهرمان زنی بازی می کیرد که مجبور بود بین دوست تنبل خود ( اتان هاواک) و یک نفر را انتخاب کند و با وجود اختصاص دادن داستان خوشایند و نا متعارف جوانان معاصر به یک داستان عشقی مبتذل ، رایدر کاملا با این نقش اشنا بود . ستارگان دیگر این اثر را کمرنگ کرد نخستین منتقدان را نیز بر انگیخت. او با بازی در اثر معروف جیلیان آرم استرانگ « زنان کوچک» (1994) به لباس پوشیدن قدیمی برگشت. شباهت زیادی بین نقش او و جومارش خود سر و فضل فروش ( یک نمایش زندگی نامه ای از رمان نویس لوئیزامی آلکوت) باعث شد تا کاندیدای اول برای نقش یک قهرمان زن قرن نوزدهم بود، شود. هر دوی آنها در خانواده ای کوچی بزرگ شده بودند و در خانه ای بدون برق و آب لوله کشی زندگی کرده بودند. شباهت بین مکان زندگی وینونا و مکان استقرار ساخته شده توسط پدر آلکات بسیار زیاد بود . به عنوان سر دسته ی سر زنده ی « زنان کوچک» ، او اجرای قوی در این داستان داشت و دومین بار نیز ( به عنوان بهترین هنرپیشه زن) نامزد جایزه اسکار شد. او در فیلم چگونه یک لحاف آمریکایی درست کنیم در نقش یک دانشجوی موثر که درباره ی زندگی در عشق تحقیق می کرد(1995) ظاهر شد و نقش لیدی آنه را در اثر به دنبال ریچارد(1196) ساخته آلپاچینو که جایزه هم برد را بازی کرد.

رایدر در ئنقش متفاوت با دی لویئس در فیلم «آزمون سخت» اثر آرتور میلر بازی کرد. او شهامت خود را با بازی در نقش ابی گیل بی احساس ، دومین زن بی احساس، دومین زنی که به دنبال انتقام از طریق جعل داستانهای جادوگری بود ، ثابت کرد که اولین نقش اکشن خود را با متحد شدن با گروه ریپلی ( سیگورنی ویور) برای جنگ با هیولای « بیگانه» در فیلم بازگشت هیولا (1997) ایفا کرد. در دو سال بعد کار مهمی انجام نداد. فقط نقش کوچی و در خشان در فیلم جشن ساخته وودی آلن (1998) داشت. وقتی دوباره بازگشت به عنوان تهیه کننده ی اجرایی و ستاره ی فیلم دختر متوقف کننده (1999) مشغول شد . رایدر با کمک گرفتن از تعهد کوتاه خود در اوایل دهه ی 1990 وی محدویت ها را شکست و نقش مادر انجلینا جولی یک دختر 17 ساله لوس و پولدار را ایفا کرد که بیشتر از دکتر های مسئول باز پروی سوزانا شده بود. در سالهای بعدی ستاره ی فیلم جن گیر پرهیجان روح های گم شده ( اولین حضور در جهت دار فیلم بردار جانوس کامینسکی و فیلم « پاییز در نیویورک» که در نقش یک زن در حال مرگ که با خیال بافی یک مرد الواط بود ، ظاهر شد این فیلم به کارگردانی جان چن بود این فیلم توجه منتظران اندکی را به خود جلب کرد و بسیار کم فروش بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 15:2  توسط نیما  | 

لوسی لیو


تاریخ تولد: 2 دسامبر 1968

محل تولد: کویینز نیویورک

لوسی از مهاجران چینی متولد نیویورک است. لوسی همیشه سعی می کرد که بین علاقه به میراث فرهنگی اش و میل به فرارفتن از تجربیات آسیایی –آمریکایی تعادل برقرار کند . یک بار به مناطق بومی تبعید شد و سرانجام این هنرپیشه پر انرژی مرتبه اش را به عنوان یک هنرپیشه ی نقش اول همگانی به دست آورد.

لوسی از دبیرستان Stuy vesant در سال 1986 فارغ التحصیل شد و در دانشگاه نیویورک ثبت نام کرد. اگر چه او از فضای تیره و طعنه آمیز دانشگاه ناامید شد، پس از سال اول به دانشگاه میشیگان منتقل شد.از دانشگاه میشیگان با مدرکی در فرهنگ و زبان چینی فارغ التحصیل شد و او آموزش های اضافی در رقص ، صدا ، هنرهای زیبا و بازیگری نائل شد. در طول سال دوم لوسی برای یک قسمت کوچک در تولید آلیس در سرزمین عجایب آزمون صدا داد و نقش اصلی را ربود.مایوس از این تجربه دست به کار بازیگری حرفه ای زد.به لوس آنجلس رفت و وقتش را بین آزمون صدا و کارهای سرویس دهی صدا تقسیم کرد.سرانجام نقش یک خدمتکار را در Beverly hills go 210 1990 به عنوان هنرپیشه میهمان کسب کرد. اجرایش منجر به نقش های بی اهمیت بیشتری در شوهای تلویزیونی شد.

در 1996 به عنوان یک دانش آموز کالج در سریال کمدی کوتاه مدت pear بازی کرد.

در سینما ابتدا به عنوان یکی از دوست دخترهای بازیگر فیلم جری مگوایر ظاهر شد اما پخش فیلم دو سال به تعویق افتاد . قبل از به دست آوردن فرصت بزرگش در فیلم Alley McBell (1997) ، او با یک سری نقش های فرعی در فیلم های کوچک کلنجار می رفت.لوسی ابتدا برای نقش Nell Porter آزمون داد که نویسنده فیلم تحت تاثیر شهامت او قرار گرفت و قول داد که یک نقش برای او در قسمت آینده بنویسد که آن نقش ، نقش یک وکیل بد اخلاق و پرخاشگری از آب در آمد که لوسی با اعتماد به نفش اجرایش کرد که به عنوان عضو گروه بازیگر دایمی قرار به خدمت بست. موفقیت ally به موفقیت لوسی ارتقا بخشید. نقشی در فیلم اکشن مل گیبسون payback به دست بیاورد.

سال بعد نقش های بزرگتری برایش به ارمغان آورد . ابتدا به عنوان شاهزاده ربوده شده در فیلم pei pei در فیلم وسترن جکی چان ظهر شانگهای (2000) و سپس به عنوان یکی از گروه سه گانه کمدی مبارزه با جرم در فرشتگان چارلی (2000) ظاهر شد و بعد از دو بازیگر اصلی فیلم کامرون دیاز و درو بریمور شروع به تمرین های رزمی کرد.

وقتی با مراجعین سرو کار نداشت خودش را با سرگرمی های غیر صحنه ای مشغول می کرد. او هنر بدنی رزمی جنگ چاقو و چوگان ، صخره نوردی ، اسب سواری و آکاردئون را تمرین می کرد. در سال 1993 مجموعه ای از قطعات هنری چند رسانه را در گالری cast Iron در سوهو نیویورک عرضه کرد که پس از آن بورسیه ی تحصیل و تولید هنر در چین را کسب کرد . برنامه پرتکاپویش فرصت زیادی برای رابطه عشقی نگذاشت اما لوسی می گوید که ترجیح می دهد که این قسمت زندگی اش خلاف فرهنگ باشد.

لوسی آنقدر گرفتار بود که وقتی برای کسب کردن روابط شخصی نداشت چه برسد به پیدا کردن شریک زندگی و وقتی از او سوال می شد او در جواب می گفت علاقه ای به این کار ندارد. لوسی می گفت که او نمی تواند با کسی زندگی کند چه برسد با اینکه با کسی ازدواج کند. او نمی توانست کنترل زندگی اش را به فرد دیگری ونه حتی به هالیوود بسپارد. لوسی جوینده ی پرشور ، به بهترین نحو زندگی می کرد و می گفت که هیچ نیتی حتی برای اینکه اجازه دهد یک روزش بدون لذت سپری شود ندارد.


+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 15:0  توسط نیما  | 

بیوگرافی بازیگران زن هالیوداین خانم اهل ولز ، اولین بازی های خود را روی صحنه به انجام رساند و با بازی در نمایش موزیکال خیابان 24 طعم هنر نمایی را چشید ،اما در اصل حضور در مجموعه کمدی درام شکوفه عزیز ماه می محصول تلویزیونی یور کشایر بود که توانست نام او را روی زبانها بیاندازد ،داستان این مجموعه برداشتی بود از سری نوول های اچ.ای.بیتس که توانست یک موقعیت کم نظیر بشود و کاترین را به یکی از عامه پسندترین هنرپیشه های زن تلویزیون بریتانیا تبدیل کند .
کاترین با موهای تیره و چشمان قهوهای و چهره ای خاص این قابلیت را داشت که در عرصه گوناگونی از نقش ها بازی کند . او متولد 25 سپتامبر 1969 در سوانسی واقع در گلامورگان غربی در ولز است . پس از موفق شدن سری اول مجموعه او به صحنه نمایش بازگشت و سپس در مینی سریال کاترین کبیر به بازی پرداخت.
اولین فیلم سینمایی خود را با عنوان شهرزاد با کاگردانی فیلیپ دی بروکا در سال 1990 بازی کرد و این دی بروکا بود که او را روی صحنه نمایش کشف کرد . کاترین در ادامه بازی در نقش های مکمل چندین فیلم را دنبال کرد که از میان آنها می توان به کریستف کلمب کاشف 1992 و نقشی طولانی تر در فیلم شبح 96 اشاره کرد.پس از بازی در نقش النا مقابل آنتونی هاپکینز و آنتینوبانداراس در نقاب زرو (98) به یک چهره بین المللی تبدیل گشت.
او که یک خواننده مستعد نیز هست به طور رسمی یا گروه اپرای ملی انگلستان نیز همکاری دارد . کاترین در اواخر سالهای نود با بازی در آثار قابل توجهی چون دام افکنده در مقابل شان کانری ، روح زدگی ، و ترافیک نام خود را به عنوان بازیگری مطرح تثبیت کرد و توانست با اسکاری که به خاطر حضور در شیکاگو که اقتباسی از نمایش پر زرق و برق در صحنه برادوی بود طرفداران بیشماری داشت ،دریافت کند، تماشاگران راغافلگیر کند. او در نوامبر 2000 با مایکل داگلاس ازدواج کرد و دارای یک فرزند می باشد و و به زوج طلایی در هالیوود معرف میباش

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:49  توسط نیما  | 

کایرا نایتلیکایرا نایتلی در جنوب لندن در حومه ریچموند در 26 مارس 1985 متولد شده او دختر ویل نایتلی بازیگر و شارمن مک دونالد نویسنده است . برادر بزرگتر او کالب در 1979 متولد شد او همزمان دو کار بازیگری و نویسندگی را انجام می داد نکته جالب در مورد کایرا این است که وی در سن سه سالگی از برادرش که آژانس بازیگر یابی داشته پرسیده که آیا می تواند فیلمی بازی کند در سن 6 سالگی در اولین برنامه تلوزیونی خود در نقش دختر کوچکی در جشن شاهانه بازی کرده که در 1993 پخش شد سپس در نوجوانی در چند سکانس دهکده عشقبازی که اقتباسی از یک داستان عشقی هم جنس خواهی زنانه با نام بیل ( 1984 ) است در 1996 در برنامه تلوزیونی treasure seekers و چند برنامه تلوزیونی دیگر بازی کرد

اولین باری که نام کایرا را در تمامی دنیا به گوش رسید زمانی بود که در نقش سبا یکی از خدمه شاهزاده آمیدالا در اپیزود اول جنگ ستارگان 1999 بازی کرد

نکاتی جالب در مورد کایرا

کایرا هیچگونه تحصیلات حرفه ای بازیگری انجام نداده و این کار را از روی علاقه انجام میدهد

تمرین رقص دیده

در جنگ ستارگان به قدری کایرا نایتلی و ناتالی پورتمن شبیه هم بودند که حتی مادر کایرا نتوانسته بود آنها را از هم تشخیص دهد

از طرفداران وست هام یونایتد می باشد

به گزارش خبرگزاری تاتلر کایرا نایتلی در بین زنان مجرد انگلیس بیشترین خواهان را دارد

در نوجوانی برای خواندی عینک می زده

کمپانی royal shakespeare انگلیس در در سال 2004 نظر سنجی برگزار کرد که بینندگان فیلم دوست دارند چه کسی نقش ژولیت را در آینده بازی کند کایرا در این نظر سنجی بالاتر از کیت وینسلت ، نیکول کیدمن و اسکارلت یوهانسن در مکان اول قرار گرفت

همزمان با دایانا راس ، امی اسمارت ، استیون تیلور و تنسی ویلیامز به دنیا آمده است

کسب رتبه اول 50 زن زیبای جهان مجله new woman در سال 2004

اولین سکانس بدون لباس خود را در 16 سالگی در فیلم حفره ( 2001 ) بازی کرده

در 16 سالگی مدرسه را رها کرده

حرفهایی که زده

دختر های نوجوان زیادی هستند که حاضرند مرا بکشند بخاطر اینکه من اورلاندو بلوم رو بوسیدم

هیچ امتیازی ندارد که در آمریکا 18 ساله شوید

من همیشه مغرور بودم

اگر کفشی رو ببینم و خیلی ازش خوشم بیاد مهم نیست که اندازم نباشه من اونو می خرم

وقتی شک دارید موفق نمی شید

کاترین هپبرن و ویوین لی قهرمانهای من هستند نه بخاطر توانایی شون بلکه به خاطر پشتکار و استقامتشون

میدونم که مردم دارن از دستم خسته می شن این مصیبت نیست فقط حقیقته

مهمونی ها رو دوست ندارم از اول هم آدم معاشرتی ای نبودم

نمی تونم به خودم هنرپیشه بگم به این دلیل که فکر نمی کنم مهارتم تا این مرحله بالا رفته باشه می خوام که در هر کاری بهتر از کار قبلیم باشم ولی تا زمانی که خوب هستم می تونم بگم که دارم سعی می کنم که هنرپیشه بشم

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:48  توسط نیما  | 

کیت الیزابت وینسلتنام اصلی : کیت الیزابت وینسلت
لقب : رز انگلیسی
تاریخ تولد : 5 اکتبر 1975
محل تولد : لندن ، انگلستان
نامزد اسکار : تایتانیک (1998)
شغل : هنرپیشه سینما ، مدل
کیت وینسلت در پنجم اکتبر ا975 در لندن به دنیا آمد . در سن 11 سالگی اولین نقش نمایش خود را در پفکهای شکری تبلیغ نوعی غذای کودک تجربه کرد . او اجرا در مدرسه هنر را ادامه داد و در پی آن نقش هایی در نمایش درام تلویزیونی چروک (1988) ، مجموعه های تلویزیونی تصادف (1989) ، فصل تاریک (1991) ، برگشتن (1992) و رفتارهای انگلوساکسون (1993) بازی کرد . کیت وینسلت به همراه لئوناردو دیکاپریو دو کشف یزرگ فیلم عظیم تایتانیک بودند و از آن هنگام تا به حال شهرت خود را مدیون تایتانیک و جیمز کامرون هستند . کیت وینسلت در نوامبر سال 1998 با جیم تراپتس - دستیار دوم فیلم ( عوضی بدقیافه ) که قبل ار تایتانیک ساخته شده بود ازدواج کرد .
kate winslet بازیگر محبوب و دوست داشتنی هالیوود مشهورترین اکتور زن خارجی در ایران است . مردم ایران ایران kate را با بازی در فیلم محبوب titanic می شناسند . پخس گسترده این فیلم و استقبال بی ثابقه ایرانیان باعث شد kate winslet شناخته شده ترین اکتور زن خارجی در ایران حداقل در سالهای بعد از انقلاب باشد به طوری که در کوچکترین شهرهای ایران هم رز (نام kate در فیلم تایتانیک) را می شناسند.
البته این بدان معنی نیست که این فیلم تنها در ایران محبوب باشد titanic غوغایی در دنیا به پا کرد و باعث محبوبیت فراوان kate winslet و leonardo dicaprio بازیگران اصلی این فیلم شد . اما گسترش این فیلم در ایران به این شکل کاملا بی سابقه بود .
kate winslet در 5 اکتبر 1975 پا به جهان گذاشت . فراگیری سریع روخوانی انگلیسی در کودکی باعث شد تا او با تئاتر از زمان کودکی آشنا شود . kate از سن 11 سالگی تحصیل در رشته نمایش (تئاتر) را آغاز کرد . اولین کار حرفه ای او در همین سال در تلویزیون انگلیس به نمایش در آمد . او سپس به دبیرستان هنر های بازیگری رفت و با عزم و اراده به سوی بازیگر حرفه ای شدن گام برداشت . بعد از فارغ التحصیلی در سال 1991 او ورود به دنیای بازیگری حرفه را آغاز کرد . اولین کار جدی او حضور موفقش در فیلم Heavenly creatures در سال 1994 بود . کارگردان این فیلم peter jakson و بازیگر نقش اول آن melanie lynskey بود . وی سپس در فیلم های A kid in king arthur's court , jude و Hamlet ایفای نفش کرد . در تمامی این فیلم ها جز jude ایفاگر نقش های دوم به بعد بود .
ولی حادثه فراموش نشدنی زندگی kate بازی در فیلم پر خرج پر جایزه و پر طرفدار titanic بود . تایتانیک به کارگردانی james cameron و بازی leonardo dicaprio انقلابی در فستیوالها به پا کرد و تمامی جوایز را یکجا درو کرد . بعد از تایتانیک kate در فیلمهای بسیاری ایفای نقش کرد که از کارهای موفق وی باید یه Hideous Kinky , Murdoch ,The Life of Dvied Gale , J.M Barrie's Neverland اشاره کرد.
kate همچنین دوبلوری دو کارتون به نامهای( Faeries2000) و Christmas Carol : The Movie را نیز در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.
با نگاهی به زندگینامه وی تفاوت حرفه ای بودن سینما در دنیا و کاملا آماتور بودن آن در ابران مشهود است . البته تفاوت سرسام آور درآمدها و هزینه ها در غرب و شرق را هرگز نباید فراوش کرد

بخشی از فیلم شناسی کیت به شرخ زیر است :

1991 : Dark Season
1994: Heavenly Creatures
1995 : Sense and Sensibility
1995 : A Kid in King Arthur's Court
1996 : Jude
1997 : Titanic
1998 : Hideous Konky
1999 : Fearies
1999 : Holy Smoke
2000 : Quills
2001 : Eniqma
2001 : Christmas Carol : The Movie
2001 : Lris
2003 : The Life of David Gale
2004 : Finding Neverland
2004 : Pride
2004 : Eternal Sunshine of the Spotless Mind
2005 : Romance & Ciqarettes
2005 : All the King's Men
2006 : Flushed Away

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:47  توسط نیما  | 

وینونا رایدروینونا رایدر
بازیگر ، تهیه کننده و فیلم نامه نویس

تاریخ تولد: 29 اکتبر 1971

از زمانی که او به آرامی در صحنه های نمایش پا گذاشت رینا (Rina) مشتاق و با شجاعت سعی به توسعه روابط دوستانه ی بلند مدت اش در لوکاس کرد. (سال 1986 ، اولین فیلمش ) وینونا رایدر هالیوود را مورد توجه قرار داد در حالیکه او هنرپیشه معمولی نبود . هیکل عظیم الجثه اش ، چشمان قهوهای پر معنایش ( که در صحنه سیاه به نظر می رسید) عمق زندگی درونی اش را آشکار می کند و او با افرادی چون بت دویس ( Bette Davis) افسانه ای مورد مقایسه قرار می گرفت و با آن پهلوان قدیمی ، کارگردان Tim Burton ، درخششش که یاداور او در فیلم Timeless old movie بود غوغا به پا کرد . هنرپیشگان ریز اندام به هوش او درکارش برای تبدیل شدن به یک هنرپیشه ی برتر در نسل او اعتماد کردند او به ریچارد کریس در 9 ژانویه سال 1995 گفت« من مدبرانه عمل نمی کنم در کار حرفه سازی ، جایی که من دو فیلم بزرگ می سازم و سپس یک فیلم مستقل کوچک ، سپس یک فیلم بزرگ » من فیلم هایی می سازم که دوست دارم بر خلاف نصیحت هایی والیدنش و دستیارش ، نوجوان با شجاعت Heathers را در سال 1989 شروع کرد و بدون لطمه زدن به حرفه اش .

تربیت غیر معقول رایدر، بدون شک در هوش حیرت انگیز و متانت چشمگیری که در ورای آن چشم های درشت دیده می شد نقش داشت . او در خانواده ی کاملا هیپی هارویتس به دنیا آمد و در محیطی که مملو از انوار فرهنگ ستیزی بود بزرگ شد . پدرخوانده او تیمونی لری بود. ( پدرش مایکل هارویتس که هرگونه رابطه با فرار گزنده از زندان در سال 1970 را رد کرد و اعتبار زیادی به گروه هواشناسان رادیکال داد.) و آلن کینز معمولا از طرف شورای محلی مندوسینو، محلی که وینونا 4 سال بدون تلویزیون ( بدون برق) در آن زندگی کرد ، مامور می شد تا او را با کتابخوانی آشنا کند ، وضع مالی بد نبود ولی عشق و مهربانی به وفور وجود داشت ، با این همه ، هنگامی که خانواده ی او سرانجام در پتالوما واقع در کالیفرنیا ساکن شدند ، وینونا متجه شد که سالهایی که سپری کرده موجب شده تا با همتاهای خود بسیار فرق داشته باشد و این تجربه ای «شهرزدگی » در بعضی از کارهای معروف او مثل « تفاله » (1988) و « دختر متوقف شده» (1999) بسیار تاثیر گذار بود. والدین او به سرعت فعالیتهای مدرسه دولتی او را حذف کردند و برای شدت بخشیدن به برنامه آموزشی خانگی وی ، نام او را در کلاسهای بازیگری هنرستان تئاتر آمریکا در سانفرانسیسکو نوشتند.

در آنجا وینونا رایدر با تست استعداد در صحنه فیلم « گل خشکیده» برای نقش آنابتگیش انتخاب شد ولی تست صدای او باعث شد که کارگردان فیلم دیوید سلتزر ، او را برای نقش ناچیز « لوکاس» درنظر گیرد . در سالهای بعد او در نقش یک نوجوان تگزاسی با پدر بزرگ (جیسون رابرتز) و مادر ( جین الکساندر) در فیلم و رقص چهارزوجه بازی کرد ، و با درخششی که در این اثر داشت راه را برای بازی در اولین نقش خود همراه برتون ، فیلم « تفاله» (19988)هموار ساخت . رایدر در نقش یک نوجوان بد خلق با اسرار بر پوشیدن لباسهای مشکی که او را از والیدن شهری خود دور می کرد بازی کرد و نقش ستاره هایی مثل مایکل کیدسون ، الک بالدوین و جینا دیویس را با وجود نقش ناچیز خود در نظر بینندگان کم رنگ کرد. به علاوه او با زی ماهرانه نقش پیچیده شخصیتی که از یک سربار منفعل به یک قاتل آگاه تبدیل می شود در طول فیلم توجه تماشاچیان را به خود جلب کرد و اعتبار خود به عنوان ملکه نوجوان دلهره و ترس در میان «یاغی ها » را استحکام بخشید . او به عنوان عروس کوچک بت سرسختی بی لوئیس ( دتیس کویید) در گلوله های اتش در 1989 و دینکی باهوش در فیلم متفاوت به خانه خوش آوری روکسی کار میکائیل چهره ی بی همتای غیر معمول منحصر به فردی را به نمایش گذاشت رایدر در کاری مشترک با برتون (علی رغم کلاه گیس بلند و بلوندی که بر سر داشت ) در ابتدا به عنوان یک چهره ناتورالیستی از یک زن جوان مورد قبول واقع نشد ، ولی بعدا به صورتی عجیب و مهربان در فیلم ادوارد دست قیچی ایفای نقش کرد اگر چه کارگردان چهره کاملا متفاوتی از او نشان نداد ولی برداشتهای زیادی درباره شباهتهای شهری بودن را به تصویر کشید. رایدر با حدود یک سال بازی نقش بزرگتری دختر شریل ، چهره یک دختر یهودی که برای فرار از سبک زندگی غیر معمول مادرش ، قصد داشت راهبر شود را به تصویر کشید . و بهترین متشوق ها را به خود اختصاس داد و اولین جایزه بازیگری خود را از هیئت ملی نقد فیلم دریافت کرد. با وجود اینکه به دلیل بیماری نتوانست نقش محوری ماری کرولین در فیلم پدرخوانده 3 اثر فورد کاپولا (1990) را ایفا کند، شانس خود را در فیلم دراکولای برن استوکر با همین کارگردان (1992) امتحان کرد. زیبایی سیلفی و رنگ باختری او برای نمایش نامه های تریخی مناسب بود و هسته ی عاطفی فیلم را بدون تحت شعاع قرار گرفتن توسط جلوه های ویژه ی در هم آمیخته فیلم با طراحی بیش از حد و گران ستاره های مختلف ، حفظ کرد.

مارتین اسکورسیزی از او در نمایشنامه های تاریخی دیگری ، شاهکار خود « زمان بی گناهی» (1993) استفاده کرد و در فضایی بسیار پیچیده ، با پوشیدن لباسهای متری و با بازی راحت با لباسهای مطمینا دست و پاگیر در فیلم «دراکولا» آنتونی هاپکینز دیگری ساخت . او به روزنامه نگار راجردی فریدمن گفت « با آن لباسها نمی توان درست نفس کشید ولی وقتی تا این حد محدود باشی ، کمک می کند تا نقش را دقیق تر بازی کنی « لهجه و طرز صحبت کردن ، لباسهای مبدل و دکوراسیون اولین بار ئر نقش ماری ویلند با بازی متواضعانه ولی مصمم که نامزدش ( دانیل دی-لویئس) عاشق دختر خاله او میشل فیفر شده بود . نامزد اسکار برای نقش دوم زن شد. بازی در فیلم « تلخی های واقعیت »ساخته بن استیلر (1994) شانس رهایی از لباسهای فنری و دست و پاگیر را به وی داد . او در این فیلم در نقش قهرمان زنی بازی می کیرد که مجبور بود بین دوست تنبل خود ( اتان هاواک) و یک نفر را انتخاب کند و با وجود اختصاص دادن داستان خوشایند و نا متعارف جوانان معاصر به یک داستان عشقی مبتذل ، رایدر کاملا با این نقش اشنا بود . ستارگان دیگر این اثر را کمرنگ کرد نخستین منتقدان را نیز بر انگیخت. او با بازی در اثر معروف جیلیان آرم استرانگ « زنان کوچک» (1994) به لباس پوشیدن قدیمی برگشت. شباهت زیادی بین نقش او و جومارش خود سر و فضل فروش ( یک نمایش زندگی نامه ای از رمان نویس لوئیزامی آلکوت) باعث شد تا کاندیدای اول برای نقش یک قهرمان زن قرن نوزدهم بود، شود. هر دوی آنها در خانواده ای کوچی بزرگ شده بودند و در خانه ای بدون برق و آب لوله کشی زندگی کرده بودند. شباهت بین مکان زندگی وینونا و مکان استقرار ساخته شده توسط پدر آلکات بسیار زیاد بود . به عنوان سر دسته ی سر زنده ی « زنان کوچک» ، او اجرای قوی در این داستان داشت و دومین بار نیز ( به عنوان بهترین هنرپیشه زن) نامزد جایزه اسکار شد. او در فیلم چگونه یک لحاف آمریکایی درست کنیم در نقش یک دانشجوی موثر که درباره ی زندگی در عشق تحقیق می کرد(1995) ظاهر شد و نقش لیدی آنه را در اثر به دنبال ریچارد(1196) ساخته آلپاچینو که جایزه هم برد را بازی کرد.

رایدر در ئنقش متفاوت با دی لویئس در فیلم «آزمون سخت» اثر آرتور میلر بازی کرد. او شهامت خود را با بازی در نقش ابی گیل بی احساس ، دومین زن بی احساس، دومین زنی که به دنبال انتقام از طریق جعل داستانهای جادوگری بود ، ثابت کرد که اولین نقش اکشن خود را با متحد شدن با گروه ریپلی ( سیگورنی ویور) برای جنگ با هیولای « بیگانه» در فیلم بازگشت هیولا (1997) ایفا کرد. در دو سال بعد کار مهمی انجام نداد. فقط نقش کوچی و در خشان در فیلم جشن ساخته وودی آلن (1998) داشت. وقتی دوباره بازگشت به عنوان تهیه کننده ی اجرایی و ستاره ی فیلم دختر متوقف کننده (1999) مشغول شد . رایدر با کمک گرفتن از تعهد کوتاه خود در اوایل دهه ی 1990 وی محدویت ها را شکست و نقش مادر انجلینا جولی یک دختر 17 ساله لوس و پولدار را ایفا کرد که بیشتر از دکتر های مسئول باز پروی سوزانا شده بود. در سالهای بعدی ستاره ی فیلم جن گیر پرهیجان روح های گم شده ( اولین حضور در جهت دار فیلم بردار جانوس کامینسکی و فیلم « پاییز در نیویورک» که در نقش یک زن در حال مرگ که با خیال بافی یک مرد الواط بود ، ظاهر شد این فیلم به کارگردانی جان چن بود این فیلم توجه منتظران اندکی را به خود جلب کرد و بسیار کم فروش بود

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:46  توسط نیما  | 

ناتالی امبرولیاناتالی امبرولیا

محل تولد: سیدنی ،استرالیا

تاریخ تولد: 4 فیبریه 1975

ناتالی مانند شهابی زودگذر درخشان توانست با سرعتی غیر باور کردنی در صنعت موسیقی به آنچنان شهرتی برسد که همگان را به تعجب وادار کند. به هر حال جای تعجب نداشت زمانهای پیش تر کسی او را نمی شناخت.

ناتالی در 4 فیبریه 1975 در دهکده ای کوچک در حوالی شهر سیدنی استرالیا به دنیا آمد. با وجود اینکه سنی از او نگذشته بود تصمیم می گیرد به کلاسهای ضرب و بالت (نوعی رقص ورزشی و هنری ) برود و با این عمل خود ثابت کرد که با این سن و سال از پشت کار قوی برخوردار است.

او به خودش اطمینان داشت و احساسی که همیشه در وجودش بود که هر چی که در ذهنش بود را عملی می کرد.

درمصاحبه ای که یکی از مجلات با او انجام داده بود این گونه خودش را تعریف کرد : "من آدمی هستم با انظباط ، با ثبات و استوار . من خیلی خوب نیستم ولی آنقدر مصمم هستم که فقط الواری را در گاراج خونه ام بگذارن ساعتها تمرین می کنم و یا که زمانی در رختخواب دراز کشیده ام ورزش قوزک پا رو انجام می دهم "

ناتالی ابتدا می خواست هنرپیشه بشود و در چندین فیلم تجاری ایفای نقش کرد اما بعد به سوی موسیقی روی آورد .

والدین ناتالی ابتدا با اینکه او هنرپیشه بشود مخالفت می کردند و برای همین او را از این انجام این کار منع می کردند اما ناتالی دست بردار نبود و سر سختانه برای رسیدن به رویایش تلاش می کرد و بر سر تصمیم خود برای هنرپیشه شدن قاطعانه ایستاده بود . او برای پیشرفت در کارش در چند فیلم تجاری ایفای نقش کرد و بعد در کلاسهای بازیگری ثبت نام کرد. او خیلی زود مدرسه بازیگری را به اتمام رساند وقتی والدینش که این پشت کار را دیدند تصمیم به حمایت از او گرفتند بعد از این او در اپرای معروف استرالیا به کار گرفته شد چنان در کار خود پیشرفت کرد که بارها تهیه کنندگان در ملاقاتهای رسمی برای عضویت دائمی در گروه از او دعوت به عمل آوردند . ولی او از این کار خسته شده بود و برای همین به تنهایی به لندن رفت و به مدت دو سال در آنجا با گمنامی زندگی کرد. ولی چیزی که او را شیفته لندن کرده بود کلوبهای لندن بود که از عضویت دایمی در اپرای سیدنی صرف نظر کرده بود .او کار بازیگری کوچکی در لندن داشت.او در این سالها متکی به خود بوده و هیچ وابستگی به خانواده و دیگر افراد نداشته.

اولین آهنگ وی با نام Torn از رادیو پخش شد و اولین آلبوم او در سال 1988 وارد بازار شد . و امروزه او یکی از پرکارترین خوانندگان پاپ است که جایزه های زیادی را از آن خود کرده است.

او در کنار روان آتکینسون (مستر بین) در فیلم جانی انگلیسی ظاهر شد

هیچ چیز غیر ممکن نیست
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:45  توسط نیما  | 

ناتالی هرشلگ معروف به ناتالی پورتمنناتالی هرشلگ معروف به ناتالی پورتمن در 9 ژوئن 1981 در اورشلیم اسرائیل به دنیا آمده است.. ناتالی تنها فرزند پدری دکتر و مادری هنرمند بود که در حال حاضر مدیر کارهای هنری فرزندشان نیز هستند.خیلی کوچک بود که همراه خانواده اش به واشینگتن دی سی نقل مکان کرد و پس از چندین بار تغییر محل سکونت سرانجام در نیویورک ساکن شدند. جایی که تا زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان در آن جا بود.اتمام درسهایش با افتخارات فراوان همراه بود و دستاوردهای آکادمیش این اجازه را به او داد تا راهی به دانشگاه معتبر هاروارد بشود.او درست یازده سال داشت که در یک پیتزا فروشی توسط یک مامور بازیگریابی کشف شد. ابتدا به عنوان یک مدل شروع به کار کرد اما بعدها تصمیم گرفت تا بازیگری را دنیال کند. در چندین اجرای زنده شرکت کرد تا اینکه اولین حضور حرفه ای خود را در فیلم سینمایی لئون (94)ارائه داد به دنبال این نقش برای بازی در فیلم هایی چون مخمصه (95)دختران زیبا(96) و مریخ حمله می کند(96) انتخاب می شود . اما شهرت سراسری و بین المللی ناتالی میسر نشد تا سال 99 که برای نقش مکدر آمیدالا در جنگ ستاره ها :اپیزودیک -تهدید شبح پذیرفته می شود . فیلم با فروش 431 میلیون دلاری خود او را به یک چهره مطرح تبدیل کرد.بعد از آن در دو کمدی درام هرجایی جز اینجا(99) و جایی که قلب آنجاست(2000) بازی کرد که ازسوی منتقدین با تحسین فراوانی روبرو شد.وی در دو قسمت دیگر جنگ ستاره ها اپیزود دوم با نام حمله کلونها و اپیزود سوم انتقام سیث ایفای نقش کرده است.

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:45  توسط نیما  | 

ليندسي لوهان


نام : ليندسي لوهان


نام كامل : ليندسي مورگان (دي ) لوهان

تاريخ تولد : 2 جولاي 1986

محل تولد : نيويورك - آمريكا

شغل - حرفه : بازيگري

ليندسي يك بازيگر آمريكايي و همچنين خواننده پاپ است . ليندسي لوهان در نيويورك به دنيا آمد و در متريك - لانگ آيلند نيويورك بزرگ شد .

لوهان شغل نمايشي خودش رو از كوچكي براي مدل هاي بچگانه مجله و آگهي هاي تلويزيوني شروع كرد .در سن 10 سالگي وارد حرفه

بازيگري شد .در سال 2004 لوهان همچنين وارد دنياي موزيك شد .لوهان يك خونه در Beverly Hills كاليفرنيا داره اما اكثر اوقات در نيويورك و در كنار

خانواده اش هست .مدل

صورت پر لك و موهاي بور آغاز كار ليندسي براي Ford Model در 3 سالگي بود .

چشمهاي آبي و موهاي بلوند باعث تقاضا هاي زيادي از ليندسي شد كه ليندسي اولين كار خودش رو پيدا كرد .

پافشاري ليندسي باعث شد كه سرانجام بيش از 100 چاپ از ليندسي براي تبليغ هاي Toys R چاپ بشه .

لوهان بعد از آنها عكسش در مجلات گوناگوني به چاپ رسيد .تلويزيون

اولين كار تلويزيوني ليندسي لوهان چندان جالب از آب در نيومد .

در همان موقع تبليغ بازرگاني Duncan Hines رو امتحان كرد و ليندسي به مادرش گفت كه بي خيال همه چي ميشه اگه تو حرفه اش شكست

بخوره .لوهان سرانجام 60 تبليغ تلويزيوني رو اجرا كرد .كار تبليغاتي لوهان تبديل شد به soap opera و بعد از آن در 10 سالگي با بازي در كار

تلويزيوني Another World . لوهان نوجوان در سال 2000 2 فيلم براي شبكه تلويزيوني ديسني بازي كرد ( Life Size - Get A Clue ).

ليندسي همچنين در اولين اپيزود Bette رو اجرا كرد .

3 سال بعد يعني در سال 2003 ليندسي در كار تلويزيوني Punk'd بازي كرد . لوهان همچنين در 8 نوامبر 2004 در That '70S Show ظاهر شد و

2 بار براي Saturday Night انتخاب شد .

فيلم

ليندسي لوهان از بازي در نقش خودش در Another World منصرف شد وقتي كه نانسي مايرز از ليندسي خواست تا در فيلم The Parent Trap

بازي كند . نقدكننده اين فيلم مي گويد كه لوهان با توجه به 11 سالگيش و اين كه در 2 نقش بازي مي كرده ولي خيلي با انرژي و قوي بوده .

بعد از آن در 5 سال بعد يعني سال 2003 Freaky Friday با بازيگري جيمي لين كرتز در نقش مادر و ليندسي لوهان در نقش دختر كه ميشه گفت

يك كاري براي لوهان بود كه حتي خيلي افراد ليندسي رو با بازي در اين فيلم شناختند .

لوهان 2 فيلم ديگه در سال 2004 با نامهاي Confessions of a teenage drama queen و Mean Girls كه اولين فيلم ليندسي لوهان بود

كه گروه سني 13+ گرفت .

در سال 2005 در Herbie: Fully Loaded پنجمين قسمت از سري فيلمهاي والت ديسني Herbie .

فيلم بعدي ليندسي با نام Just My Luck در 12 مي 2006 در سينماها خواهد بود .

در جولاي 2005 كار فيلمبرداري فيلم A Prairie Home Companion به كارگرداني رابرت آلتمن تمام شد و در 9 ژوئن 2006 آماده

اكران در سينماها خواهد بود . در آخراي 2005 نيز كار فيلمبرداري Bobby تمام شد و در 9 ژانويه 2006 كار فيلمبرداري Chapter 27 در

نيويورك آغاز شد .

موزيك:

در سال 2004 لوهان ضبط آهنگهاش رو با كازابلانكا ركوردز تمام كرد . اولين آلبوم ليندسي با نام Speak جايگاه چهارم بيلبورد 200 تايي رو گرفت .

و كليپ تصويري آن جايگاه اول MTV'Trl قرار گرفت و كانديداي بهترين موزيك پاپ Mtv Awards شد .

آلبوم دوم ليندسي لوهان A Little More Personal در رتبه بيستم بيلبورد 200 تايي قرار گرفت قبل از اينكه در پنجمين هفته به جايگاه 88 سقوط كنه .

زندگي شخصي :

مطبوعات ادعا مي كند كه ليندسي لوهان و هيلاري داف هر دو باهم دشمني دارند و رقيب سر سخت يكديگرند و از طرف ديگر در مورد دوست پسر

مشترك جفتشون آرون كارتر .

ليندسي بزرگترين فرزند مايكل و ديانا لوهان هست .

ليندسي 3 خواهر و برادر با نامهاي Michael و Aliana (Ali) و Dakota (Cody) دارد .

ليندسي گفته است كه اسم مياني اصلي او Dee هست كه بعدا اونرو به Morgan تغيير داده اند.

ليندسي لوهان در كارهاي خير وصدقات زيادي از جمله كمك به افرادي كه سرطان سينه دارند و حفظ كودكان و ... شركت داشته است .

در 12 سپتامبر 2005 پدر و مادر ليندسي كارشان به طلاق كشيده شد . وكيل دينا مي گه : ديانا و بچه خوشحالند كه اين بخش از زندگيشون به پايان

رسيده است .و در مقابل وكيل مايكل گفته : مايكل نگاهش به آينده هست كه دوباره روابطش رو با بچه ها بسازه .در 31 مي 2005 ليندسي در تصادف با ماشين صدمه ديد . در تصادف ديگري ليندسي در 4 اكتبر 2005 با مرسدس بنز مشكيش با يك وانت در غرب

هاليوود تصادف كرد وپليس مقصر را وانت به دليل پيچيدن غيرمجاز جريمه كرد .

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:32  توسط نیما  | اگر چه او خودش را به عنوان یک بازیگر دراماتیک ثابت کرده است ، اما عملا نقش های اثر گذار خود را در قالبهای
کمدی رمانتیک سالهای 80 تا 90 ارائه داده است و در این راه از موهای بلوند و چشمان آبی و لبخندهای خاص خود کمک فراوانی گرفته است او کارش را با تلویزیون آغاز کرد اما با پرفرمانس عالی اش در کمدی موفق 1989 وقتی هری سالی را ملاقات کرد به محبوبیت می رسد . مگ دختر یک مدیر بازیگریابی بود که در نوامبر 1961 در فیر فیلد کانکتی کات متولد و در نیویورک بزرگ شد دانش آموخته رشته روزنامه نگاری از دانشگاه نیویورک است و برای تامین هزینه کلاسهای شبانه خود به بازیگری تغییر رشته داد تا بتواند پولی به دست بیاورد پس به کمک مادرش نقش کوتاه در سریالهای تلویزیونی به دست آورد و بعد از آن در اولین فیلم سینمایی خود را با نام ثروتمند و مشهور بازی کرد در این ساخته 1981 که آخریت اثر جورج کیوکرکارگردان بود ،رایان نقش دختر کندیس برگن را ایفا کرد و آنقدر خوب ظاهر شد که کارگردان مدعی شد می تواند نقش طولانی تری را با خیالی راحت به او بسپارد. یک اتفاق و یک شانس او را به بازی در درام آنگونه که دنیا می چرخد کشاند که دو سال یعنی 1982 تا 1984 ادامه پیدا کرد و مگ رایان چهره و نام خودش را جا انداخت . پس از بازی در امیتی ویل به نقش همسر گوسی «آنتوتی ادوارز»در تاپ گان 1986 ایفای نقش می کند و اگر چه نقشش بسیار کوتاه بود ،اما موفقیت سراسری فیلم این امکان را برای به وجود می آورد تا پیشنهادات به سویش سرازیر شود. درادامه همان سال در فضای درون بازی کرد یک کمدی که در آن نقش نامزد دیس کواید را ایفا می کرد . اما این رابطه عاشقانه در خارج از عالم سینما به واقعیت پیوسته بود و آن دومین بازی در (D.O.A) در سال 1991 ازداج می کنند در 1989 رایان نقش ماندگار سلی آلبرت را در کمدی رمانتیک وقتی هری سالی را ملاقات کرد ایفا می کند ، فیلم ساخته راب راینر بود و به موفقیت عظیمی دست پیدا کرد . در ادمه همین سال ،مقابل تام هنکس فیلم De versus Valcano را بازی می کند و گرچه فیلم موفقیت تجاری و نقدهای مثبت فراوانی به دست می آورد اما ثابت می کند که این اصلا همکاری متقابل رایان و هنکس است که در سینما خوب جواب می دهد. پیش از آنکه رایان دوباره در کاری با هنکس ظاهر شود در یک درام ضعیف به نقش همسر موزیسین جیم موریسون که به اعتیاد دچار شده در فیلم Thedors ساخته الیور استون بازی می کند و به خاطر این پرفرمانس خود نقدهای مثبتی را نصیب می برد و نشان می دهد که می تواند نقش هایی به دور از فضای کمدی را هم ایفا کند. او این تجربه را در کار سیاه گوشت و استخوان (93) نیز تکرار کرو و به خاطرش توانست مورد تحسین واقع شود، اگر چه حضورش مقابل شوهرش کواید در این فیلم به مذاق تماشاگران خوش نیامد.
همان سال رایان دوباره به فضای کمدی رمانتیک بازگشت و مقابل تام هنکس در تجربه مشترک دیگری به نام بی خوابی در سیاتل بازی کرد. برای این نقش نامزد دریافت جایزه گلدن کلوب و پس از آن در کمدی رمانتیک دیگری به نام آی کیو ظاهر شد . سال 94 همراه بود با نقش های کمدی رمانتیک بیشتری ، او آن سال در بازگرداندن به نقش همسررابرت داونی جونیور ایفای نقش می کند و همزمان بازی دروقتی مردی ،زنی را دوست دارد نیز می پذیرد. که در آن نقش یک الکلی را ایفا می کرد. او در چرخش اساسی در 1996 به نقش یک ارتشی در زیر آتش بازی می کند که آن نیز با استقبال روبرو می شود . رایان سال 98 دوباره مقابل تام هنکس قرار گرفته و به بازی در تو نامه دادی می پردازد.فیلم یک کمدی رمانتیک دیگر بود که رایان را به حیطه موفقیت آمیز گذشته باز می گرداند و هم منتقدین و هم تماشاگران آن را می پسندند. همان سال نقشس بسیار موفق را مقابل نیکلاس کیج در درام شهر فرشتگان ایفا می کند ولی هر چقدر این کار به دل تماشاگران می نشیند نقش بعدی او در قاراشمیش به عنوان یک رقصنده تحسینی بر نمی انگیزد. سال 2000 با بازگشت رایان به عرصه کمدی همراه بود که همراه با لیزا کارو دایان کیتون در hanging up آن را به نمایش می گذارد و همچنین تریلر روح گمشده را نیز بازی می کند.
از طرف دیگر زندگی خصوصی او دچار اختلال می شود و شائعه ازدواجش با راسل کرو که با هم در اثبات زندگی بازی داشتند قوت می گیرد. رایان و همسرش اقدام به طلاق می کنند . جالب آنکه در آن فیلم رایان قصد دارد تا به کمک راسل کرو به نجات همسرش بر بیاید و لی در زندگی واقعی چنین نمی شود.سال 2001 رایان برای مدتی کوتاه از آثار پر هزینه دوری می کند و به پروژه کم سر و صدای به نام در طبیعت و حوش نیلی های سفید تایلند که یک مستند جانوری بود حضور می یابد. اما این بازی سکوت دیری نمی یابد و او با کمدی رمانتیک کیت و دلئوپولد همراه با هیوجکمن بازی می کند. در سال 2002 به همراه تیمی از بزرگانی چون وپی گلدربرگ ،دایان لین،و تری گار و هالی هانتر در جستجوی دبرا ویگز را بازی کرده و توسط روزانا آرکوئت کارگردانی شده بود. پس از مدتی کنارگیری از سینما در لبه به صحنه باز می گردد. تریلری که در جشنواره فیلم تورنتو مورد تحسین واقع می شود. از آخرین کارهای او می توان به جکی کالین اشاره کرد که یک زن میشیگانی است که مدیر موفق بوکس می شود. فیلم برداشتی از یک ماجرای واقعی است

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:31  توسط نیما  | 

میلا یاوویچتاریخ تولد: 17 دسامبر 1975
بازيگر فيلم رزيدنت ايول(آليس) نام : میلا یاوویچ

نام اصلی : میلیزتا ناتاشا یاوویچ

تاریخ تولد: 17 دسامبر 1975

محل تولد : کیو ،اوکراین

مدلی که رو به خوانندگی و سپس به حرفه هنرپیشگی روی آورد . میلا زاده مادری روسی و هنرپیشه و پدری دکترو یوگوسلاو که در مرکز کشور اوکراین (کیو) در 17 دسامبر 1975 به دنیا آمد. او به همراه با خانواده اش در پنج سالگی به اسکارمنتو کالیفرنیا نقل مکان کرد .

او کار مدلینگ خود را به صورت حرفه ای از سن یازده سالگی شروع کرد و دیری نپایید به خاطر چهره زیبا و چشمان آبیش عکسش بر روی هزاران مجله مدل جای گرفت.

در مدتی که در حرفه مدلینگ موفق بود حرفه بازیگری خود را با فیلم زالمان کینگ با نام Two Moon Junction در سال 1988 در نقش خواهر کرچکترشریلین فن شروع می کند. سه سال بعد در فیلم بازگشت به مرداب آبی که دامه فیلم مرداب آبی ساخته سال 1980 ایفای نقش می کند فیلم فروش خوبی داشت اما بعد از این فیلم میلا حرفه بازیگری را برای مدتی کنار می گذارد و به جای آن شروع به ضبط اولین آلبوم خود با نام The Divine Comedy می پردازد آلبومش با استقبال خوبی روبرو می شود .

برای مدتی کوتاه در چندین تور شرکت و سپس به کالیفرنیا باز می گردد. و در همکاری مشترک با کارگردان معروف فرانسوی لوک بسون و در مقابل بروس ویلیس در فیلم عنصر پنجم ایفای نقش می کند .

فیلم در سال 1996 تولید و با ساختاری غیر باور کردنی که در قرن بیست و سوم اتفاق می افتد و موهای نارنجی میلا و با گویشی نا مفهوم (زبان بیگانه) و لباسهای عجیب او با استقبال فراوانی روبرو می شود و میلا را دوباره به رادار هالیوودیها باز می گرداند.او در این فیلم با همسر آینده خود یعنی لوک بسون آشنا می شود و در سال 1997 با هم ازدواج می کنند اما این ازدواج دو سال بیشتر طول نمی کشد و در سال 1999 از یکدیگر جدا می شوند .

در سال 1998 میلا نقش قابل توجهی در فیلم اون مرد بازیش گرفته ایفا می کند. و اما در سال 1999 در همکاری مجدد با لوک بسون در فیلم ژاندارک ظاهر می شود فیلم با استقبال روبرو نمی شود و انتقادهای زیادی از بازی او می شود.

در سال 2000 در فیلم ویم وندرز با نام هتل ملیون دلاری در کنار میل گیبسون در نقش یک بیمار ذهنی ظاهر می شود. اما در سال 2002 میلا در فیلمی با کارگردانی پول آندرسون ایفای نقش می کند که ساختاری متفاوت با فیلم هایی قبلی او داشت .او در فیلم رزدینت ایول در نقش آلیس ایفای نقش می کند که بر اساس بازی اش یعنی رزدینت ایول ساخته شده است.قسمت دوم این فیلم در سال 2004 تولید شد که در بیشه مو فقیتی خوبی به دست آورد.قسمت سوم این فیلم هم با نام رزیدنت ایوال ، انهدام در دست تهیه است.که در دسامبر سال 2007 اکران خواهد شد و کارگردانی این فیلم را راسل مولاکاهی بر عهده دارد و تمام بازیگران قسمت دوم در این قسمت هم ایفای نقش می کنند و الی لارتر هم به این جمع اضافه شده است . اما دیگر فیلم میلا فرابنفش بود که موفقیت چندانی کسب نکرد این فیلم با هزینه 30 میلیون دلار تهیه شد و تنها توانست 19 میلیون دلار درسينماي هاي آمریکا فروش کند.
ميلا در سال 2004 با پول آندرسوون نامزد و بعد از مدتي با يكديگر ازدواج كردند و در حال حاضر يعني سال 2007 ميلا اولين فرزند خودش را كه يك دختر است باردار مي باشد

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:31  توسط نیما  | 

مونیکا بلوچیسال تولد: 1964 مونیکا بلوچی

سال تولد: 1964

مونیکا بلوچی، مانکن مد، مدل عکاسی و بازیگر، متولد سپتامبر سال ۱۹۶۴ در یکی از روستاهای ایتالیاست. پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به شهر می‌آید. برای کمک هزینه تحصیل به صورت آزاد مانکنی مد پیشه می‌کند و بعد از مدتی تحصیلات دانشگاهی را رها می‌کند تا تمام وقت به این کار بپردازد.

چهره خاص ایتالیایی - شرقی او باعث می‌شود که تهیه‌کنندگان به عنوان بازیگر از او دعوت به همکاری کنند. اولین حضور هالیوودی او در نقش عروس دراکولا در فیلم دراکولای برام استوکر فرانسیس فورد کاپولا بود. درخشش جهانی بلوچی اما با فیلم مالنا جوزپه تورناتوره رخ داد، باوجود این که مالنا نام بلوچی را جهانگیر کرد او پس از آن نتواست به شایستگی از نامی که به دست آورده استفاده کند، و مدل عکس‌های نیمه برهنه بودن را به پیگیری جدی‌تر هنرپیشگی ترجیح داد.مونیکا بلوچی اکنون همسر هنرپیشه‌ای فرانسوی است و یک دختر به نام دیوا دار

هیچ چیز غیر ممکن نیست!
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:30  توسط نیما  | 

سرکاری

 
migan heyvanat 12 daghighe zoodtar motavajehe zelzele mishan...Damet garm maro ham bi khabar nazar
 
---------------------------------------------------------------------------

dalile khoshbakhtiye to:

1-dashtane dooste khoobi mese man.

2-dashtane doosti mese man

3-faghat dashtane man

4-dashtan man

5-man

------------------------------------------------------------------------

Angoshtato mosht kon

...

 moshte?

...

 moshte moshte?

...

Hala mohkam bezan to chesham ta koor sham,doorito nabinam

----------------------------------------------------------------------------

hamaknoon niazmande yari sabzetan hastim

(bonyade hemayat az bimarani smsi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

agar mikhahid bedanid afsorde hastid ya na kafist tanha be hamin yek soal pasokh dahid.

.
.
.
tanha hamin yek soal.
.
.
.
aya shoma afsorde hastid?

------------------------------------------------------------------------

Ye baghal gole roz ba ye donya ehsas ba ye sabad setareh.midam behet bebar sare 4 rah befroosh. sodesh nesf nesf !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

age shab ba ham raftim biroon

.....

 manam sardam shod

.....

 bara in ke garm besham

ye lab

...

...

ye lab

ye laboo mikhari baram

--------------------------------------------------------------------------------

vaghti ehsas kardi be khare khat residi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
az otobus piade sho

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
 
pesari boodam ke esm nadasht. ba dokhtari ashna shodam ke vojood nadasht.be shahri raftim ke adam nadasht.be restoorani raftim ke ghaza nadasht.ba ghasogh changali ghaza khordim ke daste nadasht.ghazasham aslan maze nadasht.vali sare
kar gozashtane shoma kheyli maze dasht
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Salam . bebakhshid bad moghe mozahem shodam ; mikhastam beram W.C goftam beporsam bebinam ab khordi aftabaro koja gozashti ?!
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
ye roozi momkene ke muhaye sareto az dast bedi,hatta dandoonat,ya aghleto...,ama ye chizi ke hichvaght az dast nemidi ghashangite...,akhee adam hichvaght chizio ke nadareo az dast nemide
 
-----------------------------------------------------------------------------------
ye bar ye yaroo mire sarbazi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chie?inja chi kar dari?kasi nist.yaroo sarbazie
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:27  توسط نیما  | 

اس ام اس

به بنده خدا ميگن: بابات به «رحمت ايزدي» پيوست! بنده خدا ميگه: «رحمت ايزدي» ديگه كيه؟ ميگن: نه، منظورمون اينه كه «به ديار باقي شتافت»! ميگه: «ديار باقي» كجاست؟ ميگن: يعني «دار فاني» رو وداع گفت! ميگه: «دار فاني» ديگه چه‌جور داريه؟ ميگن: يعني «رخت از اين دنيا بر بست»! ميگه: منظورتون رو نمي‌فهمم! ميگن: الاغ! باباي خرت مرد! ميگه: خر من كه بابا نداشت!
________________________________________________________

بعضي فکر مي کنند اين منصفانه نيست که خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است.بعضي ديگر خدا را ستايش مي کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته.
************ **
یارو راديولوژيست مي شه يه مريض مياد جواب عكسشو بگيره بهش مي گه يه دنده سمت راست قفسه سينتون شكسته كه من تو فتو شاپ واستون درستش كردم
************ **
تاريخ انقضاي خنده روي صورت هيچكس حك نمي شود
************ **
الايا ايهاالساقي ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولي تالار و شام و عاقد و عکاس و آرايشگر و فيلم و لباس و تاج و کفش و کيف و ساک و سکه و شمش و پلاک و شمعدان و ساعت و زنجير و سرويس طلا آنهم از آن سرويس خوشگلها... و از اين جور مشکلها
************ **

يک باب خانه در نياوران به مساحت 450 مترمفيد، سونا استخر جکوزي و پکيج، با ديد بسيار عالي... به خدا خوشبختي نمياره، برو سر خونه زندگيت
************ **
يكي از عكساتو يادگاري بده ميخوام بزارم لب قندون بچه به قند دست نزن
************ **
امشب قراره ساعت سه نيمه شب عقب مونده ها رو شفا بدن... خواب نموني
************ **
هنگام نوشيدن آب سه تا بسم الله بگوييد. زيرا در آب سه تا جن وجود دارد: دوتا هيدروجن و يک اوکسي جن!
************ **

یارو سکه ميندازه صندوق صدقات ? سوارش ميشه
************ **

احوالپرسي بعضیا : حالا ما تلفن نداريم شما نبايد يه زنگ به ما بزنيد؟
************ **
يه روز يه بنده خدا ميخواسته تو جمع فارسها جوک بگه.تا شروع ميکنه و ميگه يه فارسه... همه ميگن:ا... ا... ا... ا...یارو ميگه:خيلي خوب يه روز يه تهرونيه...باز همه ميگن:ا... ا... ا... ا... یارو ميگه:باشه بابا... يه روز يه بنده خدایی...همه ميگن:خب خب؟ ميگه:يه روز يه یارو مي‌افته تو چاه توالت درش ميارن ميبينن فارسه!
************ **
ايرانسل داران عزيز! به لحظات ملکوتي 11 شب تا 7 صبح نزديک مي شويم. التماس دعا.
عيد غدير، 22بهمن، چهارشنبه سوري، نوروز 87 و هر مناسبتي هست مبارک.
ستاد پيش بيني اتمام طرح قرمز ايرانسل!
************ **
یارو خيلي حوشحال، اس ام اس هاشو باز مي کنه مي بينه جوک نيست...
قيافش مي شه مثل الان تو!
************ **
اگر روزي به يادت گريه كردم ... بدان آن روز پيازي رنده كردم
************ **
الهي شمع بشي، پروانه شم، دورت بگردم ... بعدش فوتت کنم، خاموش بشي، هرهر بخندم!
************ **
قانون 18 انيشتن :اگه بتوني با سرعت نور به تمام افتخاراتت گند بزني انوقت بهت مي گن زيند الدين زيدان
************ **
خبري تاسف بار به دستمون رسيد که : دو تا اصفهاني شيرجه ميزنن تو آب ميگن هر کس زودتر سرش از آب اومد بيرون بايد شام بده هنوز جسد هيچکدومشون رو پيدا نکردن
************ **
یارو ميره پيتزايي ميگه يه پيتزا ميخواستم طرف ميگه بنام؟ یارو ميگه ببخشيد بنام خدا يه پيتزا ميخواستم!
************ **
به بنده خدا ميگن مبارك باشه ازدواج كردي...ميگه دائمي نيست...اعتباريه
************ **
دو تا بنده خدا به تاکسي ميگن: آقا 3 نفر تا تجريش چقدر ميگيري؟ راننده ميگه: شما که 2 نفر هستيد ! یکشون  ميگه: مگه خودت نميخواي بياي

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 تیر1387ساعت 14:24  توسط نیما  | 

جملات بزرگان" هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد پروفسور  نخواهد شد!!!"  . لوسی اسمیت" زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط میرسند کارهای ضروری خود راانجام دهند!!!"  . فرد هند فاین" بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني"  . كنفوسيوس" در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید"  . ارد بزرگ" اگر قرار است  انسان روزی تعادل روحی خود را   از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که  بعد از آن  محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد!"  . آرید هالاند" زندگی کردن چون مجموعه ای ست از لایه های زیرین یک سازنده گی عاشقانه ایست که دوباره و دوباره در طول زندگی بازسازی می شود اینرا زمانی باور می کنی که آنرا امتحان کرده باشی!!!"  . بیورنست یئرن" انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!"  . أودنه ساندروُل" هر چیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست وتباهی نتیجه ای نخواهد داشت!!"  . سامر سومروم" اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن"  . ارد بزرگ" پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی"  . مهاتما گاندی" از ابرانسان است كه انسان هاي برتر دلگرمی و شجاعت مي گیرند"  . فردریش نیچه" رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری"  . جبران خلیل جبران" برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن"  . علی شریعتی" اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است"  . شوپنهاور" چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود"  . بزرگمهر" بدون باختن برنده نمي شوي"  . مثل روسي" انسان فرزند كار و زحمت خويش است"  . داروين" مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند"  . گوته" در همه چیز همه چیز  هست!!!"  . ضرب المثل فرانسوی" اینکه من چیزهائی خوبی آموختم که هیچ جوابی برآن پیدا نمی شود!"  . هلگه توُروُند" بهترین چیزهائی که همیشه منظور من بوده است, آرزو می کردم که مد نظرم نبود!!!"  . فرانس ویندر بررگ" وسرانجام اینکه من از حماقت های خود در زندگی پخته شده ام!"  . الینُور فلور" جایی که شمشیر است آرامش نیست"  . ارد بزرگ" هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم "  . چینگ" اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید"  . چاحیت" از دشتمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار"  . چارلي چاپلين" علت هر شكستي عمل كردن بدون فكر است"  . الكس مكنزي" بدبختي انسان از جهل نيست از تنبلي است"  . ديل كارنگي" آنچه ما بكاريم درو مي كنيم و سرنوشت ما را به جزاي كارهايمان خواهد رسانيد"  . اپيكوس فيلسوف" در این روزگار ما به خاطر اندیشه ها می جنگیم و روزنامه ها سنگرهای ما هستند"  . هاینه" اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید"  . ارد بزرگ" به سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن !"  . فردریش نیچه" سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي كند"  . پاسكال" كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي"  . ولتر" بيش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه اي نيست"  . مثل فرانسوي" جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پيدا نمي كنند"  . مثل چيني" آنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت"  . هزلت" حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند"  . چایمن" ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است"  . ارد بزرگ" شايد بتوانيد دست و پای مرا به غل و زنجير کشيد و يا مرا به زندانی تاريک بيافکنيد ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آوريد"  . جبران خلیل جبران" زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود"  . هرود" چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن"  . بزرگمهر" شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و عظمت آن هم چنان در فروتني او جلوه گر است"  . گاندي" تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي كنيم"  . سانتابان" همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اي، مانع آن نگردد"  . ابن عطا" مرد بلند همت تا پايه بلند به دست نياورد از پاي طلب ننشيند"  . كليله و دمنه" صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد"  . ناپلئون" بعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند"  . چترفیلد" برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود"  . ارد بزرگ" باری ؛ زرتشت در مردم نگریست و حیران بود. سپس چنین گفت :
انسان بندی است بسته میان حیوان و ابر انسان ؛ بندی بر فراز مغاکی.
فرارفتنی ست پر خطر ؛ در – راه – بودنی پر خطر ؛ واپس نگریستنی پر خطر ؛ لرزیدن و درنگیدنی پر خطر.
آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت ؛ آنچه در انسان خوش است این است که او فراشدی ست و فروشدی"  . فردریش نیچه" نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند"  . امرسون" نه ترن، نه ريل ها، اصل نيستند، اصل حركت است"  . ژيلبر سيسبرون" مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي"  . لينكلن" بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني"  . كنفوسيوس" اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن"  . ولتر" جهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم"  . اوبالدیا" دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد"  . ارد بزرگ" كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب نمي شود"  . مونتسكيو" زندگي دشمن شما نيست، اما طرز فكرتان مي تواند دشمن شما باشد"  . ريچارد كارسون
+ نوشته شده در  یکشنبه 23 تیر1387ساعت 21:42  توسط نیما  | 

عاشقانه واس ام اس وآف

غضنفر آشغال ميره تو چشمش ساعت 9 مياد دم در!

3 نفر ميميرن . خدا گفت اولي بره بهشت . دومي بره جهنم . سومي بره طويله !!!
پرسيدن چرا ؟
خدا گفت :اولي زن داشت دنيا براش جهنم بود . دومي مجرد بود ، دنيا براش بهشت بود . سومي زنش مرد ولي خاك بر سر بعدش رفت يه زن ديگه گرفت !!!

غضنفر نفس زنان از حجله مياد بيرون ميگه : اي واي پرده كه نبود برزنت بود ! نيم ساعت بعد عروس مياد بيرون ميگه : خاك بر سر نزاشت گنمو در بيارم !

يه تيكه آهن محكم روي پاي يه اصفهاني ميفته داد ميزنه ميگه آااااااااااااخ كفشم

يه روز غضنفر عصباني ميشه به شكمش ميگه: چقدر من كار كنم تو بخوري؟
شكمش جواب ميده ميخواي من كار كنم تو بخوري.

غضنفر تو جاده داشته رانندگي ميكرده، يهو ميبينه يه كاميون داره از روبروش مياد، ميزنه رو ترمز ميبينه ترمزش نميگيره. رفيقشو صدا ميكنه ميگه: اصغر اصغر پاشو تصادفو ببين.

دوست داشتن رو بايد از برگ درخت آموخت وقتي زرد مي شه، وقتي مي ميره ؛ وقتي از درخت جدا مي شه ؛ بازم پاي همون درخت مي افته

نگاهم ياد باران كرده امشب ،مرا سر در گريبان كرده امشب ،غم و فرياد من از اين وان نيست،دلم ياد رفيقان كرده امشب.

من از زندگاني آموختم چگونه اشك ريختن را ولي اشكهايم نياموخت چگونه زندگي كردن را

همیشه نبودنت کنارم ،مرا می آزارد و من عجیب بهانه گیر می شوم . ...... تو اما........لبخند مهربانت ، ماندگار پیوست می شود بر سکوت

يه روز غضنفر ميره بانك تا چكش رو نقد كنه. بانكيه بهش ميگه چك سيباس؟ غضنفر جواب ميده نه! مال گردوهاي پارساله.

غضنفر مغازه ســـوتين فروشي زد بعد از مدت كمي مغازش رو تعطيل كردند
روي شيشه مغازش زده بود : " با نصب رايگان!!!!

يه گنجشكه با موتور تصادف ميكنه از هوش ميره ،وقتي به هوش مياد ميبينه تو قفسه ،تو سرش ميكوبه ميگه واي ي ي بيچاره شدم ، موتوريه رو كشتم حالا به جرم قتل محاكمه مي شم!

غضنفر دوست دخترشو ميبره تو يه كوچه خلوت و بهش ميگه بيا كار بد بكنيم.دختره هم كه دل تو دلش نبوده با ناز ميگه:مثلا چيكار؟غضنفر ميگه بيا زنگ بزنيم و فرار كنيم

مي دوني فرق بيل آهني با چوبي چيه ؟
.
.
.
.
.
نمي دوني ؟
.
.
.
.
.
.
عيبي نداره از يه افغاني ديگه مي پرسم

معلم: به شخصي كه با وجود عدم علاقه حاضرين، به حرف زدنش ادامه ميده چي ميگن؟
شاگرد: بهش ميگن معلم

غضنفر ميره ساندويچي ميگه: يه نون اضافه با يه نون اضافه بدين!

اين ديوار هاي سردغرور؛هيچ گاه فرصت نداد که"زمرمه هاي دلتنگي ام"به سوي تو پر گيرند. کاش بيايي همراه نسيم عشق؛از پشت پنجره نيمه باز رو به قلبم

عشق تو چشماي هم نگاه كردن نيست با چشماي هم به زندگي نگاه كردنه

براي زيستن دوقلب لازم هست. قلبي که دوست بدارد . قلبي که دوستش بدارند. قلبي که هديه کند . قلبي که بپذيرد

وقتي دل تنگ شدي به ياد بيار کسي رو که خيلي دوستت داره،وقتي نا اميد شديبه ياد بيار کسي رو که تنها اميدش تويي. وقتي ساکت شدي به ياد بيار کسي رو که به شنيدن صداي تومحتاجه

تو دريايي و من موجي اسيرم...كه مي خواهم در آغوشت بميرم... بيا درياي من آغوش بر كش...نمي خواهم جدا از تو بميرم

هيچ کس ويرانيم را حس نکرد .وسعت تنهائيم را حس نکرد .در ميان خنده هاي تلخ من .گريه پنهانيم را حس نکرد .در هجوم لحظه هاي بي کسي درد بي کس ماندنم را حس نکرد .آن که با آغاز من مانوس بود . لحظه پايانيم را حس نکرد

بعضي عشق ها آتشين اما كم عمق و سطحي هستند گردبادي بر پاي مي كنند و زود هم سرد مي شوند اما بعضي عشق ها عميق است و ملايم چون يك نخ باريك شروع مي شود و در طول زمان استمرار مي يابد

اگه تو دنيا هيچي هيچي نداشته باشي مطمئن باش سه چيز هميشه مال تو هست:خداي مهربون، فکراي قشنگ وقلب کوچيک من
 

 

 

گله مي‌كرد ز مجنون ليلي - كه شده رابطه‌مان ايميلي
حيف از آن رابطه‌ي انساني - كه چنين شد كه خودت مي‌داني

عشق وقتي بشود دات‌كامي - حاصلش نيست به جز ناكامي
نازنين خورده مگر گرگ تو را - برده يا دات‌نت و دات‌ارگ تو را

بهرت اي‌ميل زدم پيشترك - جاي سابجكت نوشتم: به درك
به درك گر دل من غمگين است - به درك گر غم سنگين است

به درك رابطه گر خورده ترك - قطع آن هم به جهنم به درك
آنقدر دلخورم از اين ايميلم - كه به اين رابطه هم بي‌ميلم

مرگ ليلي نت و مت را ول كن - همه را جاي OK كنسل كن
OFF كن كامپيوتر را جانم - يار من باشد و ببين من ON ام

اگرت حرفي و پيغامي هست - روي كاغذ بنويس با دست
نامه يك حالت ديگر دارد - خط تو لطف مكرر دارد

خسته از Font و ز Format شده‌ام - دلخور از گردالي @ (ات) شده‌ام

كرد ريپلاي به ليلي مجنون - كه دلم هست از اين سابجكت خون
باشه فردا تلفن خواهم كرد - هر چه گفتي كه بكن خواهم كرد

زودتر پيش تو خواهم آمد - هي مرتب به تو سر خواهم زد
راست گفتي تو عزيزم ليلي - ديگر از من نرسد ايميلي

نامه‌اي پست نمودم بهرت - به اميدي كه سرآيد قهرت...

ترانه اي که بسيجيان عزيز لطف کردن براي روز خواهر آماده کردن : خواهرم در كوچه آرايش مكن از جوانان سلب آسايش مكن گيسوان از روسري بيرون مريز بر مسير ديدگان افسون مريز خواهرم ديگر تو كودك نيستي فاش مي گويم عروسك نيستي خواهرم ، اين لباس تنگ چيست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چيست؟ خواهرم اينقدر طنازي نكن! با امور شرع لجبازي نكن

ترکه می ره مجلس عزا می خواسته دلداری بده میگه مرگ حقه رضا خان با اون عظمتش مرد. نادر شاه با اون ابهتت مرد بابای تو که گوز اونا هم حساب نمیشد

نگاه ساكت باران بروي صورتم دزدانه مي لغزد ولي ياران نمي دانند كه من دريايي از دردم به ظاهر گرچه ميخندم

به تركه ميگن باباتو بيشتر دوست داري يا مامانتو ميگه مامانتو

تركه بچش بعد از عيد فطر به دنيا مياد، اسمشو ميگذاره: پسفطرت!

اگر از پايان گرفتن غم هايت نااميد شده اي به خاطر بياور که زيباترين صبحي که تا به حال تجربه کرده اي مديون صبرت در برابر سياهترين شبي هستي که هيچ دليلي براي تمام شدن نمي ديد

زندگي را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترين قله ها رسيدى، لبخند خود را نثار تمام سنگريزه هايي کن که پايت را خراشيدند

رشتيه مياد خونه ميبينه بچه ها حسابي شلوغ پلوغ كردن . مي‌گيره همه رو ميزنه و ساكتشون ميكنه بجز يكي كه اصلا هيچي بهش نمي‌گه. رفيقش بهش ميگه: بابا چرا اينقدر بين بچه هات فرق ميگذاري؟ رشتيه ميگه: آخه اون يكي سيده

ترکه مشغول شستن ماشينش بود. ازش پرسيدند: چرا از پلاك ماشين شروع كردي؟ جواب داد: آخر دفعه قبل كه ماشين مي‌شستم، وقتي به پلاكش رسيدم، ديدم ماشين خودم نيست.

اگر روزي دلت لبريز غم بود گذارت بر مزار کهنه ام بود بگو اين بي نصيب خفته در خاک يه روزي عاشق و ديوانه ام بود

از زندگي سه چيز آموختم 1.از عشق رسوايي 2.از دوست بي وفايي3. از شب تنهايي

ویرانگرترین کلمه " تمسخر است " دوست داری با تو چنین کنند ؟ - بیرحمترین کلمه " تنفر " است از بین ببرش . - زشت ترین کلمه " دو رویی " است یکرنگ باش . - عمیق ترین کلمه " عشق " است به آن ارج بنه

اگه يه روز آدما رو با رنگ بشناسن دوست دارم رنگت آبي باشه … كه مثل آسمون هميشه رو سرم باشي .. مي ميرم برات

عشق چیست :. به كوه گفتم عشق چيست؟! لرزيد به ابر گفتم عشق چيست؟! باريد به باد گفتم عشق چيست؟! وزيد به پروانه گفتم عشق چيست؟! ناليد به گل گفتم عشق چيست؟! پرپر شد به انسان گفتم عشق چيست؟! اشك از ديدگانش جاري شد و گفت: ديوانگيست

عكستو زدم جاي ساعت ديواري از اون موقع به بعد تو شدي تمومه لحظه هام

عمري با غم عشقت نشستم به تو پيوستم و از خود گسستم وليكن سرنوشتم اين 3حرف بود تورا ديدم ، پسنديدم ، گسستم

666سه تا شيش داره مال پارسال بود امسال مد شده 777 سه تا هفت داره ، زمستونا خيابونا برفداره ؛ صابون كه به دست بمالي كف داره ، ايران و اينجوري نبين نفت داره ، نونوايي محلمون صف داره ، آهنگاي قديمي توش دف داره

گفتم : مجنونم کفتي : باش گفتم : مجنون توام ليلي گفتي : باش گفتم : چاره چيست ؟ گفتي : انتظار

کاش بودي تا دلم تنها نبود تا اسير غصه ي فردا نبود کاش بودي تا براي قلب من زندگي اين گونه بي معنا نبود کاش بودي تا لبان سرد من بي خبر از موج و از دريا نبود

دل هیچکس نمی سوزد برای حال غمناکم مگر سوزد همان شمعی که می سوزد سر خاکم

من اگر اشک به دادم نرسد مي شکنم اگر از ياد تو يادي نکنم مي شکنم بر لب کلبه ي محصور وجود، من در اين خلوت خاموش سکوت، اگر از ياد تو يادي نکنم، مي شکنم اگر از هجر تو آهي نکشم، تک و تنها، مي شکنم به خدا مي شکنم

ميدوني فرق تو با عشق زندگي و گل چيه ؟ عشق يك كلمه هست ولي تو معني ان هستي ، زندگي يك اجبار هست ولي تو دليل آن هستي ، گل يك گياه هست ولي تو عطر آن هستي

درسکوت دادگاه سرنوشت / عشق برما حکم سنگینی نوشت / گفته شد دل داده ها از هم جدا / وای بر این حکم و این قانون زشت

مي شود اي دوست آيا آن نگاهت را خريد ؟****يا براي آسمان ها روي ماهت را خريد؟******* من دلم لبريز از آشوب و زنگار رو غم است****مي شود آيينه وش يه لحظه آهت را خريد؟

پاييز از زمستون غمگين تره چون بهار و نديده، ولي من از پاييز غمگين ترم ، چون تاحالا تورو نديدم

دختر:موجودی است که وقتی تعجب میکند میگوید واااااااااا!! و وقتی خوشحال است میگوید بمیری الهییییییی!! وقتی غمگین است آه میکشد و وقتی میترسد جیییییییغ بنفش میکشد . وقتی بدش می آید میگوید ویشششش . وقتی خوشش می آید میگوید ووییییی. همه عناصر ذکور گیتی در عشق او واله و سرگردانند . تاریخ تولد و شماره کفش با جناق پسر عمه ی دختر خاله ی داماد همسایه ی پوریا پور سرخ را میداند .از سوسک اصولا نمیترسد بلکه چندشش میشود

يه ترکه ميخواسته بخوابه دوتا جا ميندازه، ميگن چرا دوتا جا انداختي، ميگه آخه دو شبه که نخوابيدم

ترکه میگن نخست وزیر به انگلیسی چی میشه ؟ میگه : First And Under !!!

فهميدن عشق را چه مشکل کردند ما را ز درون خويش غافل کردند انگار کسي به فکر ماهي ها نيست سهراب بيا که آب را گل کردند

رشتيه با احساس از زنش ميپرسه شب عروسيمون يادت مياد؟؟؟ زن:آره, چقدر جات خالي

فردا که بارون بیاد شاید زیر چتر تو باشم ... و از همین حالا خیس باروونم

امروز قلبم درد گرفته بود. فکر کنم یه کمی تپل شدی و جات تنگ شده

دختر با ظاهری ساده و نه مذهبی در حال عبور کردن از خیابان بود پسری از پیاده رو داد زد سیبیییلو چطوری؟ دختز کاملا خونسرد تبسمی کرد و جواب داد وقتی تو زیر ابرو بر می داری من سیبیل می زارم تا این جامعه یه مرد هم داشته باشه پسر سرخ شد و چیزی نگفت

کاش کودک بودم تا بزرگترين شيطنت زندگي ام نقاشي روي ديوار بود ، اي کاش کودک بودم تا از ته دل مي خنديدم نه اينکه مجبور باشم همواره تبسمي تلخ بر لب داشته باشم ، اي کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتي و درد با يک بوسه همه چيز را فراموش مي کردم

مراقب افکارت باش که گفتارت میشود... مراقب گفتارت باش که رفتارت میشود... مراقب رفتارت باش که عادتت میشود... مراقب عادتت باش که شخصیتت میشود... مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت میشود

بیهوده مکن عمر گران صرف رفیقان ، عمر صرف کسی کن که دلش جان تو باشد ، امروز کسی محرم اسرار کسی نیست ، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست .                                          
+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:33  توسط نیما  | 

بچه هه ميره پيش خانم معلمش، ميگه: خانوم ميشه شما زن من بشيد؟معلمه ميگه: برو بشين سر جات، من الان حوصله بچه مچه ندارم. پسره ميگه: آره منم حوصله بچه ندارم... اشكال نداره، !!!جلوگيري ميكنيم thumbs up

انقدر مستم که بی قایق به دریا می روم یا به عشقم میرسم یا غرق دریا می شوم

عشق ۶ مرحله داره : ۱: دیدار ۲: قرار ۳: بذار ۴: فشار ۵: درآر ۶: فرار ... به امید دیدار!
big grin

تركه با يه نفر دعواش ميشه بهش ميگه گير عجب خري افتاديم.تركه ميگه خودت گير عجب خري افتادي

یه روز 2 تا خلافکار با هم ازدواج می کنن . بچشون میشه بسیجی . چرا ؟ چون منفی در منفی میشه مثبت
pirate*

غضنفر شب عروسی اش حرفی برای گفتن نداشته به زنش میگه : خانواده می دونن اینجایی

غضنفر دره يخچالش خراب مي شه واسش پرده مي زنه

تو را به جاي همه كساني که نمي‌شناختم دوست مي‌دارم تو را به جاي همه روزگاراني که نمي‌زيسته‌ام دوست مي‌دارم براي خاطر عطر گستره‌ي بيکران و براي خاطر عطر نان گرم براي خاطر برفي که آب مي‌شود، براي نخستين گل، براي خاطر جانوران پاکي که آدمي نمي‌رماندشان تو را به جاي همه كساني که دوست نمي‌دارم دوست مي‌دارم تو را براي دوست داشتن دوست مي‌دارم

بزار خيال كنم هنوز ترانه هامو ميشنوي هنوز هوامو داري و هنوز صدامو ميشنوي بزار خيال كنم هنوز يه لحظه از نيازتم اگه تموم قصمون, هنوز ترانه سازتم بزار خيال كنم هنوز پر از تب وتاب مني روزا بفكر ديدنم , شبا پر از خواب مني

فرق پير دختر با پير پسر:
- اولي موفق نشده ازدواج كنه ولي دومي موفق شده ازدواج نكنه
hee hee

انواع بوسه: 1.بوس صورت : دوست داشتن 2. بوس پيشاني : آرامش 3.بازو‌: شوخي كردن 4.لب : عاشق بودن 5. گردن : نياز داشتن

عشق يعني يك سلام و يك درود عشق يعني درد و محنت در درون ... عشق يعني خون لاله بر چمن عشق يعني شعله بر خرمن زدن عشق يعني آتشي افروخته عشق يعني با گلي گفتن سخن ...

يه شخصي از خيابون رد ميشده ، ميبينه يه بچه اصفهاني نشسته كنار خيابون گريه ميكنه. جلو ميره و ميگه چي شده عزيزم ، پسر بچه ميگه سكه ۲۵ توماني ام را گم كرده ام. مرد ميگه اينكه گريه نداره بيا اين۲۵ توماني مال تو! بچه باز هم به گريه كردن ادامه ميده < مرد ميپرسه ديگه چيه ؟ بچه ميگه اگه اون سكه را گم نكرده بودم الان ۵۰ تومن پول داشتم!

یه روز یه اصفهانی و یه تهرانی و یه قزوینی می میرند.آنقدر به خدا التماس می کنند تا اینکه خدا با برگشتن آنها به دنیا موافقت می کنه به شرطی که دیگه گناه نکنند وگرنه سنگ می شوند. خلاصه آنها به دنیا برمی گردند.همان اول کار تهرانیه یه دختره را میبینه و می افته دنبالش. همان دم سنگ میشه.بعد مدتی اصفهانیه یه ۵ تومانی روی زمین می بینه خم میشه که برداره قزوینیه می گه : خاک تو سرت . هم خودت رو بدبخت کردی هم منو

به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب

یه بچه تو قزوین گم میشه پلیس میگه از یابنده تقاضا می شود امشب که هیچی فردا بچه رو به ما بدهد که ما پس فردا بدیم به خانوادش
silly

تركه مي پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز مي کنن ؟ ميگه : آخه من امتحان كردم..... پياده خيلي راهه

از ترکه می پرسند: می دونی چرا غواص ها به پشت می پرن تو آب؟ می گه: چون اگه به جلو بپرن می افتن تو قایق

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست

كاش می شد باردیگر سرنوشت از سر نوشت كاش می شد هر چه هست بر دفتر خوبی نوشت كاش می شد از قلمهایی كه بر عالم رواست با محبت, با وفا, با مهربانیها نوشت كاش می شد اشتباه هرگز نبودش در جهان داستان زندگانی بی غلط حتی نوشت كاش دلها از ازل مهمور حسرتها نبود كاین همه ای كاشها بر دفتر دلها نوشت زندگی مثل یه دیكته اس هی می نویسیم، هی غلط می نویسیم، هی پاك می كنیم دوباره هی می نویسیم، هی پاك می كنیم غافل از اینكه عزرائیل داد میزنه: برگه ها

اداره راهنمایی رانندگی قزوین جهت امنیت بیشتر سرنشینان جلو بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب الزامی است

سرگذشت يك پسر در دانشگاه قزوين ( ) سال اول ( . ) سال دوم ( o )سال سوم (O) سال چهارم خدا رحم كرد واسه فوق ليسانس ادامه نداد

کیسه کوچک چایی ، تمام عمر ، دلباخته لیوان شد ، ولی هر بار که حرف دلش را می زد ، صدایش در اب جوش می سوخت . کیسه کوچک چای با یک تیکه نخ رفت ته لیوان و حرف دلش را اهسته گفت . لیوان سرخ شد
sad

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد مثل یک بیت ته قافیه ها خواهم مرد تو که رفتی همه ثانیه ها سایه شدند. سایه در سایه آن ثانیه ها خواهم مرد گم شدم در قدم دوری چشمان بهار بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد

دل شکستن چاره اش سنگ نيست اين دل ما با نگاهي سرد نيز ميشکند

مي‌گويند سه چيز زاده عشق نيست: جدايي، سفر، فراموشي، ولي آن زمان که تو مرا تنها گذاشتي و فراموشم کردي من لحظه لحظه عاشقت شدم

سه چیز در زندگی اموختم:از عشق رسوایی/از دوست بی وفایی/از شب تنهایی

اسم زیبای تو را خال زدم در بدنم تا که محفوظ بماند نام تو در کفنم

1
2
3
4
5
6
7
8
تا کی می خوای بشماری بیشتر از اینا می خوامت

اگه نيوتن قبل مرگش چشماي تو رو مي ديد معني حقيقي جاذبه رو مي فهميد.
prayingprayingprayingpraying

+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:32  توسط نیما  | 

از يارو ميپرسن ساعت چنده؟ يارو بلد نبوده ميگه : بدو بدو ديرت شد!!

غضنفر ميره مسجد وقتي مياد بيرون ميبينه كفشش نيست ميگه 4 حالت داره 1 نيامدم 2بدون كفش اومدم 3 اومدم رفتم 4 بعدن ميام

طرف داشته دنده عقب با ماشين از كوه ميرفته بالا بهش ميگن چرا دنده عقب ميري ميگه آخه مي ترسم بالا جا نباشه نتونم دور بزنم بعدا وقتي مي خواسته پايين بياد باز مي بينن داره دنده عقب مي ياد ميگن الان چرا دنده عقب مي ياي ميگه اخه بالاي كوه جا بود تونستم دور بزنم

به غضنفر میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت ابوالفضل رو می کنه!!!

تركه ميره لباس فروشي، ميگه: ببخشيد شلوار نخي داريد؟ يارو ميگه: بعله. تركه ميگه: بيزحمت دو نخ بدين!

من اگر اشک به دادم نرسد مي شکنم اگر از ياد تو يادي نکنم مي شکنم بر لب کلبه ي محصور وجود، من در اين خلوت خاموش سکوت، اگر از ياد تو يادي نکنم، مي شکنم اگر از هجر تو آهي نکشم، تک و تنها، مي شکنم به خدا مي شکنم


به غم كسي اسيرم كه ز من خبر ندارد.... عجب از محبت من كه در او اثر ندارد.... غلط است هر كه گويد : دل به دل راه دارد.... دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد

نگاهم را به روی خاک می کشانم شاید رد پایی از تو باشد.انقدر میروم تا نشانه ای از تو بیابم.نگاهم خسته و پاهایم نا توان است اما باز هم منتظر می مانم تا شاید روزی بیایی

وقتی از همه ی دنیا دلم می گیرد هیچکس و هیچ چیز نمی تواند طوفان درونم را ارام سازد.تنها نگریستن به چشمان همیشه نگران مادر است که درونم را ارام می سازد

به اشک هایم قسم که هیچ چیز جز جاودانگی عشق به من نیرو نمی دهد

عشق من شعر و شراب عشق تو نقش بر اب عشق تو يک گل زرد دستايي که سرد سرد عشق من مثل جنون ابي رنگ اسمونه مثل يک ماهي به درياست عشق من ببين چه زيباست

اینو من نباید بهت بگم ولی تو یه عیب خیلی بزرگ داری که... نمی شه دوستت نداشت!

می گن شیشه عمر آدما اگه خیس بشه عمرشون کم می شه!می دونستی چشات شیشه عمر منه؟

هیچ می دونستی هربار که تو پلک می زنی من نفس می کشم؟پس مواظب باش به کسی خیره نشی که من خفه می شم!

به غضنفر ميگن راسته كه به شما هر چي مي گن بايد يه بار ديگه بگن تا بفهمين؟ميگه :هان؟

ازغضنفر ميپرسن جورابتو كي شستي ميگه لطفا سوال تاريخي نپرسيد


يه روز يه چوپان ميره خواستگاري . بهش ميگن چه كاره اي ؟ميگه :مهندس دامپيوتر و پشم افزار

روز قیامت یه نیسان پر از حیوون از کنار ترکه رد میشه . از ترکه میپرسن کی بود ؟؟ ترکه میگه : نوح بود کشتی شو فروخته نیسان خریده !!!


دکتر به مریض گفت:گول خونت زيادشده .. زيادگول ميخوري؟!!يه نسخه مينويسم:امپول بي وفايي,شربت بي معرفتي قرص زيرزباني دروغ.در ضمن شنيدن هرگونه حرف عاشقانه قدغن چون حاوي ميزان زيادي گوله . سعی کن خیلی هم محافظه کار باشی

زندگی کوتاه ترازآن است که به خصومت بگذرد وقلبها گرامی ترازآن هستندکه بشکنند فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیم!

ترکه نوار نوحه گوش مي داده هي ميزده جلو ببينه کي شام ميدن


شعر غضنفر براي دوست دخترش: صبح كه دره پنجرمون وا ميشه عصر كه در پنجرمون وا ميشه شب كه در پنجرمون وا ميشه واي كه چقدر پنجرمون وا ميشه !!!

مضرات امتحانات : افزايش بار علمي به طور نا خواسته ! كمبود شديد خواب و كاهش زمان لالا از هفت ساعت به هفت دقيقه ! رواج فرهنگ غلط پاچه خاري براي معلمان ! افزايش خشونت عليه حيوانات (خر زني !!!) چپ و چول شدن چشمها بر اثر روش هاي غلط تقلبي ! سردرد حاصل از تمركز

غضنفر رو برق می گیره مامانش می گه ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت

ترکه میره مکه برعکس همه طواف میکنه... بهش میگن چرا برعکس طواف میکنی؟ میگه شما از اون ور دنبالش کنین من از این ور میگیرمش

یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید. مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم

مرد به زن : عزيزم ممنونم ازت ! تو اعتقاد به دين رو به زندگيم آوردي! چون من قبل از ازدواج معتقد بودم جهنم اصلا" وجود نداره !!!!! ؟؟؟؟؟؟؟


ترکه زنگ ميزنه به يه دختري..دختره ميگه چقدر لهجت بده ترکه ميگه قطع کن دوباره ميگيرم

از برگ گل نازكتری از هر چه گویم بهتری ، بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگری

از دختره می پرسن شوهر چند حرف داره؟ میگه اگه پیدا بشه حرف نداره

تيکه ي جديددخترها به پسرها: اين روزها همه از من شماره مي خواهند، شما چطور؟

واکنش افراد مختلف هنگام دیدن بنز آخرین مدل:
آمریکایی: Oh My God
عرب: احسنت
انگلیسی: Very Nice
ایرانی: پدرسگ فلان فلان شده!
+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:32  توسط نیما  | 

جملات بزرگان

كسانی كه مى‏خواهند همه از آنها راضى باشند، عملاً در تلاشند كه خود نباشند! همه، مجموعه‏اى از آدمها هستند با نگرشها و ذهنیت‏ها و ارزشها و عقاید و سلیقه‏هاى متفاوت، كسى كه میخواهد همه از او راضى باشند، مجبور است در آن واحد، ارزشها، باورها وسلیقه‏هاى مختلفى را بپذیرد و چه وحشتناك!.
اعتماد به نفس در ده‏روز.

مالتس: در میان تمامى دامها و نشیب و فرازهایى كه در زندگى هست، نداشتن احترام به خود از همه مرگبارتر و تسلط بر آن، ازهمه دشوارتر است.
سایكوسایبرنتیكس۲۰۰۰/۳۰۲


دوست داشتن خویش براى زندگى در حكم یك ضرورت است!
اریك فروم
زندگى كنیم یا فقط زنده باشی

تا خود را دوست نداشته باشید و از خود خوشنود نباشید، كسى‏ را نخواهید یافت كه شما را دوست بدارد و شادمانى برایتان به‏ ارمغان آورد. اما اگر خود را از عشق و محبت سرشار كنید و احساس دلپذیر رضایت از خویش را در دل بپرورانید، اطمینان‏ داشته باشید كه همه جا و همه كس را دوست داشتنى خواهید یافت. اگر تلاش شما به كسب شادمانى از وجود دیگران بیانجامد تلاشی بى‏اثر كرده‏اید و نفعى از آن نخواهید برد...
اگر كسى را دوست دارید و مطمئنید بدون او نمی توانید زندگى كنید، مطمئن باشید اگر به وصال هم برسید زندگى شاد و خوشى نخواهید داشت، زیرا واقعیت خود و دوستى با خویشتن را انكار كرده‏اید، اگر عشق و محبت و شادى و سرور را ازخود دریغ كنید از دیگران چه انتظارى دارید كه آنرا به شما ارزانى‏كنند؟
اگر عشق و شادى و صفا و آرامش و اعتدال را از دنیایى جز دنیاى درون خویش توقع داشته باشید به خطا رفته‏اید!
پیروزى آسان‏است/

 

اغلب مردم، دیگران (و یا اتفاقات و پدیده‏هاى خارجى) را نقطه خشم و عصبانیت خود مى‏دانند. در حالی که دكتر وین دایر روانشناس‏ مشهور مى‏گوید: اگر پرتقالى را نصف كنید و نیمى از آن را بچلانید،آنچه از خود دارد، یعنى همان عصاره‏اش را بیرون مى‏ریزد. بنابراین اگر كسى ما را از كوره بدر كند و به عبارت بهتر بچلاند، خشم ما ظاهر مى‏شود و بیرون مى‏ریزد! خشم ما احساسى است كه سالها در ضمیر باطن ما ساكن بوده است و ما به‏طور ناخودآگاه بر آن سرپوش گذارده‏ایم. پس ‏باید بپذیریم كه این مردم نیستند كه ما را خشمگین مى‏كنند آنان تنها خشم نهفته در درون ما را تحریك مى‏كنند!
پیروزى آسان است/

وقتى احساس بدى در مورد خود داریم، مایلیم آنرا از خود بیرون ‏بیندازیم و این مى‏تواند به اشكال گوناگون از قبیل: خوردن بیش ازاندازه، تصادف، بیمارى و... ظاهر شود و این الزاماً یك عمل هشیارانه‏ نیست، رفتارى كه با خود پیش مى‏گیریم، در تمام لحظات و به‏طور خود كار بازتاب میزان علاقه ما به خویش است.
از شاد زیستن/

ناپلئون گفته است:آنچه را كه با عشق و اشتیاق بخواهیم و دردستیابى به آن پافشارى كنیم بى‏تردید به دست خواهیم آورد.
توانگران چگونه مى‏اندیشند/

 

هر كارى را كه در دست گرفتید كاملاً خود را در آن غوطه‏ورسازید . ایده‏ها، هوش، ذكاوت، آگاهى، درك، به كسانى داده مى‏شودكه با تمام وجود خود را در حرفه و یا هر كار سازنده‏اى غرق كنند، اگربخواهید براى كسب ایده‏هاى جدید مدت زمانى دست از تلاش‏ بردارید و به استراحت بپردازید بسیار راه بیهوده‏اى را پیموده‏اید... نابغه‏شدن 90% به تلاش بستگى دارد، براى اینكه در حرفه خود نابغه‏شوید خود را در آن غوطه‏ور سازید.
سنگ‏فرش هر خیابان از طلاست/61.

 

كسانى در زندگى موفق هستند كه سماجت و استقامت ازخودشان نشان مى‏دهند، كسانى كه هرگز مأیوس نمى‏شوند و عادت به‏انجام كارهایى دارند كه دیگران از آنها مأیوس شده‏اند.
زندگى كنیم یا فقط زنده باشیم/.


آیا تا كنون به برق چشمان دانشجویى كه كاملاً غرق مطالعه وتحصیل است توجه كرده‏اید؟ وجود این دانشجویان پرتو خاصى‏دارد، هر كسى كه كاملاً جذب كارى شود به همین گونه تابناك وپرجلا مى‏شود!
سنگ‏فرش هر خیابان از طلاست/

 

تلاشهاى تردیدآمیز هرگز كسی را به درجات عالى نمى‏رساند،چند سال قبل، با یكى از اعضاى تیم مجارستان كه برنده مسابقات‏اروپایى شده بودند، مصاحبه‏اى صورت گرفت، یكى از خبرنگاران ازاین بازیكن درباره رمز موفقیتش سؤال كرد، او پاسخ داد هر وقت‏ فرصت كند توپ مى‏زند و وقتى توپ نمى‏زند درباره فوتبال صحبت‏مى‏كند و زمانى ‏كه درباره فوتبال صحبت نمى‏كند درباره آن فكرمى‏كند!.
سنگ‏فرش هر خیابان از طلاست/.

 

ورشال دوبرا گفته است:مهم این است كه در هر لحظه بتوانیم‏ آنچه را كه هستیم قربانى آنچه را كه مى‏توانیم باشیم كنیم.
كرایسلر یكى از موسیقى‏دانان بزرگ، پس از اجراى یك برنامه، مخاطب یكى از حضار قرار گرفت:
آقاى كرایسلر، حاضر بودم نیمى از زندگى خود را بدهم تا بتوانم مثل شما ویلن ‏بزنم!
كرایسلر در پاسخ گفت:من هم همین كار را كردم !
زندگى كنیم یا فقط زنده باشیم/.

 

لائوتسه فیلسوف چینى م 500 ق.م‏:
طولانى‏ترین سفر هم بایك قدم آغاز مى‏شود.
زندگى كنیم یا فقط زنده‏باشیم/

 

این چه نیرو و قدرتى است؟ باور كنید نمى‏توانم بیان كنم! آنچه‏فقط مى‏توانم بگویم این است كه وقتى انسان در چنان حالت روحى ‏قرار مى‏گیرد، كه دقیقاً مى‏داند چه مى‏خواهد و از صمیم قلب مصمم‏است كه تا زمانیكه به خواسته خود نرسیده دست از تلاش برندارد، این توان و نیروى جادویى كه استقامت و پشتكار است در او ظاهرمى‏شود. الكساندر گراهام بل.
بهترین‏ها براى موفقیت/

 

تنها كسى كه می تواند شما را به تحقیق رؤیاها و آرزوها یتان‏كمك كند خودتان هستید. وقتى این موضوع را خوب بفهمید و آنرابپذیرید، دیگر هیچ چیز و هیچ كس نمى‏تواند سّد راه موفقیت شمابشود... ویلزر. ویتنى.
بهترین‏ها براى موفقیت/.

 

رى كراك معتقد بود كه درد و رنج قابل تحمل‏تر از تنبلى و بطالت است.
توانگران چگونه مى‏اندیشند/

 

توماس جى.واتسون، مؤسس كارخانه آى.بى.ام : راه‏دستیابى به موفقیت، مضاعف كردن میزان
شكست‏هاست!
من كار را از همان جایى كه دیگران تركش كرده‏اند شروع كرده و پیگیرى مى‏كنم. توماس ادیسون. براى كامیانى/32

 

موفقیت همان شكست است كه پشت‏رو نشسته است!ناشناس. بهترین‏ها براى موفقیت/
خولیو ایكلسیاس، در سن 20 سالگى در جریان یك حادثه‏رانندگى از ناحیه كمر به پایین فلج شد، ظاهراً او مى‏بایست بقیه عمرخود را روى صندلى چرخدار سپرى كند، اما خولیو حاضر به قبول این‏احتمال نشد، فقط براى اینكه بتواند انگشت كوچك پایش را حركت ‏دهد، به مدت دو ماه و روزى دوازده ساعت به تمرین پرداخت. پس‏از مدتى نزدیك به دو سال توانست ذره به ذره اندام‏هاى از كار افتاده‏را دوباره بكار اندازد... نهایت همین عزم و تعهد فوق‏العاده او كه باعث ‏بازسازى بدن وى شد، دوره زندگى او را تبدیل به یك پدیده‏شاخص جهانى كرد.
راز شاد زیستن/118.

 

یكى از نكاتى كه افراد موفق را از ناموفق جدا مى‏كند این است كه‏افراد كوفق تلاش مى‏كنند و منتظر مى‏مانند اما افراد ناموفق فقط منتظرمى‏مانند.
ثروت نامرئى/

کیم وو چونگ، بنیانگذار شرکت دوو:
به عقیده من شاید علت اختلاف اقتصادى ملّت‏هاى شمال وجنوب اروپا را مى‏توان به عادت استراحت ظهر و خواب نیمروزى‏نسبت داد!... البته این موضوع براى ملت بر جنب‏وجوش كره خیلى ‏عجیب بنظر مى‏رسد؛ من هنوز نمى‏توانم بفهمم كه چگونه فردى‏مى‏تواند در اوقات مهم و باارزش روز بخوابد!... در حقیقت من آنرا ازعلایم بیمارىِ كار در حد رفع تكلیف و ضرورت مى‏بینم.
سنگ‏فرش هرخیابان از طلاست/

 

کیم وو چونگ، بنیانگذار شرکت دوو:
مهم نیست كه من چه كارى انجام مى‏دهم، هر چه باشد دوست‏دارم آنرا به نحو احسن و تا انتها انجام دهم.
سنگ‏فرش هر خیابان ازطلاس


اميدوارم هميشه سبز و با نمك باشي مثل آب بيني

 

تو هديه الهي از سوي خداوندي براي سينه پر درد من...
عطر وجودت را براي شفا مي بويم...
اي شلغم!

 

نوشابه 250 تومان، بستني مگنوم 350 تومان، کره 400 نومان، آدامس 200 تومان، بيسکويت 400 تومان،
روت ميشه اس ام اس 14 تومني نفرستي؟؟!

 

اگه يکي بهت روزي 1 اس ام اس زد بدون ازت خوشش مياد
اگه 2 تا فرستاد بدون براش مهمي
اگه 3 تا شد بدون دوستت داره
اگه 4 تا شد بدون موبايل خودش نيست!

 

اين اس ام اس رو به 4 دليل برات مي فرستم:
1- دوستت دارم
2- خيلي باحالي
3- به يادتم
4- ارزش زنگ زدن رو نداري!                                                                                                                                                                           پشتت رو نگاه كن ببين دم داري؟
......
خوب نگاه كن
....
نداري؟ پس خودتي!
چون خر ما از كره گي دم نداشت!

 

من از عمرم چه فهميدم، نفهميدم چه فهميدم، همان اندازه فهميدم، كه فهميدم نفهميدم... (قسمتي از دفتر خاطرات يك همشهري!)

 

يادته يه روز تو رو از بابانوئل خواسته بودم؟
امروز اومد گفت من تو كار جنس بنجل نيستم!                                                                                                                                                                    

+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:31  توسط نیما  | 

به يه لره ميگن تا حالا سوتی بزرگ دادی ميگه آره یه با خونه تنها بودم دختر خاله ام زنگ زد گفت چه خبر گفتم هيچی تنهائی حوصلم سر رفت اونم گفت منم تنها هستم پاشو بيا خونمون منم رفتم بهم گفت من ميرم توی اتاق تو هم چند دقيقه بعد بيا تو منم ۱۰ دقيقه بعد رفتم تو اتاق تاريک بود برقارو که روشن کردم همه خنديدن و گفتند تولدت مبارک ،بهش ميگن اينکه سوتی بزرگی نبود ميگه چرا آخه من لخت رفتم تو!!!!!!!!! rolling on the floor

میدونی چرا معرفت ها کم شده؟ چون همش در تو جمع شده

اگر با گريه دريايي بسازم،‌اگر با خنده رويايي بسازم اگر خنده شود در من فراموش،‌اگر گريه شود با من هم آغوش تو را هرگز نخواهم كرد فراموش
praying

تركه ميره سينما فيلم ترسناك ميبينه..همه فرار ميكنن جز تركه..ازش ميبرسن تو جرا هنوز نشستي ميكه دست به من نزنيد من ريدم ...

گفتمش دل ميخري؟ گفت چند؟/گفتمش دل مال تو، تنها بخند/ خنده كردو دل ز دستانم ربود/ تا به خود باز آمدم او رفته بود/ دل زدستانش به خاك افتاده بود
rose

تازه فهميدم تو دنيا هيچ قلبي واسه من نمي تپه. حتي قلب خودم... چون اونم واسه تو مي تپه!

با خيال تو بسربردن اگر هست گناه ، با خبر باش كه من غرق گناهم همه شب
love struck

از دست زمانه تير بايد بخوري دائم غم ناگزير بايد بخوري صد مرتبه گفتم عاشقي كار تو نيست بچه تو هنوز شير بايد بخوري

اگر روزي مُردم ، تابوتم را سياه کنيد تا همه بدانند سياه بخت بودم بر روي سينه ام تکه يخي بگذاريد تا به جاي معشوقم برايم گريه کند ... چشمانم را باز بگذاريد تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم ... و آخر اينکه دستانم را ببنديد تا همه بدانند خواستم ولي نتوانستم

عاشق هرکس شدم او شد نصيب ديگري *دل به هرکس دادم او هم زد به قلبم خنجري* من سخاوت ديده ام دل را به هرکس مي دهم *شر م دارم پس بگيرم آنچه را بخشيده ام

به یه آدم فضول میگن:اگه نصف دنیا رو بهت بدن ،دیگه فضولی نمی کنی؟میگه: پس نصف دیگه چی میشه؟!

نميگم دوستت دارم،نميگم عاشقتم،ميگم ديوونتم كه اگه يه روز ناراحتت كردم بگی ولش کن دیوونست.

اسم زیبای تو را خال زدم در بدنم تا که محفوظ بماند نام تو در کفنم
thumbs up

یه روز 2 تا خلافکار با هم ازدواج می کنن . بچشون میشه بسیجی . چرا ؟ چون منفی در منفی میشه مثبت

از لره مي‌پرسند: توي طايفه شما آدم مشهور هم هست؟ ميگه:‌آره بابا، «لره و هاردي»، «سوفيا لره»، «اليزابت تاي لور»، تازه يه شيميدان لر يه چيزي كشف كرده كه اسمشو گذاشته «كلر»!
silly

بسیجیه یه شب قرص اکس میخوره تا صبح وضو میگیره!

کي چه گلي دوست داره؟ نجار:ميخک، دزد:شب بو، قصاب:گل گاو زبون، پارچه فروش:اطلسي، دندون پزشک: مينا، و من... من تو رو دوست دارم، تو زيباترين و نازترين گلي هستي که من دوستش دارم.

ترکه با دوست دخترش ميرن پارك یارو ميگه :عزيزم اگه اين درخت كاج زبون داشت الان به ما چي ميگفت ؟دختره ميگه اگه زبون داشت ميگفت:كره خر من زرد آلو ام نه كاج

ترکه به زنش ميگه مهرتو بگذار اجرا تاباپولش خونه بخريم!
hee hee

بسوزد خانه ي ليلي و مجنون كه رسم عاشقي در عالم انداخت اگر ليلي به مجنون داده ميشد دل هيچ عاشقي رسوا نمي شد

فقط او را صدا کردم نیامد/ تمام شب دعا کردم نیامد/ به من گفت باید با وفا بود / به عهدش هم وفا کردم نیامد/
+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:29  توسط نیما  | 

غضنفر سر نماز موقع قنوت دستاشو برعکس ميگيره ، بهش ميگن آخه اين چه طرزشه ؟ ميگه : ميخوام ايندفعه از حفظ بخونمrolling on the floor

گر دنياي ما دنياي سنگ است بدان سنگيني سنگ هم قشنگ است اگر دنياي ما دنياي درد است بدان عاشق شدن از بحررنج است اگر عاشق شدن پس يک گناه است دل عاشق شکستن صد گناه است

نگاه ساكت باران بروي صورتم دزدانه مي لغزد ولي ياران نمي دانند كه من دريايي از دردم به ظاهر گرچه ميخندم

يه نفر ميره آمپول بزنه , آمپول زن ميپرسه چپ يا راست ؟ طرف ميگه آقا تو رو خدا سياسي اش نكن ,وسط بزن
drooling

تو سفارت امريکا به ترکه ميگن اسمت چيه؟ ميگه "power God New Year" ميگن يعني چي؟ ميگه يعني قدرت الله نوروزي

غضنفر ميخواسته خودكشي كنه يه تير به مغز خودش شليك ميكنه، نيم ساعت بعد ميميره! از همه دنيا دانشمندا جمع مي‌شن كه ببينيد قضيه اين چي بوده، ‌بعد از دوسال تحقيق مي‌فهمند كه تيره تو اين مدت داشته دنبال مغزيارو ميگشته!!!

زنه به شوهرش میگه ۳ تا حیوان وحشی نام ببر
طرف میگه :
خودت
خواهرت
خدا بیامرز مادرت
hee hee

غضنفر مي ره تماشاي مسابقه دو و ميداني، از بغل دستيش مي پرسه:اين ها براي چي دارن مي دون؟ طرف مي گه: چون به نفر اول جايزه مي دن. غضنفر کمي فکر مي کنه، بعد مي پرسه: پس بقيه براي چي دارن مي دون؟

دو تا آفریقایی با یه نفر سومی وسط بیایون بودن در همین حال و هوا بودن که یدفعه آفریقایی یه چراغ جادو پیدا می کنه.
بعد غوله می یاد بیرون و به آفرقایی میگه یه آرزو کن.
آفریقایی میگه: منو سفید کن.
تا اینو میگه سومی میزنه زیر خنده آفریقایی میگه: چیه برای چی میخندی؟
سومی گفت: همینجوری.
بعد غوله به آفریقایی دومیه گفت: تو چی می خوای؟
آفریقایی گفت: منم سفید کن .
دوباره سومی میزنه زیر خنده .
آفریقایی گفت برای چی میخندی؟
سومی باز گفت: همینجوری.
نوبت سومی میشه. غوله ازش می پرسه: تو چی می خوای .
سومی میگه: این دوتا رو سیاه کن.
rolling on the floor

مسافر به مدیر هتل: "آقا اتاق من پر از مگس است!"
مدیر هتل:"نگران نباشید یک ساعت دیگر وقت ناهار است همه ی آنها به رستوران هتل می آیند."

یارو تو جبهه پشت ضد هوایی بوده میزنه یه هواپیما رو میندازه. خلبانه با چتر نجات میپره بیرون، یارو میگه: بچه ها در رین صاحابش اومد!

وسط برره یه چاهی بوده، ‌هی برره ای ها می‌افتادن توش، ‌زخمی می ‌شدن. میان تو شهرداری یک جلسه برگذار می‌کنن که واسه این مشکل یک راه حلی پیدا کنن.
یکی از مهندسا پا میشه میگه: یافتم! ما یک آمبولانس می‌گذاریم بغل این چاه، ‌هرکی افتاد توش رو سریع ببره بیمارستان. ملت همه هورا می‌کشن..آفرین!
یک مهندس دیگه پا میشه میگه: الحق که همتون نفهمید!‌ آخه اینم شد راه حل؟! ملت میگن، خوب تو میگی چی‌کار کنیم؟ یارو میگه: بابا تا اون آمبولانس طرف رو برسونه بیمارستان، که بدبخت جون داده ما باید یک بیمارستان کنار این چاه بسازیم، که همه بهش سریع دسترسی داشته باشن! ملت دیگه خیلی سر حال می شن، کف می‌زنن سوت می‌کشن، که ایول بابا تو چه مخی داری!‌
یهو یه مهندس دیگه پا میشه میگه: الحق هرچی بهمون میگن، حقمونه! آخه این شد راه حل؟! این همه خرج کنیم یک بیمارستان بسازیم کنار چاه که چی بشه؟ مردم تعجب می‌کنن،‌ میگن: خوب تو میگی چیکار کنیم؟ یارو میگه: بابا این که واضحه، ما این چاهو پر می‌کنیم، میریم نزدیک همه بیمارستانها یک چاههای زیادی حفر می کنیم!
oh go on

بچه به باباش ميگه بابا شماكجادنيا اومدي ؟ميگه تهران. ميگه مامان كجا دنيا اومده؟ميگه اصفهان. ميگه من كجادنيا اومدم؟ميگه اهواز. بچه ميگه پس ما كجا همديگه رو پيداكرديم...

غضنفر دو تا بلوك سيماني رو گذاشته بوده رو دوشش،‌ داشته مي‌برده بالاي ساختمون. صاحب‌كارش بهش ميگه: تو كه فرقون داري،‌ چرا اينا رو ميگذاري رو كولت؟! غضنفر ميگه: ‌اون دفعه با فرقون بردم، اون چرخش پشتم رو اذيت مي‌كرد

ای کاش که معشوق ز عاشق طلب جان می کرد، تا که هر بی سرو پایی نشود یار کسی
praying

ترکه قاضي ميشه حکم يه دزد رو ميبره 8 سال حبس ابد

غضنفر رو برق مي گيره، مي ميره، فاميلاش سر قبرش با فازمتر فاتحه مي دن

مرد عاشق تا وقتي ازدواج نكرده نا تمام است وقتي كه ازدواج كرد كارش تمام است

مرد: زن! تو چرا رفتي باز سه دست لباس نو خريدي، آخه نمي گي من از كجا پولشو بيارم؟
زن: عزيزم، مي دوني من اصلاً آدم فضولي نيستم!

ختنه را تعريف كنيد؟
نوعي كلاه برداري اسلامي با نيت خير !!!
big grin

غضنفر ميره دستشويي هرچي زور زد آروغ ميزد به خودش ميگه : نكنه برعكس نشستم !!!
time out

مگسه از روي پاي خانومه پا ميشه ميره ميوفته توي ليوان آب غضنفر ، غضنفر ميگه : بي ناموس حالتو اونجا مي كني ، غسلتو اينجا !!
hee hee

رشتيه با موتور دوستش دور ميزنه وقتي بر مي گرده ميبينه دوستش با زنش مشغوله ، ميگه تا حواسش نيست يه دور ديگه بزنم !!!
laughing

اگه گفتي اون چيه كه هر جي پسرا ميبرن جلوتر دخترا بيشتر جيغ ميزنن؟
.
.
.
.
.
سوسك !
cowboy

رشتيه ميزنه به ماشينه تهرونيه ، ياروشروع ميكنه به فحش دادن : من خواهرتو ، مادرتو ، زنتو . . .
رشتيه ميگه : اووووو!
يه تصادف كرديم چرا شهوتي ميشي !!!

3 نفر ميميرن . خدا گفت اولي بره بهشت . دومي بره جهنم . سومي بره طويله !!!
پرسيدن چرا ؟
خدا گفت :اولي زن داشت دنيا براش جهنم بود . دومي مجرد بود ، دنيا براش بهشت بود . سومي زنش مرد ولي خاك بر سر بعدش رفت يه زن ديگه گرفت !!!

داش سام عليك
با اجازت روغن ماشينتو خالي كردم به جاش خون جيگرمو ريختم تا هر وقت استارت زدي به عشقت بسوزم
ذت زياد !!
peace sign

غضنفر توي آتيش سوزي ميميره پزشكان اعلام مي كنن %10 سوختگي ، %90 كوفتگي !!!
ميرن تحقيق مي كنن مي بينن دوستاش آتيشو با بيل خاموش كردن !!!
oh go on

زن تركه دو قلو ميزاد،‌ تركه ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه،‌ به يارو ميگه:‌ حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم
hee hee

میدونی اس ام اس خالی یعنی چی؟ یعنی به یادتم ولی حرفی واسه گفتن ندارم!
whistlingkissrose

+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:28  توسط نیما  | 

يه مورچه بگير . . . . . شلوارشو در بيار . . . . . شورتش رو هم در بيار . . . . . نترس در بيار . . . . . برش گردون ! پشتشو ببين ! دلم برات اونقدر شده !big grinbig hug

اصفهانیه داشته نوار روضه گوش میداده میزنه آخر نوار ببینه شام ميدن یا نه
rolling on the floor

هيچ كس اشكي براي ما نريخت هر كه با ما بود از ما مي گريخت چند روزي هست حالم ديدنيست حال من از اين و آن پرسيدنيست گاه بر روي زمين زل مي زنم گاه بر حافظ تفاءل مي زنم حافظ ديوانه فالم را گرفت يك غزل آمد كه حالم را گرفت: ما زياران چشم ياري داشتيم خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم
sad

به غضنفر می گن تولدت مبارک! می گه: خیلی ممنون تولد شما هم مبارک!
party

غضنفر زنگ می زنه فرودگاه و می گه: شیراز تا تهران چقدر راهه؟ کارمنده می گه: یه لحظه... غضنفر می گه: خیلی ممنون! و قطع می کنه.

غضنفر از روی جوی آب می پره، ازش فیلم می گیرن. فیلم رو روی دور آهسته می ذارن، می افته توی جوی! دور تند می ذارن، می خوره به دیوار!

دعای غضنفر بعد از نماز: خدایا! مواظب خودت باش!
praying

به ترکه می گن : آقا ببخشید شما ترکید میگه : نه به خدا بیا بگرد

آخرين خبر از تيم ملي: کريم باقري به عنوان مترجم علي دايي انتخاب شد

اولين اس ام اس جهان در سال:01/01/0001
در ساعت: 00:00:01 ارسال شد:
آدم: دوست دارم جيگر
حوا : شما ...!؟
rock on!

لات ترين اس ام اس سال 87: آب دماغتيم...آنتي هيستامين بخور ، فنا شيم...!!!
pirate*

«سازمان تبليغات اسلامي آمريكا اعلام كرد:
جمعه ها مراسم نوحه خواني شهداي 11 سپتامبر برگزار مي شود.
مكان:مهديه واشنگتن با حضور مداح اهل حال:حاج مايكل جكسون و حاجيه جنيفر لوپز
هيئت رزمندگان غرب تگزاس»
party

خدايا چي مي شد ماه رمضون مثل جام جهاني بود، هر چهار سال يكبار اونم در يك كشور برگزار مي شد؟ (سازمان حمايت از كفار ايران)
it wasn't me

یارو عروسی میکنه میره پیش دکتر میگه:
آقای دکتر زن من هامله نمیشه!
دکتر سوال میکنه :
میگه چند وقت عروسی کردی؟
میگه ده روز !!!
دکتر میگه پدرسگ زن گرفتی یا زود پز؟!!!
laughing

اگه بعد از 120 سال رفت ياون دنيا و خواستي از صراط رد شي و بهت گفتن يكي هست كه حلالت نكرده بدون تون منم كه به اين بهونه ميخوام يه بار ديگه ببينمت

زندگي دفتري از خاطرهاست ... يک نفر در دل شب ، يک نفر در دل خاک ... يک نفر همدم خوشبختي هاست ، يک نفر همسفر سختي هاست ،چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد... ما همه همسفريم.

در کنار ساحلت من قايقي شکسته ام... تو همان ساحل عشقي که بهت دل بسته ام...
sigh

پروانه به دور شمع گشت و پرش سوخت... من به دور تو گشتم جگرم سوخت...

آنقدر زير لبم نام تورا زمزمه كردم... كه لبم سوخت ولي نام تورا توبه نكردم...

غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد !

دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من؟
الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من!
praying

غضنفر می ره خونه بخره آقاهه یه خونه بهش نشون می ده می ده این خونه استخر داره، جگوزی داره... غضنفر می گه: عجب! ما قبلا همین طوری ول می دادیم! حالا دیگه جاشم مشخص کردن؟
oh go on

می دونی شکست عشقی یعنی چی؟
یعنی بری پای تخته کنفرانس بدی، بعد بفهمی زیپ شلوارت باز بوده!
hee hee

امروز بهترین ساعتم رو شکستم... چون لحظه های بی تو بودن را به رُخم می کشید.
من از ساعت متنفرم، که جای خالی تو را به رخ دلتنگی هایم می کشد!
hurry up!

از بچگی بهم یاد دادند که هر ساعت 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه...
ولی کسی نگفت که هر ثانیه بدون تو 100 ساله.
not listening

تق، تق، تق، کیه؟من گدای دوره گردم... اومدم دورت بگردم.
rose

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ایناهمه تو رو دوست دارن، اونی که غش کرده منم!

باغبان در را نبند من فرد گلچین نیستم، من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم.

2 تا گل نام ببر که با "خ" شروع بشه.
...
...
درسته! خودم و خودت!

زندگي درك همين امروز است . ظرف ديروز پر از بودن توست . شايد اين خنده كه امروز دريغم كردي ، آخرين فرصت همراهي ماست.

اي نگاهت رونق فرداي من ، در تو معنا مي شود دنياي من
اي كلامت بهترين اثبات عشق ،‌ با تو ماندن آرزوي روياي من
love struck

خيال مي کردي قلب من تاب شکستن نداره منتظري بازم دلم پيش دلت کم بياره مرام من تو عاشقي يکدلي و صداقته وقتي ميگم نوکرتم اين آخر رفاقته                                                                                       لطفا نظر بدین

+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:27  توسط نیما  | 

می خواستن ترکه رو اعدام کنن، ازش می پرسن: آخرین حرفت رو بزن.
می گه: لعنت بر پدر و مادر اون کسی که بزنه زیر چهار پایه!
rolling on the floor
 


SMS عاشقانه از طرف ترک:
کاش مغز داشتم و مرگ مغزی می شدم و قلبم را به تو اهداء می کردم...
angel
 


ترکه خواب می بینه ماکارونی می خوره. صبح که بیدار می شه می بینه کش شلوارش نیست!
drooling
 


از ترکه مي پرسن اسم سعدي چيه ميگه: ... ميدون
 


در اتوبان زندگی وقتی تابلوی وجود تو را میبینم ، از سرعتم می كاهم و به درجه بنزین تحملم چشم میدوزم
 


به ترکه مي گن با سويس جمله بساز ميگه : من ديگه با هيچي جمله نمي سازم شما داريد از ترک بودن من سويستفاده ميکنيد
it wasn't me
 


از يه نفر ميپرسن: اگه امريكا حمله كنه چيكار ميكني؟؟ ميگه: اول خونسرديمو حفظ ميكنم... بعد زنگ ميزنم 110
silly
 


يه نفر ميشينه تو تاكسي، راننده بهش ميگه: داداش دستت لاي در گير نكنه. اون هم مياد آخر مرام بگذاره، ميگه: داداش سرت لاي در گير نكنه
 


به ترکه میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه
laughing
 


چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری ست چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست چگونه جای تو در جان زندگی سبز است
 


شکار

چی اول: هندوستان که بودی شکار ببر هم رفتی؟
شکارچی دوم: البته، روزی برای شکار ببر به جنگل رفتم.
شکارچی اول: شانس هم آوردی؟
شکارچی دوم: بله، با ببری روبرو نشدم!
 


لبخند راهی است برای زیبا شدن
...
...
...
تو نیشت رو ببند! فایده نداره!
hee hee
 


چشمهای درشتت را که به من می دوزی و با لبهای بزرگ و با صدای رسا آواز می خوانی. از همیشه بیشتر دوستت دارم، تو واقعأ زیباترین قورباغه ای!
big hug
 


اتل متل یه مورچه / قدم می زد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد / پای اونو لگد کرد
مورچه پا شکسته / راه نمی ره نشسته
با برگی پاشو بسته / نمی تونه کار کنه
دونه هارو بار کنه / تو لونه انبار کنه
مورچه جونم تو ماهی / عیب نداره سیاهی / خوب بشه پات الهی
...
آفرین کوچولو اینو حفظ کن فردا ازت می پرسم!
rock on!
 


ترکه سفره دلشو واسه دوستش باز می کنه، توش پر از نون بربری بوده!
 


روزی افسر پلیس راهنمایی، دید که یک خودرو چراغ قرمزها رو رد می کنه و اصلاً عین خیالش هم نیست که خلاف می کنه. خودرو رو متوقف کرد و از راننده پرسید: «چراپشت چراغ قرمز توقف نمی کنی؟» راننده در حالی که کاغذی رو که در دست داشت نشون می داد گفت: «جناب سروان تقصیر من نیست. روی این آدرس نوشته شده: چراغ اول را رد می کنی، چراغ دوم را هم رد می کنی و بعداز چراغ سوم می پیچی دست راست!»
oh go on
 


دو تا قمی با هم عروسی می کنن بچه شون می شه قمقمه!
 


معلم: چرا در نوشتن انشا از پدرت کمک نمی گیری؟
دانش آموز: آخه اون از دست شما دلخوره! چون شما هفته ی قبل به انشای اون نمره بدی دادید!
 


یه خره باحسرت به اسب نگاه می کنه، می گه اى کاش تحصیلاتم رو ادامه می دادم!
 


معلم: چرا انشایی که درباره ی گربه نوشتی مثل انشای برادرته؟!
رضا: آقا اجازه چون ما یک گربه بیشتر توی خونمون نداریم!!
skull
 


یه روز چرچیل داشته از یه کوچه باریکی که فقط امکان عبور یه نفر رو داشته رد می شده،ه از روبرو یکی از رقبای سیاسی زخم خورده اش می رسه… بعد از اینکه کمی تو چشم هم نگاه می کنن… رقیبه می گه من هیچ وقت خودم رو کج نمی کنم تا یه آدم احمق از کنار من عبور کنه… چرچیل در حالیکه خودش رو کج می کرده… می گه ولی من این کار رو می کنم!
 


اولی: آقای دکتر، من فکر می کنم عینک لازم دارم.
دومی: بله حتما! چون این جا مغازه ساندویچ فروشی است!
 


روزی معلمی به شاگرد خود گفت: از روی درس 10 بار بنویس!
روز بعد شاگرد از روی درس شش بار نوشت. معلم به او گفت چرا از روی درس شش بار نوشتی؟!
شاگرد گفت: بدبختی اینجاست که ریاضی مان هم ضعیف است!!!
hee hee
 


تو شهر حیف نون اینا (!) کراوات مد شده... تا الان 50 نفر تلفات داشته!
 


ديروزت را مرور کن تا فرداي بهتري براي خود بسازي.
 


زندگي وقتي قشنگه که در کتاب قانون آن اصل معرفت ماده محبت و تبصره عشق نوشته شده باشه.
 


زندگي مثل يه ديکته است، هي مي نويسي، هي پاک مي کني. هي غلط مي نويسي، هي پاک مي کني. غافل از اينکه... ازرائيل داد مي زنه برگه ها بالاااااا
 


آخر از عشق تو ساکن در کلیسا می شوم میکشم دست از مسلمانی مسیحا می شوم یا لباس عاشقی را از تنم بیرون کنید یا که من خاکستر کوی رفیقان می شوم
rose
 


یه ستاره ۵تا انتها داره. یه مربع ۴تا انتها داره. یه مثلث ۳تا. یه خط ۲تا. دلم میخواد دوستی من و تو مثل دایره باشه که هیچ انتهایی نداشته باشه!
love struck
 


تو مپندار که از عشق تو دل برگیرم... ترک روی تو کنم دلبر دیگر گیرم... بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری... من کفن پاره کنم عشق تو از سر گیرم...
 


عشق رو نمیشه با یه شاخه گل مقایسه کرد ولی میشه عشق رو با یه شاخه گل اثبات کرد.
 


پیش هر تیغی سپر باید گرفت. پیش تیغ دوست سر باید گرفت. جانب خود را مبین گر عاشقی. جانب دوست در نظر باید گرفت
 


دل تو سنگ هم که باشه هیچ مشکلی نیست آخه من هنوز بت پرستم
 


طبیبان بر سر بالین من آهسته میگفتند که امشب تا سحر این عاشق دلخسته میمیرد ز هر جا بگذرد تابوت من غوغا بپا خیزد چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد
sad
 


در زندگی مشو مدیون احساس کسی تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی
thumbs down

+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:26  توسط نیما  | 


دو تا آفریقایی با یه نفر سومی وسط بیایون بودن در همین حال و هوا بودن که یدفعه آفریقایی یه چراغ جادو پیدا می کنه.
بعد غوله می یاد بیرون و به آفرقایی میگه یه آرزو کن.
آفریقایی میگه: منو سفید کن.
تا اینو میگه سومی میزنه زیر خنده آفریقایی میگه: چیه برای چی میخندی؟
سومی گفت: همینجوری.
بعد غوله به آفریقایی دومیه گفت: تو چی می خوای؟
آفریقایی گفت: منم سفید کن .
دوباره سومی میزنه زیر خنده .
آفریقایی گفت برای چی میخندی؟
سومی باز گفت: همینجوری.
نوبت سومی میشه. غوله ازش می پرسه: تو چی می خوای .
سومی میگه: این دوتا رو سیاه کن .

 

 

غضنفر داروخونه داشته، یک روز جلو در مغازه بزرگ مینویسه: سوسک کش جدید رسید.
بعد یک مدت یکی میاد تو داروخونه میگه: ببخشید، جریان این سوسک‌ کش جدید چیه! این خونه ما رو سوسک گرفته!
غضنفر میگه: این دارو خیلی جدیده و بازدهیش هم تضمینیه شما این دارو رو میریزید تو یک قطره چکون، بعد کشیک میکشید تا سوسکها رو بگیرید هر سوسک رو که گرفتید، در روز سه نوبت (صبح و ظهر و شب) تو هر چشمش دو قطره ازین دارو میچکونید، بعد از یک مدت سوسکها کور میشن و خودشون از گشنگی میمیرن .
یارو میگه: خوب آخه اگه سوسکها رو بگیریم که همونجا درجا می‌کشیمشون.
غضنفر میره تو فکر، بعد یک مدت میگه: آره خوب، ازون راهم میشه !!


 

یکی دکتر آزمایشگاه بود و روی یه مگس داشته آزمایش میکرده یه روز بالهای مگس رو ازش جدا میکنه بعد به مگسه میگه بپر! مگسه نمیپره برای بار دوم و سوم تکرار میکنه که بپر! ولی مگسه نمی پریده ! در آخر نتیجه آزمایش رو اعلام میکنه: که اگر بالهای مگس را از تنش جدا کنید گوشهایش نیز کر میشود !

 

یکی با زنش دعواشون شده بوده، ‌با هم حرف نمی‌زدند. زنش وقتی شب میره بخوابه، یک یادداشت برایش می‌گذاره که: منو فردا ساعت 6 بیدار کن. صبح زنه ساعت 10 از خواب پا میشه، ‌می‌بینه شوهرش براش یک یادداشت گذاشته که: پاشو زن! ساعت شیشه!

+ نوشته شده در  شنبه 22 تیر1387ساعت 16:22  توسط نیما  | 

پاریس هیلتون

تاریخ تولد: ۱۷ فوريه ۱۹۸۱

محل تولد: شهر نيويورک

پاريس ويتنی هيلتون وارث امپراتوری چهار ميليارد دلاری هتلهای مجلل هيلتون است، اما اين دختر ۲۴ ساله نه علاقه ای به هتلداری دارد و نه آنچه وی را مشهور کرده است: شهرت.

وی که معروفترين جمله اش It’s Hot است، هفته گذشته اعلام کرد می خواهد دو سال ديگر زندگی عمومی خود را رها کند و با نامزدش کانون "گرم" خانواده را تشکيل دهد.

ستاره مجموعه تلويزيونی "زندگی ساده" به مجله نيوزويک گفته است: "وقتی جوانتر بودم، خيال می کردم ايفای نقش يک دختر بلوند کودن بانمک است. من در تلويزيون اين نقش را ايفا می کنم چون بامزه است. ولی حالا خودم را زنی اهل تجارت و اسمم را يک برند (نام تجاری) می دانم."

پاريس هيلتون که اخيرا با فيلم ترسناک "خانه مومی" بر پرده نقره ای سينما درخشيد، به اين مجله گفته است که ديگر از ايستادن مقابل دوربين عکاسان لذت نمی برد. "کار عذاب آوری است. همه می پرسند آيا می توانند از من عکس بگيرند؟ با خودم فکر می کنم اينها يک مشت فلک زده اند. باورم نمی شود قبلا از اين کارها لذت می بردم."

زندگی در سايه شهرت، خواسته يا ناخواسته، ميراثی خانوادگی برای پاريس هيلتون است. مادرش کتی در شبکه ان بی سی آمريکا يک برنامه تلويزيونی دارد که در آن آداب زندگی اشرافی را به ۱۴ رقيب آموزش می دهد.

نيوزويک می گويد که کتی و شوهرش ريک هيلتون نمی خواستند نام خانوادگی بلندآوازه شان روی اين برنامه قرار گيرد، "زيرا آن را خيلی لوس می دانستند."
 

 

 مهمان من باش


اماهمانطور که هتلهای هيلتون در همه جای دنيا شناخته شده است، اين خانواده نيز نان اعتبارش را می خورد.
 

   مژدگانی

 


- برای جشن تولد ۲۱ سالگی خود پنج ميهمانی در پنج شهر گرفت: نيويورک، لاس وگاس، لندن، لس آنجلس و توکيو.

- انتشار فيلم ويدئويی خصوصی پاريس هيلتون و دوست پسرش به تحقير وی انجاميد.

- هيلتون از دوست پسرش بخاطر پخش اين فيلم در اينترنت به دادگاه شکايت کرد و ۴۰۰ هزار دلار غرامت و بخشی از سود وی را دريافت کرد.

- سگی کوچک از گونه چيهواهوا به نام تينکربل دارد. در سال ۲۰۰۴ تينکربل گم شد و پاريس مژدگانی پنج هزار دلاری برای يابنده تعيين کرد.
 

 


جد پاريس، کنراد نيکولسون هيلتون بود که اولين هتلش را در سال ۱۹۱۹ خريد و همان نخستين حلقه هتلهايی زنجيره ای شد.

کنراد اولين هتل هيلتون را در سال ۱۹۲۵ در دالاس واقع در ايالت تگزاس بنا کرد و خيلی زود هيلتون به نخستين هتل زنجيره ای تبديل شد که در دو سوی آمريکا گسترش يافت.

آقای هيلتون الگوی تجاری خود را روی مسافران کاسبکار متمرکز کرد که می خواستند يکی دو شب در يک شهر به قصد تجارت بمانند و شبها سرگرم شوند. اين ايده چنان موفق از کار درآمد که آقای هيلتون به يکی از ثروتمندترين مردان دنيا تبديل شد.

وی همچنين چند اقامتگاه صاحب نام ديگر را خريد، از جمله: فرانسيس دريک در سانفرانسيسکو، والدورف آستوريا در نيويورک و پالمر هاوس در شيکاگو.

آقای هيلتون در سال ۱۹۵۷ زندگينامه خود با عنوان "مهمان من باش" را منتشر کرد و سپس به تامين بودجه بورس، رشته مديريت رستوران و هتلداری کنراد هيلتون را در دانشگاه هوستون همت گمارد.

بعد از کنراد هيلتون، پسرش بارون زمام اداره شرکت را به دست گرفت. کنراد در سال ۱۹۷۹ جان سپرد و بخش عمده ثروتش را برای بنياد خيريه خود به نام بنياد کنراد نيکولسون هيلتون به ارث گذاشت.

يک پسر ديگر وی به نام کنراد جونيور ملقب به "نيکی"اولين شوهر اليزابت تيلور، هنرپيشه سابق هاليوود بود. اين زوج در اوايل دهه ۱۹۵۰ ازدواج کردند.
 

زندگی هاليوودی

پاريس هيلتون که نوه کنراد جونيور است، در ۱۷ فوريه ۱۹۸۱ در شهر نيويورک به دنيا آمد و از همان بدو تولد در ناز و نعمت پرورش يافت.

وی در نوجوانی به پای ثابت ميهمانی های اشرافی در نيويورک و لس آنجلس تبديل شد و خيلی زود بخاطر انتخاب لباس و رفتار غريبش توجه رسانه های شکارچی ستارگان نوظهور را جلب کرد.
 

 اعترافات

- در پاييز ۲۰۰۴ کتابش با عنوان اعترافات يک وارث را منتشر کرد که برخی رسانه ها آن را آبکی توصيف کردند، اما در فهرست پرفروشهای نيويورک تايمز قرار گرفت.

- در فوريه ۲۰۰۵ محتويات دفترچه تلفن وی شامل شماره شخصيتهايی مانند کريستيانا آگيلرا و امينم در اينترنت انتشار يافت.
 


بعد از گرفتن ديپلم دبيرستان، وی علاقه ای به کالج نشان نداد، برای همين در حوالی سال ۲۰۰۰ بود که پاريس هيلتون تصميم گرفت مشهورتر از گذشته شود.

در نتيجه وی به مدل لباس تبديل شد و اندک زمانی بعد در نمايش طراحانی مانند مارک بوئر و کاترين مالندرينو خودنمايی کرد. سپس در يک آگهی برای بوتيک ايتاليايی Iceberg حضور يافت.

مجلات ملی آمريکا مانند جی کيو، ونيتی فئر و اف اچ ام نيزعکسهای پاريس هيلتون را به عنوان مدل چاپ می کردند.

در همين حال، وی همچنان در رادار رسانه های پاپاراتزی قرار داشت که درباره روابط واقعی و خيالی اش با ستارگان هاليوود مانند لئوناردو دی کاپريو و نيز خوانندگانی نظير نيک کارتر از گروه Backstreet Boys گمانه زنی می کردند.

اما حقيقت اين است که درباره رابطه ساده وی با اين افراد که در ميهمانی ها با همديگر آشنا می شدند، بی اندازه لغو می شد. از همين رو پاريس هيلتون عقيده دارد اين دسته از خبرنگاران و عکاسان "انسانهای سخيفی هستند."

اما انتشار يک فيلم ويديويی در اينترنت در سال ۲۰۰۳ که رابطه سکسی  او با دوست پسر سابقش ريک سلومون را به تصوير کشاند، بدنامی غيرمنتظره ای نصيب وارث خاندان هيلتون کرد. اين فيلم ظاهرا در سال ۲۰۰۰ ضبط شده بود که پاريس فقط ۱۹ سال سن داشت.( البته این فیلم این طور من در مجلات خارجی خواندم باعث معروفیت بیشتر وی شد و هم اکنون این فیلم با قیمتهای گزافی توسط بعضی از سایتها به صورت آنلاین به فروش می رسد)

وی به مجله نيوزويک گفته است که انتشار اين فيلم مايه تحقيرش شده است. خانم هيلتون می گويد: "بسيار دردناک بود، اما من درس عبرت گرفتم که به کسی اعتماد نکنم."

بچه ننر

وی به منظور جلا دادن به وجهه خود کوشيد وارد جريان رسانه شود. از همين رو، در سال ۲۰۰۱ در کمدی "زولندر" اثر بن استيلر حضوری کوتاه در نقش خودش داشت. پاريس هيلتون همچنين همراه نيکول ريچی در مجموعه تلويزيونی "زندگی ساده" در شبکه فاکس به بازی پرداخت.

 

 نامزد پولدار

خانواده لاتسيس در فهرست ثروتمندان مجله فوربز در سال ۲۰۰۵ در رده ۵۸ ايستاد. ثروت خالص لاتسيسها هفت و نيم ميليارد دلار برآورد می شود.
 


در اين سريال واقعی وی برای پنج هفته زندگی اشرافی خود را کنار گذاشت تا با يک خانواده کشاورز در آرکانزاس زندگی کند. پاريس هيلتون درباره شيوه زندگی اش گفته است: "فکر می کنم بزرگترين باور نادرست درباره من اين است که من بچه ای ننر هستم. اما اينطور نيست، کاملا برعکس!"

او در سال ۲۰۰۴ نيز در فيلم "پرورش هلن" در کنار کيت هادسون هنرنمايی کرد.

در کنار اين، پاريس هيلتون در مقام زنی تجارت پيشه شروع به طراحی کيفهای شيک برای يک توليدی ژاپنی به نام سامانتا تواسا کرد.

وی همچنين کوشيد محصولات آرايشی به نام خود را روانه بازار کند، اما ناکام ماند. با اين حال، پاريس هيلتون موفق شد شرکت ضبط موسيقی Heiress را تاسيس کند و می خواهد امسال اولين آلبوم خود را در اختيار مشتاقانش بگذارد.

مجله "پيپل" در مه ۲۰۰۵ نوشت که "پاريس وارث" به نامزدی يک پسر يونانی متمول به نام پاريس لاتسيس درآمده و آنها قصد ازدواج دارند. خانواده لاتسيس در فهرست ثروتمندان مجله فوربز در سال ۲۰۰۵ در رده ۵۸ ايستاد. ثروت خالص لاتسيسها هفت و نيم ميليارد دلار برآورد می شود.

+ نوشته شده در  جمعه 21 تیر1387ساعت 1:29  توسط نیما  | 

 

 

 

                    شکلک های یاهو از نظر شاعران


از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت
حافظ

ز جان شیرین‌تری ای چشمه‌ی نوش
سزد گر گیرمت چون جان در آغوش
نظامیتو را زین پس جز فرشته نخوانم
ازیرا که تو آدمی را نمانی!
فرخی سیستانی


لبخند معاوضه کن با جان شهریار
تا من به شوق این دهم و آن ستانمت
شهریارآن دگر گفت ای گروه زرپرست
جمله خاصیت مرا چشم اندرست
مولانا


چگونه شاد شود اندرون غمگینم؟
به اختیار که از اختیار بیرون است
حافظمکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش
حافظ


به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا!
که این دو فتنه به هم می‌زنند دنیا را
شهریارخواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست
خون خورم بی‌چشم مستت گر شرابم آرزوست
اهلی شیرازی


گاهی به نوشخند لبت را اشاره کن
ما را به هیچ صاحب عمر دوباره کن
فروغی بسطامیچون نماید به تو این دولت روی
رو در آن آر و به کس هیچ مگوی
جامی


خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات
چه‌هاست در سر این قطره محال‌اندیش
حافظنمی‌دانم که دردم را سبب چیست؟
همی دانم که درمانم تویی بس
اوحدی مراغه‌ای


عجب عجب که برون آمدی به پرسش من
ببین ببین که چه بی‌طاقتم ز شیدایی
مولاناگر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ


آرامِ دل غمگین، جز دوست کسی مگزین
فی‌الجمله همه او بین، زیرا همه او دیدم
فخرالدین عراقیما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم
حافظ


منم شرمنده زین یاری که کردی
همین باشد وفاداری که کردی
وحشی بافقیآه از راه محبت که چه بی‌پایان است
با دو منزل که یکی وصل و یکی هجران است
صیدی


بده یک بوسه تا ده واستانی
از این به چون بود بازارگانی!؟
نظامیمرا صائب به فکر کار عشق انداخت بیکاری
عجب کاری برای مردم بیکار پیدا شد!
صائب تبریزی


ما را همین بس است که داریم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و کنار نیست
عبید زاکانیرو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی
انوری


چندین شکستِ کارِ منِ دلشکسته چیست؟
ای هرزه‌گرد مگر نیست کار دگرت؟
وحشی بافقیگر به خشم است و گر به عین رضا
نگهی باز کن که منتظریم
سعدی


مرا هجران گسست از هم، رگ و بند
مرا شمشیر زد گیتی، تو را مشت
پروین اعتصامیمن مریض درد عصیانم که درمانم تویی
دردمند این‌چنین محتاج درمان شماست!
محتشم کاشانی


گفتی تو نه گوشی (!) که سخن گویمت از عشق
ای نادره گفتار کجا گوش‌تر از من؟
شهریارمن چون نزنم دست که پابند منی
چون پای نکوبم که توئی دست‌زنان
مولانا


آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
حافظحباب‌وار براندازم از روی نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
حافظ


جمالش کرد حیرانم، چه ماه است آن نمی‌دانم
که چشم از کشف ماهیت، نمی‌بندد تأمل را
اوحدی مراغه‌ایمرا که سِحر سخن در جهان همه رفته است
ز سِحر چشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور
سعدی


کی توان حق گفت جز زیر لحاف
با تو ای خشم‌آور آتش‌سجاف!
مولانااین بدان گفتم که تا هر بی‌فروغ
کم زند در عشق ما لاف دروغ
عطار


دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
ای خضر پی‌خجسته مدد کن به همتم
حافظمجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم
حافظ


در راه عشق وسوسه‌ی اهرمن بسی است
پیش آی گوش دل به پیام سروش کن
حافظای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
حافظ


خواهم از گریه دهم خانه به سیلاب امشب
دوستان را خبر از چشم پرآبم مکنید
محتشم کاشانیبه حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی
که چاره در غم تو، های های می‌داند
سعدی


می می‌کشیم و خنده‌ی مستانه می‌زنیم
با این دو روزه‌ی عمر چه‌ها می‌کنیم ما
صائب تبریزیاین هم آخری:

اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره!

مي دوني سلول هاي مغزت چقدر است؟

...

يكي ,دو تا, سه تا. شايد هم به هزار برسه شايد هم به ميليارد 

...

اصلا شايد سلول نداشته باشي چون نمي دوني من الان سر كارت گذاشتم  

 

 

به ترکه ميگن شغلت چيه ؟ ميگه يه اطلاعاتي هيچوقت خودشو لو نميده!

 

 

 

 

زندگي انسان دو قسمت است : قسمت اول در انتظار قسمت دوم و قسمت دوم در حسرت قسمت اول

 

 

در زندگی راه هاي زيادی براي رسيدن به آزادی وجود دارد. فقط بايد بهاي آن را پرداخت، اگه از رسالت بری تا آزادی 500 تومان و از انقلاب 300 تومان ... ( صنف مسافر کش )

 

 

خداوند به سه طريق به دعاها جواب مي دهد: او مي گويد آري و آنچه مي خواهي به تو مي دهد. او ميگويد نه و چيز بهتري به تو مي دهد. او مي گويد صبر كن و بهترين را به تو مي دهد

 

 

اگه با تو بودن اشتباهه اگه تو رو خواستن اشتباهه اگه عاشق تو بودن اشتباهه اگه برای تو مردن اشتباهه پس تو قشنگ ترین اشتباه زندگیمی

 

 

ميدوني فرق نارگيل کوچيک با نارگيل بزرگ چي؟ نميدوني؟؟؟؟ خب عيبي نداره ميرم از يه ميمون ديگه ميپرسم

 

  

 

سال 2200 بچه از پدرش میپرسه : من چطوری به دنیا اومدم . میگه از اینترنت دانلودت کردم

 

 

ضووو صووو ثوووو قوووو فوووو غووو عووو هووو خوووو شوووو سوووو یوووو لوووو بوووو لوووو توجه : این اس.ام.اس فقط برای غنچه کردن لبهای شما بود و فاقد هر گونه ارزش دیگریست

 

 

 

 

نمی خوام بگم که قدر یه دنیا دوست دارم...........چون دنیا یه روزی تموم میشه.......نمی خوام بگم که مثل گلی..........چون گل هم یه روز پژمرده میشه............نمی خوام بگم که سیاهی چشامت مثل شب پر ستاره است..........چون شب هم تموم میشه..........نمی خوام بگم مثل آب پاک و زلالی..........چون آب همیشه پاک نمی مونه............نمی خوام بگم دوست دارم ...........چون که من اصلا دوست ندارم!!!!!!!!!

 

 

اگه يه روز رفتي و ديگه برنگشتي به توقول نميدم که منتظرت بمونم . اما ازت مي خوام وقتي برگشتي يک شاخه گل روي قبرم بذاري

 

همين الان از آسمون باهام تماس گرفتن گفتن که زيباترين و قشنگترين فرشتشونو گم کردن اما نترس عزيزم من لوت ندادم

 

اگه نصفه شب ديدي يه آدم کوتاه قد وچاق اومد تو اتاقت وانداختت تو يه کيسه چرمي و تورو برد اصلا نگران نشو چون ممکنه کسي تو رو از بابانوئل آرزو کرده باشه

 

 

رو تو یک حساب دیگه ای می کردم ناراحت نشو ولی تازه فهمیدم که مردم راست می گفتن تو آدم دو رویی هستی.....................................................یه روت ماه یه روت گل یکی از یکی قشنگتر

 

 

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه. اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه. عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه. تو وقتي زيبايي كه دستت تو دماغت باشه!!!!!

 

يه روز به تركه مي گن دخترت رو به كي شوهر دادي مي گه غريبه نيست دامادمونه

 

اگه عشق من تو نیستی

.

.

.

.

.

.

خوب حتما یکی دیگستطنز جالبتفاوت بین زن و مرد

 

 سبيل:
بعضي از مردان مانند هركول پوآرو با سيبيل خوش تيپ ميشوند. هيچ زني وجود ندارد كه با سبيل زيبا بنظر برسد.

اسامي مستعار:
اگر سارا، نازنين، عسل و رويا با هم بيرون بروند، همديگر را سارا، نازنين، عسل و رويا صدا خواهند زند. اگر بابك، سامان، آرش و مهرداد با هم بيرون بروند، همديگر را گودزيلا، بادام زميني، تانكر و لاك پشت صدا خواهند زد.

اس ام اس خنده دار

سلام؛ امروز به خاطر اينكه يه مدت به دليل امتحانات دير دير به زور ميشه چند تا پست ميزارم . اينم دومين پست كه يه سري اس ام اس قاطي پاتي همه جوره !!! ( بي مزه ، با مزه ، جديد ،‌قديم ، كوتاه ، بلند )

 

از يارو ميپرسن ساعت چنده؟ يارو بلد نبوده ميگه : بدو بدو ديرت شد!!

 

---------

به يكي ميگن با خمير جمله بساز ميگه من بلد نيستم ولي ميتونم نون بسازم
----------
غضنفر ميره مسجد وقتي مياد بيرون ميبينه كفشش نيست ميگه 4 حالت داره 1 نيامدم 2بدون كفش اومدم 3 اومدم رفتم 4 بعدن ميام
----------
1بار 3تا خر ميرن صحرا 2تا گاو برميگردن.
----------
طرف داشته دنده عقب با ماشين از كوه ميرفته بالا بهش ميگن چرا دنده عقب ميري ميگه آخه مي ترسم بالا جا نباشه نتونم دور بزنم بعدا وقتي مي خواسته پايين بياد باز مي بينن داره دنده عقب مي ياد ميگن الان چرا دنده عقب مي ياي ميگه اخه بالاي كوه جا بود تونستم دور بزنم
----------
يك روز همه ميرن شكار تمسا هيچ كس نمتونه تمسا پيدا كنه واسه شگار ميبينن كه طرف رفته گشه ديوار يك مارمولك را گير اورده هي ميزنه تو گوشش بهش ميگه بگو بابات كجاست بگو بابات كجاست
----------
غضنفر ميره تلويزيون بخره ميگه آقا تلويزيون رنگي داري مرده ميگه آره طرف ميگه پس يه قرمزشو بده
----------
غضنفر داشت سخنراني مي کرد که : هرکس چند زن داشته باشد به همان تعداد چراغ در بهشت برايش روشن مي شود. ناگهان در ميان جمعيت ، زن خود را ديد. هول کرد و گفت : البته هرگز نشه فراموش لامپ اضافي خاموش
----------
به غضنفر میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت ابوالفضل رو می کنه!!!

----------
غضنفرميره لباس فروشي، ميگه: ببخشيد شلوار نخي داريد؟
يارو ميگه: بعله. تركه ميگه: بيزحمت دو نخ بدين!

----------
به غضنفر خبر ميدن كه بابات مرده، ميگه: آخ جون... از فردا تريپ مشكي با عينک دودي !

----------
غضنفر ميره تو صف نونوايي، شاطر نونوائی ميگه: نون تا اينجا بيشتر نمي‌رسه، بقيه برن. طرف ميگه: ببخشيد اگه ميشه جمع‌تر وايسين نون به ما هم برسه

----------
يكروزيه بنده خدايي مي ره مجلس عزا مجلس كه به اتمام ميرسه هركه ازدر مياد بيرون يك خرما بر ميداره اين بنده خدا چنتابر ميداره طرف ميدودنبال اين شخص داد ميزنه هي يك نفر مرده يك اتوبوس كه نمرده
----------
به به به به این روزها همه Bo2inja.Com نگاه می کنند شما چطور ؟ D: و دیگر هیچ
----------
يه روز غضنفر با يه دختره دوست ميشه دختره سبيل داشته بهش ميگه چه سبيلاي خوشكلي داري دوختره گريه ميكنه طرف ميگه شوخي كردم بابا مرد كه گريه نميكنه...
----------
به غضنفر ميگن راسته كه به شما هر چي مي گن بايد يه بار ديگه بگن تا بفهمين؟ميگه :هان؟
----------
يه روز غضنفر با خدا قهر ميكنه ميره در مسجدو ميزنه فرارميكنه
----------
يه نفر داشته تو دريا غرق مي شده مدام داد مي زده : من شنا بلد نيستم...من شنا بلد نيستم...
يه غضنفر از اون طرف رد مي شده بهش ميگه : حالا من تنيس بلد نيستم بايد داد بزنم.
----------
غضنفر ميره ساندويچي مغازه دار ميگه بپيچم يارو ميگه نه مستقيم برو
----------
یارو ريشه بزي ميزاره ميره جنگل شير ميخوردش ميادبدوستاش ميگه يه بز خوردم مزه سگ ميداد
----------
دختره به دوستش زنگ ميزنه ميگه,يه پسره دنبام راه افتاده,چيكار كنم؟
دوستش ميگه خوب تندتر راه برو!!
دختره ميگه من دارم تند ميرم ولي اون خاكتوسر خيلي يواش راه ميره!!!!!!!!!!اس ام اس عاشقانه

قطعات زيباي عاشقانه

 

LOVE - سري نهم اس ام اس عاشقانه - Bo2inja.Com
مدت هابود که مي خواستم رازي را که در سينه دارم به تو بگويم. اما نتوانستم. دوست داشتم هنگامي که از کنارم مي گذري اين راز را در چشمان عاشقم بخواني.ولي تو با بي اعتنايي مي گذشتي تا اينکه امروز قلم را برداشتم تا از بي مهريت بنويسم. ولي وقتي قلم را از روي کاغذ برداشتم ديدم نوشته ام: "با تمام وجود دوستت دارم
_______________________________________________________________
فرياد من از داغ توست ...... بيهوده خاموشم مکن ...... حالا که يادت ميکنم ...... ديگر فراموشم مکن ...... همرنگ دريا کن مرا ...... يکبار معنا کن مرا
_______________________________________________________________
اگه يه روز آدما رو با رنگ بشناسن دوست دارم رنگت آبي باشه … كه مثل آسمون هميشه رو سرم باشي .. مي ميرم برات

 

_______________________________________________________________
زندگي داريم تا زندگي ! مرگ داريم تا مرگ ! زندگي داريم تا مرگ/آدم با سبزي و صفا که دمخور باشد ، سبز مي شود/اگر هنوز نمرده ايد ، چيز زيادي از دست نداده ايد . /مرگ اولين گام براي آخرين راه حل است

/ !!!
_______________________________________________________________

 

من اگر اشک به دادم نرسد مي شکنم اگر از ياد تو يادي نکنم مي شکنم بر لب کلبه ي محصور وجود، من در اين خلوت خاموش سکوت، اگر از ياد تو يادي نکنم، مي شکنم اگر از هجر تو آهي نکشم، تک و تنها، مي شکنم به خدا مي شکنم
_______________________________________________________________


  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

مخابرات طرح دقایق رایگان رو برای تمامی خطوط ارائه کرده. اگر حروف رمز (lokso-mtci-ir-free) رو به صورت برعکس به شماره 3000090 اس ام اس کنی، معلوم می شه خیلی کم داری!

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

خوابی؟ بیداری؟ شوخی نكن! خوابیدی یا بیداری؟ اگه خوابی پس چرا بیداری؟ دیدی ناقلا؟! بیداری! شاید هم بیدار بودی! دیدی خواب بودی؟ پس بیداری!
كاری نداشتم... فقط می خواستم ببینم خوابی یا بیداری؟ 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 


پاشو برو مسواک بزن بعد بخواب!
ستاد دخالت در تمام امور کشور

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

ببخشید نصف شبی مزاحمت شدم. بچه ها میگن اطلاعات ورزشیت خیلی خوبه! می خواستم بدونم دیشب دیوید بکهام دستشویی رفت یا نه؟ 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

نمی دونم خواب دیدم به تو SMS دادم؟ خواب بودم به تو اس ام اس دادم؟از خواب پاشدم به تو اس ام اس دادم؟ تو خواب بودی بهت sms دادم؟ کرم داشتم تو خواب به تو اس ام اس دادم؟ تو نصفه شب اس ام اس رو خوندی؟ یا...
بی خیال بگیر بخواب
!

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

واکنش افراد مختلف هنگام دیدن بنز آخرین مدل:
آمریکایی
: Oh My God
عرب: احسنت

انگلیسی: Very Nice
ایرانی: پدرسگ فلان فلان شده
!

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

یه روز 2 تا خلافکار با هم ازدواج می کنن . بچشون میشه بسیجی . چرا ؟ چون منفی در منفی میشه مثبت

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

وقتی غمگینی
.
.
یا بی حوصله ای
.
.
فراموش نکن یه دوست مثل من داری
.
دوست دارم

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

اگه نيوتن قبل مرگش چشماي تو رو مي ديد معني حقيقي جاذبه رو مي فهميد

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

زندگی شهد گل است زنبور زمان می مکدش انچه می ماند عسل خاطره است

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

روباهي به زاغي گفت: به به چه سري چه دمي عجب پايي!
زاغه عصباني شد و گفت: بي تربيت من اون موقع كلاس اول بودم حالا شوهر دارم

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

يه روزجندنفرباموبايلاشون بازي ميکردند،ترکه که موبايل نداشته يه دستمال کاغذي ميذاره لب جيبش، ميکه :نميدونم کي برام فکس زده

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

چند وقته دلم هوس تاب بازی کرده .
اجازه می دی بیام توی ذهنت ؟اخه شنبدم مخت تاب داره

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند

 

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

دوست داشتن همیشه گفتن نیست گاه سکوت است و گاه نگاه ........ غریبه ! این درد مشترک من و توست که گاهی نمی توانیم در چشم های یکدیگر نگاه کنیم

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 غضنفر شب عروسی اش حرفی برای گفتن نداشته به زنش میگه : خانواده می دونن اینجایی

  <><><><><><><><>www.kazerooncity.com<><><><><><><><><><><>

 

جوک و لطیفه دکتر نظام وظيفه پسر لاغری را معاينه کرد و در برگه نوشت : معاف، به دليل ضعف جسماني
پسره با خوشحالي گفت : آخ جون فوری ميرم زن ميگيرم
دکتره نوشت : و همچنين ضعف عقلانيمردي بدهي و قرض زياد داشت رفت ماشين مدل بالا خريد! زنش پرسيد : آخه مرد با اين وضعي که ما داريم چه وقت ماشين مدل بالا خريدن بود؟ مرد گفت : ماشينو خريدم تا سريع تر بتونم از دست طلبکارها فرار کنم!!!


يه دفعه یه آبادانيه تو بيابون گم ميشه ، و داشته از تشنگی ميمرده .... خلاصه هی ميگفته آب آب آآآآآ آب .... يه دفعه ميرسه به يه چشمه دستاشو ميزنه تو آب ميکشه به موهاش ميگه آخيــــــــــش ، وُلک راحت شدم تيپ موهام خراب شده بود داشتم

قضنفر رفت تعليم رانندگي رفيقش پرسيد چطور بود ؟ گفت : گفت خوب بود ولي مربيه خيلي مذهبي بود . هر طرف من مي پيچيدم مي گفت يا امام رضا يا ابوالفضل!!!

يارو زنگ میزنه ۱۱۰ میگه آقا پدال گاز و پدال ترمز و پدال کلاچ و فرمون و دنده رو دزدیدن! پلیس میگه ، برو صندلی جلو بشین

به عضنفر میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه!

دو تا دانمارکی با هم همسایه بودن ... هر سی ثانیه برق یکیشون می رفت ... تحقیق می کنن می بینن از چراغ راهنمایی برق ميدزدیدن

تُو قلبمی ، تُو خونمی ، تُو تموم وجودمی ........ رفتم دکتر ، ميگن انگل داری

غضنفر ميره رستوران، گارسون ميخواد بزارتش سر كار ميگه: غذاي امروز «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو

گلاسه» با «ليمو» است! غضنفر ميگه : «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با چي


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اس ام اس سركاري سري ششم
اس ام اس سركاري

اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

دلم بد جوري هوايت را كرده

 

لحظه شماري مي كنم براي آن زمان

 

كه حقت را كف دستت بگذارم!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

الهی تو خورشيد بشی من زمين که سالی يک بار من دور تو بگردم ولی تو سالی 365 بار دور من بگردی

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

تو گلی مثل گلای قشنگه قالی . تو به ظرافت تار و پود فرشای زيبای ايرانی ......اصلا تو خود فرش پاتريسی .........همون که يه تختش کمه

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

اين پيغام جديد را باور کنيد . منم اول قبول نداشتم اما مشقام رو خوب نوشتم بابام بهم عيدي داد يه توپ قلقلي دادي...

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

سلام گلم چطوری؟ از ديشب تا حالا فقط به u فکر می کردم. تمام فکر و ذهنم مشغوله u بود.امروز فردا هم می خوام به v.w.y.z فکر کنم

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

اگه فكر ميكني بي عرضه هستي؟اگه فكر مي كني به درد هيچ كاري نمي خوري !اگه فكر مي كني بي مصرف هستي!به خدا درست فكر مي كني!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

وقتي بوي تنت رو حس ميكنم ميفهمم كه چهار ماهه آب به تنت نخورده

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

وقتي صدام ميكني آرزو مي كنم كاش كر بودم !تو كه لال نميشي!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

وقتي در مورد عشق صحبت ميكني ياد اون 80 تا عشق ديگت مي افتم!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

با عرض سلامي به بلندي بيل!

 

به محكمي كلنگ!

 

به گردي استانبلي!

 

به سرعت فرغون!

 

به تيزي شاقول!

 

به انعطاف پذيري طناب!

 

به لبريزي دوغاب!

 

به سختي سيمان!

 

به صافي ماله!

 

به وسعت بشكه!

 

به معرفت عمله!

 

به قدرت كارگر!

 

به ظرافت گچ كار!

 

به لطافت معمار!

 

به شجاعت صاحب كار!

 

به رشادت مهندس!

 

به صلابت جوشكار!

 

به محبت صافكار!

 

به رفاقت همكار!

به سر كار گذاشتن توي بيكار


يکي بود يکي نبود..وقتي اين يکي بود اون يکي نبود وقتي اون يکي بود اين يکي نبود..خلاصه ما هم نفهميديم که کي بود و کي نبود اما فهميديم که اون يکي با اين يکي نبود

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

وقتي يه سيب گاز ميزني و يه كرم درسته ميبيني زياد ناراحت نشو.وقتي ناراحت شو كه كرم نصفه ميبيني!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

دوست دارم با تو بخوابم ؛ منو تو تنها با هم ؛من بي تو خوابم نمي بره ؛‌كجايي زير شلواري من!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

ميدوني بزرگترين آرزوي پاندا چيه؟

 

نه؟

 

خوب منم نمي دونم

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

توي اين دنياي بزرگ واسه هر كسي ممكنه كه توي يه زماني كسي يه اس ام اسي بده كه سر كاري باشه!

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

خطر:اگه این اس ام اس رو بخونی ویروس وارد مغزت میشه.لودینگ..10%...50%..90%...ارور...مغزی یافت نشد.با خیال راحت بقیه شو بخون

 

اس ام اس خنده دار. اس ام اس سرکاری. اس ام اس باحال. اس ام اس جدید. اس ام اس روز. اس ام اس ضایع کننده. ضایع ترین اس ام اس ها/

 

می خوام لبهات رو لبهام باشه,اما مادرم همیشه میگه نوشابه با نی


اس ام اس سركاري و خنده دار و..... ( قرو قاطي) اس ام اس سركاري

سلام.. يه سري اس ام اس قروقاطي ( خنده دار، سركاري ، خفن و... ) براتون آوردم منتظر اس ام اس هاي عيد باشيد!!! و همينطور تالار گفتمان!

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

شنیدم تو 3 ساعت 3 کیلو لاغر کردی ، ای ناقلا ! دماغتو عمل کردی !؟

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خواننده تو عروسی میگه: خانوما، آقایون، دستا بالا، می‌خواهیم بریم بندر! طرف داد میزنه: كجا؟ ما تا شام نخوریم هیچ‌جا نمیریم
به پيرزنه ميگن ننه شوهرت بديم يا بفرستيمت مكه ؟
ميگه : ننه مكه كه فرار نمي كنه !

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
پنج تا داداش پولاشونو رو هم میذارند تاکسی می خرند بعد از چند وقت ورشکست می شند اگه گفتی چرا ؟
اخه پنج تایی با هم می رفتن مسافرکشی

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
تازگيا طلا شدي
گم شدي كيميا شدي
ديگه اس ام اس نمي زني
عين غريبه ها شدي

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
هر وقت تو زندگی به یه در بزرگ که یه قفل بزرگ روش بود رسیدی ، نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود در باز نشه جاش یه دیوار می گذاشتن

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

غضنفر همش دعا مي کرده بچه دار شه يه شب جبرئيل مياد تو خوابش ميگه عوض اينهمه دعا برو زن بگير

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

اولی: امان از دست این زنها! زنم تمام دارائی ام را برداشت و رفت.
دومی: خوش به حالت! زن من تمام دارائی ام رو برداشت و نرفت!

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

در زندگي افرادي هستند كه مثل قطار شهربازي هستند
از بودن با اونا لذت مي بري ولي باهاشون به جايي نمي رسي

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

میدونی شباهت تو با باغچه چیه؟
.
.
.
.
.
اینه که جفتتون کرم دارید

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

معنی این عبارت جبری چیست؟

(o/5 k3)
----------------------
(k3)

.
.
.
.
.

پاسخ: کاسه ای زیر نیم کاسه است

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

شترها چهار دستن:
1. شترهایی كه در خواب پنبه دانه می بینن
2. شترهایی كه با بارشون گم می شن
3. شترهایی كه در خونه ها می خوابن
4. شترهایی كه اس ام اس می خونن
تقدیم به تنها شترپرنده ی قلبم

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

ye roz ye he he he ...
ye roz ye nafar he he he ...
ye roz ye nafar bod ke he he he ...
bebin alan nemitonam jolo khandamo begiram,badan barat in joko tarif mikonam

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

از دست زمانه تیر باید بخوری
دائم غم ناگزیر باید بخوری
صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست
بچه تو هنوز شیر باید بخوری

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

غضنفر داشت اظهار نظر مي‌كرد: اين جلال آل احمد كه هي ازش تعريف مي‌كنن، فقط يه كتاب خوب نوشته كه اسمش بوف كوره. يكي گفت: بوف كور كه مال صادق هدايته! غضنفر گفت: ديگه بدتر، يه كتاب خوب داره، اونم صادق هدايت براش نوشته

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

غضنفر می ره عیادت یکی از دوستانش، وقتی می خواد بره به اقوام دوستش که اونجا بودن، میگه: این دفعه مثل دفعه قبل نکنید، که مریضتون مُرد و منو خبر نکردیدها

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

دو تا آبادانی داشتن از کنار یک کوه رد می شدن یکی به دیگری گفت: اون مورچه را می بینی که بالای اون کوهه؟ اون یکی هم گفت: کدوم یکی را می گی؟ اون یکی را گه چشمش بازه یا اون یکی که چشاش بسته است؟

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

█████
▀▄▀▄▀
█████
حالا که مکه نمیتونی بری این اس ام اس رو باز کن دور موبایلت 7 دور بچرخ

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

آغاز سال 2008 مبارک ، تاسوعا و عاشورا تسليت ، پيروزي انقلاب مبارک ، اربعين حسيني تسليت ، رحلت پيامبر و شهادت امام حسن و امام رضا تسليت ، روز ملي شدن صنعت نفت و عيد باستاني نوروز بر شما مبارک تا آخر سال خداحافظ (اس ام اسي از يک اصفهاني )

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

بقيه در ادامه مطلبغضنفر سفره دلشو واسه دوستش باز ميكنه, توش پر از نون بر بري بوده.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

از غضنفر ميپرسن, نظرت راجع به نوشابه چيه؟
ميگه: نوشابه آب داره, گاز داره, يه خط تلفن هم بزنن عالي ميشه.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
مردي چپول پيش دكتر ميره.
ميگه :آقاي دكتر من همه چيز رو دو تا ميبينم .
دكتر ميگه هر سه تا تون اينجوري ميبينيد.

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

يه آقاهه سنگ كليه داشته. ميره دكتر ميگه: آقاي دكتر من سنگ دارم.
دكتر ميگه: عقب عقب بيا خاليش كن.

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
يه روز غضنفرزنگ ميزنه اداره هواشناسي.
ميگه: ديروز هوا خيلي خوب بود, دستتون درد نكنه.

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

ازضرب من تا جمع تو راهي بجز تفريق نيست دل خوش به مجموعم مكن اينجا مگر تقسيم نيست با راديكال عشق بيا تا بشكند مجذور من چيزي نگفتن بهتر از سينوس تو آلفاي من
________________________________________
ديشب خواب ديدم اونم چه خوابي... حالا گوش کن تا تعريف کنم خواب ديدم مرديم و داريم ميريم بهشت... توي راه تو خسته شدي و من کولت کردم... سر پل صراط که رسيديم من خسته شدم و تو منو کول کردي... دم در بهشت که رسيديم نگهبان گفت خرت رو ببند دم در و بيا داخل
________________________________________
غضنفر شب مي خواد بخوابه دعا مي کنه حق به حق دار برسه صبح که بيدار مي شه مي بينهه هيچ کدوم از بچه هاش نيست
________________________________________
ازکسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبورنکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تورو مثل اون دوست نداشته باشه
________________________________________
سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را ، كه تركش موجب بي مدركي است و به كلاس اندرش مزيد در به دري ، هر ترمي كه آغاز مي شود موجب پرداخت زر است و چون به پايان رسد مايه ضرر ، پس در هر سالي دو ترم موجودو بر هر ترمي شهريه اي واجب ...... از جيب و جان كه بر آيد ...... كز عهده خرجش به در آيد

 
 
 
زندگی چیه ؟ زندگی عشقه، عشق چیه ؟ عشق بوسیدنه، بوسیدن چیه ؟ بیا اینجا بهت بگم!!!
.................................................. ........
به غضنفر ميگن چرا خودترو به سپر ماشين ميمالي مگه مي خوام اوقات فراغتم سپري بشه
.................................................. ........
مصارف مهم اس ام اس در ايران : 1-پيغام هاي اورژانسي ( سر رات که داري مياي 2تا بربري بخر) 2- اطلاعات رساني( سر جلسه امتحان)" جيم درسته الاغ!" 3-پيغام هاي عاشقانه: "عزيزم ،قبل از خواب به ياد من مسواک بزن !" 4-جلوگيري از خشونت :"بدهکار محترم !اگه اين جا بودي خرخرتو مي جوييدم "! 5-فرستادن جوک :"يه روز يه يارو مي ره سربازي ،دور کلاش قرمزی
.................................................. ........
يروز هفت به هشت ميگه 2ميليون بهت ميدم جاتو با من عوض کن هشت ميگه: من براي مال دنيا لنگمو هوا نمي کنم
.................................................. ........
به غضنفر ميگن تو چرا ريش نداري ميگه اخه من به مامانم رفتم
.................................................. ........
يه معتاد 2 تا سيگار تو دهنش گرفته بود داشت ميكشيد ازش ميپرسن چرا 2 تا سيگار ميكشي ميگه يكي واسه خودم يكي هم از طرف دوستم كه زندونه بعد از يه مدتي ميبينن همون معتاد يه دونه سيگار ميكشه بهش ميگن حتمادوستت از زندان ازاد شده ميگه نه خودم ترك كردم

Jadide Jadid - Www.Bo2inja.Com

غضنفر با 2تا از دوستاش رفته بودن ايستگاه راه‌آهن، تا ميرسن تو يهو قطار حركت ميكنه، اينها هم ميگذارن دنبال قطار حالا ندو كي بدو! خلاصه بعد از هزار بدبختي، يكيشون ميرسه به قطار و ميپره بالا و دستشو دراز ميكنه دومي رو هم سوار ميكنه، ولي سومي بندة خدا هرچي ميدوه نميرسه. خلاصه خسته و كوفته برميگرده تو ايستگاه، يك بابايي بهش ميگه: آقاجان چرا اينقدر خودتونو خسته كرديد؟ قطار بعدي نيم ساعت ديگه حركت ميكنه، واميستاديد با اون ميرفتيد. غضنفر نفس زنان ميگه: منم نميدونم! والله من فقط قرار بود برم، اون دوتا رفيقام اومده بودن بدرقم.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

توي دنيا عاشقا چه بيكس اند عاشقا عاقبتش خوار و خس اند اينارو بهت گفتم تا بدوني : عاشقي خيلي خطرناكه حسن .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


غضنفر سر سفره داد ميزده آي بربري بياريد آي بربري بياريد ميگن چي شده حالا ميگه بابا آب تو گلوم گير كرده !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

امروز روز جهانيه پوكيه استخوانه ! كله پوك روزت مبارك .
------------------------------------------------------------------

بقیه در ادامه مطلبعزت الله انتظامي بزرگ مرد سينماي ايران شب گذشته بر اثر سانحه تصادف رانندگي در نزديكي محل زندگي ايشان از خواب پريد .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

وصيت نامه ي غضنفر رو باز ميكنن ميبينن نوشته همه نماز هامو خوندم فقط برام 20 سال وضو بگيريد .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
یكي بود يكي نبود / زير اين سقف كبود /يه غريب آشنا /دل و جونمو ربود / اينجوري نگام نكن /گل ياس مهربون /اون غريبه خودتي هميشه با من بمون .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
فردا يكي از عكساتو بردار بيار ميخوايمك ورق بازي كنيم آس دلمون گم شده .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

يكي بود يكي نبود يه روز زمين عاشق خورشيد شد و گفت دورت بگردم ! بعدش تا ابد موند تو رودربايستي .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به غضنفر ميگن اگر حالت تهوع بهت دست بده چيكار ميكني ؟ ميگه : من بهش دست نميدم !
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
مخابرات به هموطنان هشدار داد كه با كارت سوخت نميتوانند با جايي تماس بگيرند .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
لبخند رو هيچ وقت ترك نكن حتي وقتي خيلي ناراحتي ! چون افسردگي خيلي خطرناكه حسن !
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
عربه يه مزرعه ميخره 2سانتيمتر در 8 كيلومتر بهش ميگن ميخواي اين زمينو چي كار كني ؟ ميگه ميخوام توش ماكاروني بكارم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دليل راه ندادن افغاني ها به زمين فوتبال : چون هر جا خط كشي ميبينن شروع ميكنن به كندن !
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

1يه هواپيما تو قبرستون تبريز سقوط ميكنه، فردا راديو تبريز ميگه: شب گذشته يك فروند هواپيماي توپولوف در حومة شهر تبريز سقوط كرده و تا اين لحظه 34513 جسد كشف شده! عمليات براي يافتن اجساد بقيه قربانيان همچنان ادامه دارد.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
غضنفر هر روز زنگ يك كليسا رو مي‌زده و در مي‌رفته. آخر پدر روحاني شاكي ميشه،‌ يك روز پشت در كمين مي‌كنه، تا غضنفر زنگ مي‌زنه، غضنفر رو مي گيره . غضنفر حول ميشه،‌ با تتپته ميگه: ببخشيد، ‌عيسي هست؟
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر يه بسته هزار تومني ميشمره، 250 تومن كم مياره .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر خالي ميبنده كه 10 بار رفته چين دوستاش بهش ميگن يه خيابون تو چبن اسم ببر ميگه شهيد بروسلي.

غضنفر زنگ ميزنه 118 ميگه يه 110 بفرستين بقيه اش رو هم آدامس بدين .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

به غضنفر ميگن: با «هندونه» جمله بساز. ميگه: هند اونه كه بغل پاكستانه!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

پليس ماشين مسافر كشي را كه با سرعت در خيابان ميراند ، متوقف كرد و گفت : هشت تا مسافر داري و با اين سرعت هم ميراني راننده با عجله گفت : آخه اگه تندتر نرم ، اون سه نفري كه توي صندوق عقبند خفه ميشند .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

غضنفر باباش ميميره ميخواسته خاكش كنه جو ميگيرتش باراندازش ميكنه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دوتا پسر حوصله‌شان سر رفته بود. يكي از آنها گفت: بيا شير يا خط بيندازيم. اگر شير شد ميريم دوچرخه سواري، اگر خط شد ميريم ماهواره نگاه مي‌كنيم و اگر سكه روي لبه‌اش ايستاد ميريم درس مي‌خونيم!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
غضنفر شبا يه پارچ آب خالي بالا سرش ميذاشته و مي خوابيده ازش مي پرسن آخه خنگ چرا اينجوري مي كني؟ ميگه : خوب يه موقع نصفه شب از خواب پا پيشم مي بينم تشنم نيست .. اونوقت چيكار كنم؟

اس ام اس باحال سري دهم اس ام اس خفن

مهم نيست كه دلت دريا باشه يا بركه، مهم اينكه كه نذاري كسي توش جيش كنه

 


به همسرت نيکي کن . اگر همسر نداري به دوست دخترت نيکي کن . اگر دوست دختر نداري يکي پيدا کن . اگر پيدا نکردي تلاش کن . اگر تلاشت نتيجه نداد خاک بر سرت کنن بي عرضه بي خاصيت

 


 برو بالا
.
بالا تر
.
تو هنوز فرق بالا و پايين رو نمي دوني ؟؟ تمرين کن فردا چپ و راست رو مي پرسم

 


اگر مي خواهيد زندگي جديدي داشته باشيد با ما تماس بگيريد.. (سازمان بازیافت زباله)

 


امروز سالروز تولد پت و مته ! تو هم مثل من اين روز رو به خنگ ترين کسي که ميشناسي تبريک بگو!!
جنبه داشته باش واسه خودم نفرست

 


تو را به اندازه ساعتهايي كه به عكست نگاه ميكنم دوست دارم

 

از طرف عاشق دل خسته ات، کور مادرزاد

 


من سر راه تو دامی از عشق پهن کردم ولی تو به سرعت از کنار آن رد شدی و گفتی میگ میگ.. . .

 


یه قورباغه با یه اردک ازدواج میکنه ... اگه گفتی بچشون چی میشه ؟ ... بچه دار نمیشن ... تو رو خدا براشون دعا کن و این اس ام اس رو واسه 10 نفر بفرست تا امشب یه خبر خوب بهت برسه .. لطفاً کوتاهی نکن. یه نفر نفرستاد بچش قورباغه شد!!

 


 مي دوني چرا من هيچوقت صدقه نمي دم؟؟؟
 چون نمي خوام تو از من دور بشي.. آخه ميگن صدقه بلا رو از آدم دور مي کنه

 


يک گل خوشگل پشت ويترين گل فروشي ديدم!!! خواستم برات بخرمش. به فروشنده گفتم :اون گل چند؟ گفت:اون گل نيس! آينه ست

 امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی، ولی سعی کن بهش عادت نکنی. آخه من هر شب نمی تونم بیام تو خوابت! 


پر بيننده ترين سايت در سال 85: مشترک گرامي دسترسي به اين سايت امکان پذير نمي باشد! 


نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر و می دانی که کویر بدون باران زنده است. پس برو بمیر 


دیروز رفتم گلفروشي ديدم قشنگترين گل پشت ويترين نيست نگرانت شدم گقتم يه حالي ازت بپرسم نکنه باز يونجه کم آورده باشي! 


مصارف مهم اس ام اس در ایران : 

1-پیغام های اورژانسی ( سر رات كه داری میای 2تا بربری بخر)

2- اطلاعات رسانی( سر جلسه امتحان)" جیم درسته الاغ!"

3-پیغام های عاشقانه: "عزیزم ،قبل از خواب به یاد من مسواك بزن !"

4-جلوگیری از خشونت :"بدهكار محترم !اگه این جا بودی خرخرتو می جوییدم "

5-فرستادن جوك :"یه روز یه یارو می ره سربازی ،دور كلاش قرمزی 


سخت ترین سوال کنکور ۸۶:سهمیه خودرو سواری ۲ گانه سوز دولتی که آمبولانس وانت است و شبها در آژانس کار می کند چند لیتر است؟ 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-

بقيه در ادامه مطلبزماني كه انسانها به به درختان مي رسند و با بی رحمی آن را قطع می کنند و آن درختان به درون رودخانه ی جاري و روان می افتد عجب شلپي ميكنه ها!! 


نمکيه به دختره شماره ميده. دختره ميگه از کي تا حالا؟ نمکيه ميگه از وقتي ايرانسل اومده 


بد ترین درد این نیست که عشقت بمیره، بد ترین درد این نیست که به اونی که دوستش داری نرسی بد ترین درد این نیست که عشقت ندونه دوسش داری، بد ترین درد اینه که دستشویی داشته باشی اما دستشویی اونورا نباشه 


قانون چهارم نيوتن: عشق در پسر ها هرگز از بين نمي رود بلکه از دختري به دختر ديگر انتقال مي يابد


 خیلی ماهی ...بخور، چون امگا3 داره 


ميخوام روي بلندترين قله بايستم .. با تمام وجود داد بزنم : عشق من دوستت دارم ! بیخیال! حسش نيست تا اون بالا برم


روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت . . . آمدم پاک کنم عشق تو را . بدتر شد . . . خلاصه گند زدی تو فرش رفت


تمام گلهای خوشبوی دنیارو هم به پات بریزم بازم کمه چون پاهات خیلی بو میده


ميدوني من دوست دارم . من عاشقتم . ميميرم برات . ميبوسمت . . . . . . . . چند تا ميم داره؟؟؟


چي كار كردي كه اين همه طرفدار پيدا كردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر جاي شهر كه ميري يكي يه تابلو دستشه كه اسمه تو روشه : گوسفند زنده

برق نگاهت ... چشماي نازت ... موهاي قشنگت ...اندام ظريفت ... همه اينا منو ياد گداي سر کوچمون ميندازه 


اگه اين پی ام رو براي 687510559 نفر نفرستی 4 نفر از ياهو ميان با بيل ميزنن تو سرت! بعد رو صورتت اسيد ميپاشن، بعد آيديت رو پاك ميكنن و روده هات رو مي پيچونن دور گردنت و جنازه ات رو ميندازند جلوي شغالها! ياهو اين كار رو كرده كه آيدي هاي بي استفاده رو شناسايي و حذف كنه... در ضمن اگر الآن 5 بار بگي "من احمق هستم" اسم كسي رو كه دوست داري روي مانيتور مي بيني!!!


اگر به نيت 124000 پيغمبر ، 124000 اس ام اس بفرستيد ، آخر ماه خبر خوشي از جانب مخابرات دريافت مي کنيد 


عشق رو اد كن، غم رو دليت كن، دروغ رو هك كن، از معرفت كپي بگير، برام آف بذار و اين آفلاین رو واسه عزيزترينت سند كن


دوست دارم يه سنگ بردارم و روي اون بنويسم: دلم برات تنگ شده و اونو محکم بکوبونم توي سرت تا بفهمي که فراموش کردن من چقدر سخت و دردناکه


از شركت پگاه مزاحمتون ميشم عكستون روي شيشه ي شير قديمي شده لطفا يه عكس جديد برامون بفرستید


هزار شاخه گل رز ... يه بغل پيچک سبز ... يه سبد سيب و انار... همش رو مي سپارم به تو ... ببر سر چهارراه بفروش... سودش هم نصف نصف


چشمهای درشت و زیبایت را که به من میدوزی و با لبهای زیبا آواز میخوانی، احساس میکنم که بیش از همیشه عاشقت هستم ، تو زیباترین قورباغه ی این برکه ای


خوردن شيريني خيلي راحته، خواندن داستان شيرين خيلي راحته، اما پیدا کردن دوست شيرين خيلي سخته! خداي من، تو چطوري منو پيدا كردي؟


تو در قلب من جا داري تو در دل من جا داري تو در رگهاي من جا داري رفتم دکتر گفت انگل داري


به اشتياق اولين دانه برف، به تحمل آخرين برگ پاييز، به گرماي تن خورشيد و به زيبايي آسمان شب قسم كه سر كاري


سرسبزترين سبزه ها تقديم تو باد . . . . . . . سازمان پخش علوفه دام


عشق ==> سرکاريه ... محبت ==> تظاهره ... مهربوني ==> مسخرست ... وفا ==> مرده ... عهد و پيمون ==> دلخوشيه ... عاطفه ==> تموم شده ... مهر ==> مدرسه باز ميشه


جيگر . . . عسل . . . بستنی . . .هلو . . . اگه با هم بخوری رودل ميکني 


بيا تا مثل دوتا کبوتر پر بکشيم بريم روي بلندترين درخت لونه کنيم بعدش تو تخم بزاري منم برم گوجه بگيرم املت بخوریم


اگه ده تا گل گرفتی دستت و رفتی جلوی اینه 11 تا گل قشنگ دیدی اصلا تعجب نکن این نشون میده هم کوری هم خنگی و هم دچار توهم شدی


آسمان را ستاره زيبا مي كند باغچه را گل عشق را محبت بيابان را چمن چشم را اشك و تو را عمل كردن دماغ زيبا مي كند ... 


هميشه مي گفتن پيدا کردن يه دوست خوب خيلی سخته اما من باورم نمي شد تا اينکه تو رو ديدم که براي پيدا کردن من چقدر زحمت کشيدی


دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس، چون يه روز تموم ميشه.دوستت ندارم به اندازه ي خورشيد، چون غروب ميکنه.دوستت دارم به اندازه ي روت که هیچوقت کم نميشه 


نمي خوام بگم که قدر يه دنيا دوست دارم...........چون دنيا يه روزي تموم ميشه.......نمي خوام بگم که مثل گلي..........چون گل هم يه روز پژمرده ميشه............نمي خوام بگم که سياهي چشامت مثل شب پر ستاره است..........چون شب هم تموم ميشه..........نمي خوام بگم مثل آب پاک و زلالي..........چون آب هميشه پاک نمي مونه............نمي خوام بگم دوست دارم ...........چون که من اصلا دوست ندارم!!!!!!!


حيف كه فقط تو يكيو دارم اگر از تو يه عالمه داشتم... الان گاوداري داشتم! 


 تنهايي دلم را با جذابيت نگاهت پاک کردي خونه قلبم رو از غمها شستي . . حالا که داري زحمت ميکشي، روي اين ميز هم يه دستمال بکش 

 


 به من بگو زشت! من به تو مي گم قشنگ! بذار جفتمون به هم دروغ گفته باشيم 


 

آنگاه كه دوست مي داري همواره كسي به ياد تو باشد به ياد من باش كه من هميشه به ياد تو هستم از طرف بهترين دوست تو خدا


تو بهترین، زيباترين، مهربون ترين، خوش تيپ ترين، دوست داشتني ترين، با شخصيت ترين دوستي که داري منم


یه ضرب المثل مکزيکي ميگه: بجز خودت و اسبت به کس ديگه اي اعتماد نکن!! منم بجز خودم و خودت به کس ديگه اي اعتماد ندارم


امروز اولین روز بقیه عمر شماست 


عیدت مبارک، امیدوارم پله هایه ترقی رو یکی یکی طی بکشی 


سلام. من دارم هفته ي ديگه ازدواج ميکنم. يه مهمونی کوچيکه. حتماً بيا. لطفاً هديه نيار. فقط يك نفر رو بيار که من باهاش ازدواج کنم. 


سن خودت رو ضرب در 3 كن، بعدش منهای 17 كن، بعد تقسیم بر 2 كن، اون موقع جواب رو بفرست براي اسكل بعدی! 


پنج راه حل براي خوشحال بودن : 1- داشتن يک دوست خوب مثل من 2- داشتن دوستی مثل من 3- فقط داشتن من 4- داشتن من 5- من


آرزوي جوجه تيغی: نازش کنن، 

 آرزوي پاندا: عکسه رنگی بگيره،

 آرزوي گوسفند: صندلي جلوی وانت بشينه،

 آرزوي خر: ولش کن نميگم داغ دلت تازه نشه...


سوال روان شناسي: با جواب دادن به اين سوال ميتوانيد بفهميد افسرده هستيد يا نه!

سوال:افسرده هستيد يا نه؟


يکی تو راست ميگی، يکی پينکيو \ يکی تو مهربونی، يکی خرسه مهربون \ يکی تو قشنگ راه ميری، يکی تنسی تکسی دو \ يکی موهايه تو قشنگه، يکی موهايه آنشرلی \ يکی خونه شما قشنگه، يکی خونه مادر بزرگه \ يکی تو سفيدی، يکی سفيد برفی \ يکی گوشايه تو قشنگه، يکی گوشايه زيزی گولو \ يکی تو رنگه پوستت قشنگه، يکی پلنگ صورتی \ يکی تو زبلی، يکی ملوان زبل \ يکی ما دوتا با هم خوبيم، يکی تام و جری \ يکی تو رفتی سر کار،،يکيم نفره بعدی که ميخوای براش سند کنی !!!!! 


دوست دارم عمرت مثل دستمال كاغذي دستشويي باشه سفيد مفيد دراز 


به آسمان مي نگرم تو را مي بينم به زمين مي نگرم تو را مي بينم مسخره از جلو چشمام برو كنار


اگه فرهاد شيرين رو يادش بره. اگه مجنون ليلي رو يادش بره. اگه پرنده پروازو يادش بره من هيچ وقت پول کارت اينترنتهايي را که خريدم و برات آف گذاشتم يادم نمي ره 


اگه دوست داري عميق ترين ، طولاني ترين و محکم ترين بوس دنيا رو تجربه کني بيا پيش خودم تا لباتو بذارم... رو لوله جارو برقي


خرس‌ها با يه ظرف عسل خر ميشن، اسب با چند حبه قند، سگ با يه مقدار استخوان، مرد با زن زيبا، راستي تو هنوز موز دوست داري؟  


وقتي از همه چي خسته شدي وقتي حس مي کني همه درها به روت بسته شده وقتي دلت پر از غم و غصست تا جايي که مي توني دستات رو به طرف آسمون بلند کن و با تمام توانت بزن تو سرت


خيلی بی معرفتی ...... ، آخه نامرد ما بايد از رو چي توز بفهميم که موتور خريدی ؟!؟


از جلو گلفروشی رد ميشدم،ديدم قشنگترين گل دنيا نيست،نگران شدم، پی ام زدم بگم گوسفند برا چی خورديش 


اگه بگم عاشقتم، اگه بگم ديوونتم، اگه بگم برات مي ميرم، اگه بگم نمي تونم فراموشت کنم، اگه بگم همه زندگيمي، روت زياد مي شه
سري چهارم اس ام اس سركاري اس ام اس سركاري

اخبار اعلام كرده زيباترين كره خر زمين گم شده.بچه نشو! برگرد!

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

گويند مرگ سخت و سخت تر از مرگ

انتظار . . .

براي اس ام اس من

خيلي انتظار كشيدي آره ؟!

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  

به اندازه ی صداقت پینوکیو و رفاقت تام و جری و هوش پت و مت دوست دارم

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

چه غمگينانه مي پيچد درون كوچه ي قلبم صداي توكه مي گفتي: نون خشكيه...!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  

خر بالدار تاحالا ديدي؟ صد درصد نه. پس خيال پرواز رو از سرت بيرون كن

 

  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ببببببااااا آااابببب ددددااااا

.

.

.

به پا لال از دنیا نری خدا شفات بده

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  

الهي من خورشيد بشم تو ماه...كه تا قيامت ريختتو نبينم

سر تو بزار رو شونه هام خوابت بگیره / جا خالی میدم بخوری زمین حالت بگیره

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

بقيه در ادامه مطلبلبخند رو هیچ وقت ترک نکن حتی وقتی که ناراحتی چون افسردگی خیلی خطرناکه حسن! ممکنه

که داغون بشی حسن! نیشتتو ببند حسن!

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 تو رو دوست دارم مال منی عزیز منی جیگر منی عسلمی رو تمرین کن هفته بعد که دیدمت به

هم بگو

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

سلام عزيزم... مي دوني چه بلايي سرم اومده؟ پليس منو به جرم "زشت ترين" شهروند

ايراني گرفته... جون هر كي كه دوست داري بيا و بهشون نشون بده كه دارن اشتباه مي كنن

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

تو جیغ زدی ویغ زدی جادو بودی دود شدی بالا رفتی تار شدی پایین اومدی پود شدی پیر

شدی گریه شدی جوون شدی خنده شدی خان شدی بنده شدی خروس سرکنده شدی میوه شدی هسته

شدی امید شدی یاس شدی ستاره نحس شدی ... خلاصه آدم نشدی !

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

صداقت خواستم داشتی، مهربانی خواستم داشتی،عشق خواستم داشتی،

قور قوری جون گل کاشتی! هر چی که خواستم داشتی!

تقدیم به قورباغه ی زندگی من (مربوط به تبلیغ خمیردندان داروگر(

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

& &&&&&

اگه گفتی اینا چی هستن؟

زحمت نکش! این خانواده اردک هاست. اون هم تویی که تنها موندی!

 (جوجه اردک زشت)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

اي كساني كهsms نمي دهيدآ گاه باشيد كه خداوند شما را بدليل خساست, مجازات ودر

اخرت شماوسيم كارتتان راباهم ميسوزاند!

(سوره مسج آيه1)

سلام خدمت تمامی بازدیدکنندگان عزیز . امیدوارم از مطالبی که میزارم نهایت لذت رو ببرید. به علت اینکه خیلی وقت بود اس ام اس سرکاری نذاشته بودم و شما هم در نظر سنجی و چت از من میخواستین که بزارم این پست رو براتون آماده کردم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

نمی دانم تا کدامین طلوع زنده خواهم ماند و کدامین غروب خواهم رفت اما دوست دارم تا آخرین لحظه ی بودنم تو را سر کار بگذارم!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

مشترک عزیز:

این sms را تنها افراد خوشتیپ و خوشگل

میتوانند بخوانند: &^$*%\"@×~

چیه؟! نکنه توقع داری بتونی بخونیش؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ابن سینا درس خوند دکتر شد ،

زکریای رازی درس خوند کاشف شد ،

ادیسون درس خوند مخترع برق شد ،
.
.
.
حالا تو علاف بشین اس ام اس بخون

ببینم به کجا میرسی؟!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

الهی شمع بشی پروانه شم دورت بگردم

بعدش فوتت کنم خاموش بشی هرهر بخندم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم
.
.
.
هل نشو،مینویسم تا دست خطم خوب بشه

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

این اس ام اس رو تا بحال برای هیچکس

نفرستادم
.
.
.
.
.
خیال کردی برای تو میفرستم!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یه بار میگی سرش پهنه،یه بار میگی درازه

یه بار میگی از پشت اذیت میکنه،

اصلا درش بیار

یه کفش دیگه بپوش!!!


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

یکی دلش به حال ماهی گیر میسوزه

یکی ماهی!

ولی هیچکس به حال تو که

نوک قلابی نمیسوزه!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

این اس ام اس رو تا به حال برای کسی

نفرستادم
.
.
.
.
خیال کردی برای تو میفرستم!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

تو عزیز ترین چیزی هستی که

در این دنیا وجود داره...

تو بهانه زیبای زندگی منی...

کاش همیشه باشی تا حسرت نداشتنت رو

هیچ وقت نخورم ...

اگر تو باشی ، دنیا مال منه...

چون می تونم با تو همه چیز بخرم ،

پول عزیزم

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

بقیه در ادامه مطلبمیدونی من دوستت دارم ، من عاشقتم ،

من میمیرم برات ، می بوسمت....
.
.
.
چند تا میم داره؟

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اون چیه که اولش منم، بعدش تویی

آخرش هم زبونه؟
.
.
درست گفتی: گل گاو زبونه !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه یه روز رفتی کنار پرنده ها دیدی

فرار نکردن فکر نکن ازت نترسیدن،

اونا تو رو جز آدم حساب نکردن!!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دنیا دیگه مثل تو نداره
.
.
.
آخه نسل دایناسورها منقرض شده!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

هرگز ندیدم بر لبی، لبخند زیبای تو را

هرگز نمی گیرد کسی، در قلب من جای تو را

.
.
هیجان زده نشو پشت وانت نوشته بود !!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

يه حلقه ی طلايی اسمتو روش نوشتم

طلا نبود حلب بود سرت كلاه گذاشتم !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اون بالا نشستی تحویل نمی گیری

یه اس ام اس نمیدی زنگ نمی زنی ،

حداقل یه نارگیل بنداز!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

جیگرم.....نفسم......قلبم

هم دلم
.
هم دستم
.
هم پام
.
درد میکنه،دکتر خوب سراغ نداری؟
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه من شیرین باشم تو فرهاد بشی،

اگه من لیلی باشم تو مجنون بشی،

اگه من نرگس باشم تو سام بشی،

اگه من حوا باشم تو عمرا آدم بشو نیستی!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

اگه من شیرین باشم تو فرهاد بشی،

اگه من لیلی باشم تو مجنون بشی،

اگه من نرگس باشم تو سام بشی،

اگه من حوا باشم تو عمرا آدم بشو نیستی!!


اس ام اس روز اس ام اس خنده دار

Gavo olagho ordak♥♥♥Kebrito gazo fandak♥♥♥gonjishko ghazo lak lak♥♥♥Valentainet mobarak

--------------------------------------------------------------------------------------------------

فرا رسیدن ولنتاین را به همه ی دختر؛

پسرهای بی پول تسلیت میگوییم!!!

تیم مدیریت
--------------------------------------------------------------------------------------------------

چشمهامو رو هم میزارم و...

چیه فکر کردی تو رو به یادم میارم؟

نه بابا میگیرم میخوابم!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

خیلی دوست دارم همیشه باهات باشم

ولی باغ وحش که جای من نیست!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

میدونی صفای ما پا برهنه ها چیه؟

اینکه ریگی به کفشمون نیست!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر مایلید با یک افغانی ازدواج کنید

به نکات زیر توجه کنید
.
.
.
.
خاک بر سرت ؛ مگه مایلی؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------

حالا میتونی بقیشو تو ادامه مطالب بخونی

 

 یارو سفینه میسازه بره خورشید!

بهش میگن : اونجا ذوب میشید؛

مگه فکر اونجاشم کردم الان که

راه بیفتیم شب میرسیم!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیروز به دیدنم آمده بودی با یک دسته

گل سرخ نگاهی مهربان ؛ همان نگاهی که

سالها آرزویش را داشتم و تو از من دریغ

میکردی ، گریه کردی و گفتی دلم برایت تنگ

شده است و من فقط نگاهت کردم وقتی

رفتی اشکهایت سنگ قبرم را خیس کرده بود

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پیف ؛ اه ؛ اه ؛ اه

وای ؛ وای ؛ چه بوی گندی!

خفه شدیم چه خبرته! مگه چی خوردی؟

نمیدونم حمیییییییییییییییییییید؟!!

( کنسرو لوبیای ... ! )

------------------------------------------------------------------------------------------

اگه این اس ام اس رو تا آخر بخونی به

طاووس تبدیل میشی
.
.
اجی مجی.......
.
.
حالا اگه طاووس نشدی خر که شدی!!!!


 

دوباره شد شب و من بی قرارم..........Connect کن , زود بیا , در انتظارم

بیا من آمدم پای Messenger .......... شدم مسحور آوای Messenger

بیا Hard دلت را ما ببینیم ................گلی از گنج Home Page ات بچینیم

بیا Icon نمای بی نشانم ..................که من جز آدرس Mail ات ندانم

 

بیا امشب کمی Online باشیم............و تا صبح Sun Shine باشیم

 

بیا ((انگوری)) بی تو غش کرد..........و حتی Hard Disk اش هم Crash کرد

 

بیا ای عشق DotCom عزیزم .........به پای تو W ها بریزم

 

مرا در انتظار خویش مگذار....... ......و پا زاندازه آن بیش مگذار

 

بیا ای حاصل Search جهانی .......... بیا اجرا کن آن File نهانی

 

بیا درد دل تو را کم دارم امشب.......... حدودا 100 مگی غم دارم امشب

 

اگر آیی دعایت می نمایم.................. .دعا تا بینهایت می نمایم

 

اگر آیی دعای من همین است............. و یا نقل به مضمونش چنین است:

 

مبادا لحظه ای DC شوی یار.............جدا از پای آن PC شوی یار

مبادا نام ما را پاک سازی................ .و کاخ آرزو را خاک سازی

بمان تا جاودان اندردر من ................ بمان تا حل شودهرمشکل من

 


=============================================================
برای دیدن فال خود ابتدا نیت کنید و سپس بر روی عکس کلیک کنید.

انشا الله که خیر است
3 نظر  نظر بدهید!ادامه ادامه مطلب

پیام های ارسالی

سلام ، از همه شما عزیزان بابت پیامک هایی که میفرستید ممنونم . سری اول پیامک هارو براتون میزارم، بر ترتیب این اس ام اس هارو میزارم ، کسانی که پیامک هاشون در این سری درج نشده مطمئن باشند در طی چند روز اخیر پیامک های آنان نیز درج خواهد شد. درضمن میتونید برای تبریک تولد به دوستاتون و یا جمله عاشقانه به ... نیز پیامک بفستید فقط خواهش میکنم که اسم فراموش نشود!


پيامك ارسالي از : محمد از تهران 0935***0966

به ترکه میگن میسکال یعنی چی؟ میگه یه نوع واحد اندازه گیری میگن مثال بزن میگه مثلا"یه میسکال زعفران

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 8949***0935

€£¥±≠∞¤£¢

به يك زبان باستاني نوشتم دوست دارم...

فكر كن! از اون قديما دوست داشتم...!

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 0118***0912

عشق از دوستي پرسيد:

فرق من و تو چيه؟ دوستي گفت:من آدامارو با سلام آشنا مي كنم تو با نگاه!

 من اونارو با دروغ جدا ميكنم تو با مرگ!

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 3363***0936

از لرزش صدات،از برق نگات ،از تپش قلبت،از نفساي تندت ، فهميدم كه جيش داري!

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 8949***0935

كي دوست داره؟ هيچكس .

كي برات ميميره؟ هيچكس .

كي ديوونته؟ هيچكس.

كي عاشقته؟ هيچكس.

كي فداته؟هيچكس.

ميدوني من كيم؟ هيچكس...

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 9627***0936

ديوونه- وحشي – سر به هوا – ترسو – تيمارستاني – دورو – ابله  - رواني – معتاد ...

حالا حرف اول اينارو كنار هم بزار ببين ميشه چي؟

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 7809***0913

گر پسري كشته شود

دختري ترشيده شود

 گر پسران كشته شوند

كل جهان ليته شود

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 7809***0913

توصيه از يك داغ ديده : هرگز به علامت آبي و قرمز شير توالت اعتماد نكن!

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 2040***0918

من گلم تو منگلي با هم ميشيم گلمنگلي ! سال گذشته مبارك باد { انجمن عقب ماندگان ذهني}

اس ام اس ارسالي از طرف‌: رضا از گچساران

اولين اس ام اس جهان در سال:01/01/0001

در ساعت: 00:00:01 ارسال شد:

آدم: دوست دارم جيگر

حوا : شما ...!؟

اس ام اس ارسالي از طرف‌: صبا از مازندران

گاهي وقتا زندگي حواسشو جمع ميكنه تا ببينه تو چي دوست داري تا همون رو ازت بگيره

اس ام اس ارسالي از طرف‌:2583***0936

عشق واقعي ، يعني : سپردن دل به كسي كه براي باره اول دلدادگي رو تجربه ميكنه...

اس ام اس ارسالي از طرف‌:9872***0936

يواش يواش برو پائين:

.

.

.

.

.

.

نه تند اومدي، نميگم!

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 4084***0936

ويكتور هوگو ميگه : "هرگز به كسي كه دوسش داري نگو دوست دارم.."

.

.

.

.

ويكتور هوگو غلط كرد..

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

اس ام اس ارسالي از طرف‌: شهاب از تهران

لات ترين اس ام اس سال 87: آب دماغتيم...آنتي هيستامين بخور ، فنا شيم...!!!

اس ام اس ارسالي از طرف‌: 1052***0936

سلام سلامتي مياره،سلامتي نشاط مياره،نشاط شادي مياره،شادي زندگي مياره،زندگي زن مياره،زن بچه مياره،بچه دردسر مياره،دردسر بدبختي مياره، اصلا سلام نكن

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 تیر1387ساعت 16:20  توسط نیما  |